Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp

Titel:
Svensk drottning 1654-1660 (6 år)
Levde:
1636 - 1715 (79 år)
Hedvig Eleonora avHolstein-Gottorp

Historia:

Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp föddes den 23 oktober 1636 på Gottorps slott i Schleswig-Holstein i Tyskland, som dotter till Fredrik III av Holstein-Gottorp (1597-1659) och Maria Elisabet av Sachsen.

Av politiska skäl blev hon bortgift den 24 oktober 1654 med Karl X Gustav, som då varit svensk kung i endast fyra månader. Hon var då arton och Karl var nästan trettiotvå år gammal. Tretton månader senare föddes deras son Karl (senare Karl XI).

Hennes man var mycket ute i krig och under det polska kriget sökte hon upp honom och följde sedan under lång tid därefter med honom, liksom under kriget mot Danmark. Efter fem års äktenskap blev Karl Gustav sjuk och han avled i Göteborg efter några dagars sjukdom, 37 år gammal.

Hedvig Eleonora var på plats vid hans dödsbädd. I testamentet efter honom blev hon för- myndare över deras son, som nu blivit kung vid fem års ålder, och fick på detta sätt två röster som hon deltog med i regering- ens viktigare överläggningar. Hon utövade inte något större inflytande i övrigt. Hon tänkte mest på sonens bästa. Hon hade ett mycket gott förhållande till sin son Karl. Hon deltog i hans nöjen och tidsfördriv, till exempel åkte de släde, var på jakt och isfiske och liknande. Även efter att han gifte sig med Ulrika Eleonora år 1680, fortsatte förhållandet att vara det allra bästa mellan dem och hon intog den främsta platsen vid hovet. Fiendskapen mellan det danska och holstein-gottorpska furstehuset gjorde dock att hennes förhållande till sonhustrun, Ulrika Eleonora, var periodvis ganska spänt. Kanske också även för att hon själv var rädd för att förlora sitt inflytande. Karl hade sånt stort förtroende för henne att han utsåg henne till sin efterföljare på tronen, om han skulle dö före henne - vilket också inträffade. Han dog efter en längre tids sjukdom den 5 april 1697, endast 42 år gammal.

Som livgeding förfogade hon över Gripsholm, Eskilstuna, Strömsholm och Vadstena slott och län, som först 1719 (fyra år efter hennes död) lades under den allmänna förvaltningen. Hon förnyade och bättrade på dessa slott, prydde dem med skulpturer och målningar och på 1660-talet gav hon arkitekten Nicodemus Tessin d.ä. i uppdrag att ersätta det gamla slottet Strömsholm med den byggnad som finns där idag. Hon anlitade konstnärerna David Klöcker Ehrenstrahl och Johann Philip Lemke (1631–1711), som målade många av de tavlorna som finns på slotten, och det är mycket tack vare henne som Tessin och Ehrenstrahl vann ära och anseende både för sig själva och sin konst.

Hedvig Eleonora dog den 24 november 1715, 79 år gammal och begravdes inte förrän mer än ett år senare, "i största stillhet" i Riddarholmskyrkan. Hon har fått gett namn åt Hedvig Eleonorakyrkan i Stockholm. Bilden på Hedvig Eleonora tillskrivs konstnären David Richter d.y. (1664-1741).

Händelser under Hedvig Eleonora av:s livstid
1643-1645  Torstenssons krig - krig mot Danmark. Fred i Brömsebro 1645.
1650  90 procent av svenska folket bor på landet, 45 procent äger jorden de brukar.
1650  Alla svenskar måste besöka kyrkan på söndagar, de som inte kommer straffas.
1655-1660  X Gustav:s polska krig - krig mot Polen. Fred i Olivia 1660.
1656-1661  Karl X Gustav ryska krig - krig mot Ryssland. Fred i Kardis 1661.
1657-1658  Karl X Gustavs första danska krig. Tåget över Bält. Fred i Roskilde 1658.
1658-1660  Karl X Gustav andra danska krig. Fred i Köpenhamn 1660.
1660  Karl X Gustav dör av feber i Göteborg.
1661  Europas första sedlar ges ut av Stockholm Banco.
1662  Officiella sorgen efter Karl X Gustavs död slutar. Musik & dans tillåts på slottet igen.
1663  Collegium Medicum (föreg. till Socialstyrelsen) bildas.
1664  Karlshamn får stadsrättigheter.
1665  Hela Nyköping brinner upp på några timmar.
1666  Lunds universitet grundas.
1668  Sveriges riksbank grundas.
1669  23 kvinnor döms till döden för häxeri i Mora.
1669  Allmän kyrkobön mot trolldom införs.
1670  Sex personer avrättas för häxeri i Kungälv.
1673  En 5 år lång missväxtperiod börjar.
1676  Skeppet Kronan förliser under slaget vid Ölands södra udde (1 juni).
1677  Allmänna kyrkobönen mot trolldom avskaffas.
1680  Straffen för slagsmål och oljud under kyrkobesök skärps, i vissa fall till dödsstraff.
1682  Indelningsverket införs. dvs. varje rote (2-4 gårdar) får sörja för ett soldattorp.
1684 Hårdare straff införs för att upprätthålla katekesförhören & kyrkobesöken.
1691 Sverige drabbas av missväxt.
1693 Kung Karl XI hustru, drottning Ulrika Elonora dör, 36 år gammal.
1695 En svår missväxt drabbar Sverige i flera år med hungersnöd som följd.
1697 Kung Karl XI dör, och Karl XII blir kung.
1697 Stockholms slott brinner ner.
1700-1721  Stora nordiska kriget pågår.
1704 Sista avrättningen av en häxa i Sverige.
1709 Slaget vid Poltava, Karl XII förlorar och 23 000 svenskar blir ryska krigsfångar.
1710 Pesten kommer till Sverige och cirka 100 000 svenskar dör.

Källor
* Sveriges regenter - Lars O. Lagerqvist
* Kungliga släktband - Ulf Sundberg
Inlagd 2004-10-14 | Uppdaterad 2017-10-25