Axel von Fersen d.ä.

Titel:
En av Sveriges största jordägare, lantmarskalk, riksråd, talman
Adel/ätt:
Grevliga ätten von Fersen nr 56. Grevlig 1712, introducerad 1719. Utdöd 1839
Levde:
1719 - 1794 (75 år)
Fredrik Axel von Fersen - målad av Gustaf Lundberg

Historia:

Fredrik Axel von Fersen (d.ä.) föddes i Stockholm den 5 april 1719 som son till Hans von Fersen och grevinnan Eleonora Margareta Wachtmeister (dotter till Axel Wachtmeister.

Mellan åren 1740-1748 var han i fransk tjänst där han avancerade till generalmajor, och vid 29 års ålder återvände han till Sverige. Efter en kort tids tjänstgöring i den svenska hären begärde han att få samma grad även i Sverige, vilket emellertid inte kronprins Adolf Fredrik var så villig att ge honom. Kronprinsen lovade istället att om han tog tillbaka sin ansökan skulle han få en chefsplats vid något svenskt regemente istället.

År 1750 fick han ändå, mot Adolf Fredriks önskan, och tack vare sina partivänner hattarna, fullmakt som generalmajor i svensk tjänst, en befordran som väckte ett stort uppståndelse och orsakade utbrottet av oenigheten mellan rådet och tronföljaren.

Vid trettiotre års ålder (1752) gifte han sig med grevinnan Hedvig Katarina de la Gardie (dotter till M. J. de la Gardie) och de fick sonen Axel von Fersen d.y. år 1755.

Han blev överste för kungens livgarde 1756, och året därpå generallöjtnant.
I pommerska kriget 1757-1762 hade han tillfälle att visa prov på sin utmärkta militäriska förmåga då han med 3000-4000 man erövrade öarna Usedom och Wollin med så stor framgång (Aug. -Sept. 1759) att preussarna förlorade sin flotta, befästningarna vid Swinemunde, 1,700 fångar och 152 kanoner. Denna bedrift var en av de förnämligaste under detta krig, ett krig som i övrigt vållade stort missnöje i Sverige, vilket också visade sig i riksdagen 1760-62, där han blev lantmarskalk. Det var i huvudsak hans klokhet som gjorde att hattarna inte blev störtade (just då).

Vid 44 år blev han general, och åtta år senare (1770) fältmarskalk. År 1772 (dagen efter revolten) riksråd, vilket ämbete han emellertid lade ned året efter. 1786 utnämndes han av Gustav III till en av de förste ledamöterna i Svenska akademien. Fersen dog i Stockholm den 24 April 1794, nitton dagar efter sin 75-årsdag. Porträttet av Fersen är utfört av Gustaf Lundberg.

Källor
Inlagd 2004-11-25 | Uppdaterad 2017-10-25