Hedvig Eleonora av Holstein-GottorpLevde: 1636 - 1715  (79 år)
Titel:    Svensk drottning 1654-1660 (6 år)

Hedvig Eleonora avHolstein-Gottorp
 Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp föddes den 23 oktober 1636 på Gottorps slott i Schleswig-Holstein i Tyskland, som dotter till Fredrik III av Holstein-Gottorp (1597-1659) och Maria Elisabet av Sachsen.

Av politiska skäl blev hon bortgift den 24 oktober 1654 med Karl X Gustav, som då varit svensk kung i endast fyra månader. Hon var då arton och Karl var nästan trettiotvå år gammal. Tretton månader senare föddes deras son Karl (senare Karl XI).

Hennes man var mycket ute i krig och under det polska kriget sökte hon upp honom och följde sedan under lång tid därefter med honom, liksom under kriget mot Danmark. Efter fem års äktenskap blev Karl Gustav sjuk och han avled i Göteborg efter några dagars sjukdom, 37 år gammal.

Hedvig Eleonora var på plats vid hans dödsbädd. I testamentet efter honom blev hon för- myndare över deras son, som nu blivit kung vid fem års ålder, och fick på detta sätt två röster som hon deltog med i regering- ens viktigare överläggningar. Hon utövade inte något större inflytande i övrigt. Hon tänkte mest på sonens bästa. Hon hade ett mycket gott förhållande till sin son Karl. Hon deltog i hans nöjen och tidsfördriv, till exempel åkte de släde, var på jakt och isfiske och liknande. Även efter att han gifte sig med Ulrika Eleonora år 1680, fortsatte förhållandet att vara det allra bästa mellan dem och hon intog den främsta platsen vid hovet. Fiendskapen mellan det danska och holstein-gottorpska furstehuset gjorde dock att hennes förhållande till sonhustrun, Ulrika Eleonora, var periodvis ganska spänt. Kanske också även för att hon själv var rädd för att förlora sitt inflytande. Karl hade sånt stort förtroende för henne att han utsåg henne till sin efterföljare på tronen, om han skulle dö före henne - vilket också inträffade. Han dog efter en längre tids sjukdom den 5 april 1697, endast 42 år gammal.

Som livgeding förfogade hon över Gripsholm, Eskilstuna, Strömsholm och Vadstena slott och län, som först 1719 (fyra år efter hennes död) lades under den allmänna förvaltningen. Hon förnyade och bättrade på dessa slott, prydde dem med skulpturer och målningar och på 1660-talet gav hon arkitekten Nicodemus Tessin d.ä. i uppdrag att ersätta det gamla slottet Strömsholm med den byggnad som finns där idag. Hon anlitade konstnärerna David Klöcker Ehrenstrahl och Johann Philip Lemke (1631–1711), som målade många av de tavlorna som finns på slotten, och det är mycket tack vare henne som Tessin och Ehrenstrahl vann ära och anseende både för sig själva och sin konst.

Hedvig Eleonora dog den 24 november 1715, 79 år gammal och begravdes inte förrän mer än ett år senare, "i största stillhet" i Riddarholmskyrkan. Hon har fått gett namn åt Hedvig Eleonorakyrkan i Stockholm. Bilden på Hedvig Eleonora tillskrivs konstnären David Richter d.y. (1664-1741).
Sveriges regenter - Lars O. Lagerqvist
Kungliga släktband - Ulf Sundberg


Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2004-10-14 | Uppdaterad 2007-06-17