Jean Eric Rehn

Titel:
Arkitekt, gravör, inredningsarkitekt, trädgårdsarkitekt
Professor vid Konstakademien från 1757
Levde:
1717 - 1793 (75 år)
Jean Eric Rehn

Historia:

Jean Eric Rehn (egentligen Johan Ericsson Rehn) föddes den 18 maj 1717, troligen i Stockholm, som son Rebecca Rehn (†1748). Det är inte helt klarlagt vem som var Rehns far. Hans mor hade sedan 1715 varit gift med lappfogden Eric Bjur, men makarna hade hösten 1716 råkat i oenighet och skilde sig 1723 på grund av Rebeccas äktenskapsbrott. Eventuellt kan Rehns far därför vara adjunkten Johan Petrelius som senare blev kyrkoherde i Västervik.

Det finns inte heller några säkra uppgifter på Rehns skolgång och tidiga utbildning men på 1730-talet var han volontär vid fortifikationen med avsikt att bli arkitekt.

År 1735 inrättades Kungliga ritarakademin av riksrådet Carl Gustaf Tessin (40) och arkitekten Carl Hårleman (35). I akademin skulle konstnärer utbildas för inredningsarbeten på det nya slottet i Stockholm. Rehn var en av de första eleverna där. På initiativ av Tessin och Hårleman sändes Rehn till Paris 1740 för att där utbildas till kopparstickare. Han var kvar fem år i Paris och i Sverige var man rädd för att han aldrig skulle återkomma till Stockholm. 1745 lyckades Hårleman få Rehn att skriva på ett "livstidskontrakt" som formgivare för Riksens ständers manufakturkontor. I årslön skulle han få 900 daler silvermynt, samt fritt husrum, ved och ljus.

Väl hemma fick han direkt arbete vid Stockholms slott under ledning av Hårleman. Där fick han visa sina färdigheter i gravyrkonsten och när det 1747 startade en gravyrskola i Stockholm blev han lärare där. Han var även teckningslärare åt de kungliga barnen, bland annat åt kronprins Gustav som 1751 blev hans första elev och åt kronprins Gustav Adolf som 1789 blev hans sista.

Trettiotvå år gammal, i juli 1749, gifte han sig med Anna Christina Rungren (29).

Innan Stockholms slott ännu var inflyttningsklart dog Hårleman hastigt (februari 1753) och Rehn fick då fullfölja dennes projekt. Ny hovintendent blev den 44-åriga arkitekten Carl Johan Cronstedt. Fyra år senare (1757) blev Rehn (40) själv hovintendent.

Rehn sysselsatte sig även med kyrkliga renoveringar, han ritade predikstolar, altaruppsättningar, orgelfasader, gravvårdar, gravkor och epitafier, både för landsorten som för Stockholm. Han genomförde bland annat stora renoveringar av Katarina kyrka i Stockholm tillsammans med arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz.
Utöver allt detta gjorde han även över 1000 laverade tuschteckningar, porträtt och landskap med mera.

Rehn har utfört, eller varit delaktig i, följande arbeten:
* Inredningsarbeten på Drottningholms, Stockholms och Kina slott
* Ritningarna till Lovisa Ulrikas audiensrum, förmak, matsal och drabantsal
* Färdigställde kronprins Gustavs förmak
* Färdigställde hertig Karl och prinsessan Sofia Albertinas våningar
* Omfattande modernisering av Rosersbergs slott, Uppland (1750-talet)
* Inredning Stora Väsby, Uppland (1759)
* Inredning Sturefors, Östergötland (1759)
* Ritade och inredde corps-de-logiet i Lambohov i Östergötland (1766)
* Erstaviks herrgård utanför Stockholm (1760 och 1770-talen)
* Ansvarig för Gimo bruk i Uppland (1764-1767)
* Inredning Lövsta bruk, Uppland (1765)
* Ljungs herrgård i Östergötland (1760 och 1770-talen)
* Ansvarig för Forsmark bruk i Uppland (1774)
* Altarpredikstolen i Eds kyrka, Uppland

Rehn dog i stockholm den 19 mars 1793, 75 år gammal.

Källor
* Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 29
* Här vilar berömda svenska - Göran Åstrand
Inlagd 2007-07-19 | Uppdaterad 2010-01-24