Frans Mikael Franzén

Titel:
Biskop i Härnösand och skald
Levde:
1772 - 1847 (75 år)
Frans Michael Franzén - målad av Johan Gustaf Sandberg

Historia:

Frans Mikael Franzén föddes den 9 februari 1772 i Finland (som då tillhörde Sverige) som son till Zacharias Franzén och Helena Schulin.

Han var i barndomen sjuklig och svag, men började i Uleåborgs skola, där han visade för sina år så ovanliga kunskaper, att han redan vid tretton ½ års ålder blev student i Åbo (1785), och vid sjutton ½ blev magister, med de högsta betygen i kandidatexamen. Efter ett besök i Uppsala för att studera Kants filosofi, återvände han 1791 till Åbo och disputerade med avhandlingen Om språkets ursprung.

Tjugotre år gammal (1795) reste han till Danmark, Tyskland, Frankrike och England. Under sin frånvaro utnämndes han till universitetsbibliotekarie i Åbo. Tre år senare fick han fullmakt att jämte bibliotekariebefattningen inneha professuren i lärdomshistoria, som 1801 byttes mot professuren i allmän historia och moralfilosofi. 1803 prästvigde han sig och utnämndes samma år till kyrkoherde i Pemar.

Efter att Finland skilts från Sverige (1809) flyttade han till det sistnämnda, där han 1810 utnämndes till kyrkoherde i Strängnäs stift, blev teologie doktor 1818, kontraktsprost 1820 och befordrades 1823 till kyrkoherde i Klara församling i Stockholm. 1831 fick han flest röster i valet till biskop i Härnösand och utnämndes då till biskop där. Han tillträdde dock inte biskopsämbetet förrän 1834, men hade sedan denna tjänst i tretton år.

Hans poetiska ryktbarhet började med några införda lyriska små stycken, dels i Åbo tidningar, dels i Stockholms-Posten, av vilka följande kan nämnas: Människans anlete, Den gamla knekten, Unga flicka i din vår, Goda gosse, glaset töm, vilka gjorde hans namn berömt i både Sverige och Finland. För sin skrift Sång över greve Gustaf Filip Creutz vann han Svenska akademiens stora pris.
Franzén var gift tre gånger, 1799 gifte han sig med Margareta Elisabet (Lilly) Roos och åtta år senare med Sofia Kristina Wester och till slut, femtionio år gammal (1831), med Kristina Elisabet Arvidsson. Han dog den 14 augusti 1847, 75 år gammal. Porträttet av Franzén är målat av Johan Gustaf Sandberg.

Källor
Inlagd 2004-11-05 | Uppdaterad 2017-10-25