Carl Carlsson GyllenhielmLevde: 1574 - 1650  (76 år)
Titel:    Fältmarskalk 1615, riksråd, ståthållare och riksamiral.
Utomäktenskaplig son till Karl IX.

Carl Carlsson Gyllenhielm - målad av Jacob Heinrich Elbfas
Carl Carlsson Gyllenhielm föddes 4 mars 1574 i Nyköping, som utomäktenskaplig son till Hertig Karl (senare Karl IX) och 
prästdottern Karin Nilsdotter. Han var således halvbror till  Gustav II Adolf. År 1592, vid arton års ålder, blev han 
adlad av sin farbror,  Johan III,  och fick då namnet Gyllenhielm.

Mellan åren 1595-1597 tjänade han i den franska hären. Han hjälpte även sin far med många viktiga tjänster under kriget mot Sigismund, och efter intagandet av Kalmar slott 1599, där Karls tappra insatser bidrog, fick han den halshuggne Johan Sparres gods Bergkvara som friherrskap, fast han upphöjdes emellertid inte till friherre förrän år 1615. Samma år gifte han sig med Kristina Ribbing, som var dotter till riksskattemästaren Seved Svensson Ribbing. 1616 fick han också ta hand om sin halvbrors, Gustav II Adolfs, utomäktenskapliga son Gustav Gustavsson af Vasaborg och ge honom en bra uppfostran och handledning.

Under Karl IX polska krig var Gyllenhielm krigsöverste och generallöjtnant i Livland. Där blev han 1601 tillfångatagen av sin kusin Sigismund III Vasa, och satt som krigsfånge i Polen i tolv år, långa perioder med fotboja, tillsammans med den unge underbefälhavaren Jakob De la Gardie. Fotbojorna han hade på sig i fångeskapet hänger nu vid hans gravkor i Strängnäs kyrka. De la Gardie blev efter fem år utväxlad medans Gyllenhielm fick sitta ännu i sju år. När Sigismunds motgångar ökade, blev Gyllenhielms fängelse svårare. Till slut kastades han in i en håla, där de aldrig eldade, och de kalla vindarna blåste rätt igenom väggarna, så på vintern kunde hans långa oklippta skägg vara helt täckt med is. Han hade dock fri tillgång till böcker, och hade även tillåtelse att använda bläck och papper. Med detta översatte han bland annat Davids psalmer.
När så Karl IX var död, hade inte Sigismunds någon anledning att hålla Gyllenhielm kvar, så i december 1613 släpptes han efter tolv års fångenskap. Väl ute belönades han stort av sin halvbror Gustav II Adolf, som bland annat 1616 utnämnde honom till fältmarskalk, 1617 riksråd och generalguvernör över Ingermanland och Kexholms län. 1619 blev han även chef för Amiralitetskollegium och ansvarig för flottan, vilket gav han titeln riksamiral.

Efter slaget vid Lützen 1632, där hans halvbror Gustav II Adolf stupade, förde han hem hans kvarlevor till Sverige. Åren därefter, 1633-1644, var han en av Kristinas förmyndare. Carl grundade den första svenska skolan för fattiga barn på Sundbyholms slott i Södermanland.
Carl dog barnlös den 17 mars 1650, 76 år gammal. Hans porträtt är målat av Jacob Heinrich Elbfas (ca. 1600-1664).
Källor
Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2004-10-05 | Uppdaterad 2016-10-22