Gustaf Fredrik Gyllenborg

Titel:
Skald, diktare och kansliråd
Adel/ätt:
Grevliga ätten Gyllenborg nr 42. Adlad 1680. Friherrlig 1689. Grevlig 1695. Utdöd 1863
Levde:
1731 - 1808 (76 år)
Gustaf Fredrik Gyllenborg

Historia:

Gustaf Fredrik Gyllenborg föddes den 25 november 1731 på Strömsbro i Östergötland som son till riksrådet Johan Gyllenborg och Margareta Eleonora von Beijer (barnbarn till Erik Dahlbergh)

Han studerade i Uppsala och Lund. Han blev antagen som kanslist i justitierevisionen och befordrades 1751 till registrator och 1762 till kammarråd.

1764 gifte han sig med Anna Margareta Gottsman. 1774 utnämndes han till kansliråd, 1777 till bankofullmäktige och 1787 till ledamot av direktionen för nummerlotteriet.

Han var en av dem som ingick i den så kallade "Tankebyggarorden" tillsammans med bland annat Nordenflycht och Creutz, där man beslöt att ge ut sina arbeten i en gemensam samling kallad "Våra Försök".

Hans bästa arbeten som skald är Årstiderna, Menniskans nöjen, Menniskans elände, Afskedet från ungdomen, Ode öfver själens styrka och Fabler.
Han skrev också en stor "hjältedikt" som hette Tåget öfver Bält. Han skrev även några pjäser som hette: Det nya Herrskapet, Birger Jarl, Sune Jarl m.fl.
1795 gav han och Creutz ut några dikter i Vitterhetsarbeten af Creutz och Gyllenborg.

Han dog i Stockholm den 30 mars 1808, 76 år gammal. Svenska Akademien lät resa en minnesvård åt honom i Klara kyrka i Stockholm.

Källor
Inlagd 2004-11-14 | Uppdaterad 2017-11-10