Katarina Stenbock

Titel:
Svensk drottning 1552-1560 (8 år)
Adel/ätt:
Grevliga ätten Stenbock nr 12. Gammal frälsesläkt. Friherrlig 1561. Grevlig 1651
Levde:
1535 - 1621 (86 år)
Katarina Stenbock

Historia:

Katarina (Gustavsdotter) Stenbock föddes den 22 juli 1535 i Torpa stenhus i Västergötland som dotter till riksrådet, marskalken och friherren Gustaf Olofsson Stenbockoch Brita Eriksdotter (Leijonhufvud). Hennes mor Brita var syster till Gustav Vasas första fru Margareta Eriksdotter (Leijonhufvud).

Redan i unga år blev hon trolovad med Gustaf Johanson (Tre Rosor), när sedan Gustav Vasa blev intresserad av henne och ville gifta sig med henne, fick hon bryta sin trolovning Gustaf Johanson (han gifte sig senare med hennes syster istället). När det blev beslutat att hon skulle gifta sig med kungen så möttes de med motstånd från prästerna som menade att det enligt lagen var förbjudet med äktenskap mellan närmare släktled. Bland annat var ärkebiskop Laurentius Petri emot äktenskapsplanerna och han ville inte heller viga dem.

Det hjälpte emellertid inte utan den 22 augusti 1552 när hon precis fyllt 17, gifte de sig i Vadstena. Gustav Vasa var då 56 år gammal. Något närmare släktskap mellan de två var det ju egentligen inte, utan han hade endast varit gift med hennes moster. Trots den stora åldersskillnaden uppger vissa källor att äktenskapet blev lyckligt, medan andra säger tvärtom.

Åtta år efter giftemålet, år 1560, dog så Gustav Vasa och efter det levde hon som änka i 61 år tills hon dog, barnlös, på Strömsholms slott den 13 december 1621, 86 år gammal. Hon ligger begravd i Uppsala domkyrka. När hon dog hade hon överlevt fem kungar efter Gustav Vasa.

Källor
* Svenska män och kvinnor - I-Lindner (Bonniers förlag 1948) sid 205
* Sveriges regenter - Lars O. Lagerqvist
* Kungliga släktband - Ulf Sundberg
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
Inlagd 2004-12-05 | Uppdaterad 2017-10-25