Erik BraheLevde: 1722 - 1756  (avrättad, 34 år)
Titel:    Överste och politiskt offer

Erik Brahe - målad av Gustaf Lundberg
 Erik Brahe föddes i Stockholm den 23 juni 1722 som son till greven Nils Brahe och Fredrika Vilhelmina Stenbock.

Redan som riktigt liten dog hans föräldrar och han uppfostrades hos nära anhöriga. Efter avslutade studier i Uppsala gick han in som ryttare vid ett skånskt kavalleriregemente 1741.

Tjugotre år gammal (1745) gifte han sig med friherrinnan Eva Katarina Sack och efter hennes död gifte han sig 1754 med grevinnan Kristina Charlotta Piper (dotter C.F. Piper).

I riksdagen 1751-52 deltog han som lantmarskalk under Henning Gyllenborgs sjuklighet. Under den här tiden blev han också befordrad till överste för Livgardet till häst. Vid riksdagen 1756 avslöjades han som medskyldig i den konspiration som eftersträvade att utöka kungamakten (drottning Lovisa Ulrikas kuppförsök). Även om det inte gick att bevisa hans delaktighet i kuppen dömdes han den 16 juli 1756 till döden. Han trodde emellertid att hans höga börd skulle skydda honom eftersom han var den högste i rang på Riddarhuset, men detta hjälpte inte utan dödsdomen stod fast. Han slapp i alla fall tortyren - eftersom han hade ett läkarintyg på att han inte skulle klara av tortyr!!

Redan veckan därpå, den 23 juli, verkställdes avrättningen på Riddarholmen där han genom halshuggning avrättades tillsammans med Horn, Stålsvärd och Puke. Han blev 34 år och 28 dagar gammal. Hans hustru hade försökt att blidka sin mans domare, framför allt Fredrik Axel von Fersen, men detta hade inte lyckats. 3 månader efter hans död födde hans hustru en son, och sjutton år senare gifte hon om sig med Ulrik Scheffer - han som varit hennes makes politiska dödsfiende. Porträttet av Brahe är utfört av Gustaf Lundberg.
Källor
Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2004-11-28 | Uppdaterad 2005-08-13