• Avrättade
 • Freder
 • Gravplatser
 • Krig
 • Lagen
 • Mynt
 • Ordlista
 • Personer
 • Regenter
 • Slott & borgar
 • Årtal
 • Ämnen
 • Övrigt
Flöjtkonserten i Sanssouci med Fredrik den store, målad av Adolph von Menzel

Hej! Jag heter Nina Ringbom och skriver om allt som rör historia i tidsperioden 1500-talet och framåt - den så kallade nya tiden Läs mer
Gå gärna med i någon av mina grupper på
Gruppen Historiska avrättningsmetoder & avrättade personer Historiska avrättningsmetoder & avrättade personer Slott, palats och herrgårdar i Europa
Svenska mynt och sedlar (numismatik) Svensk historia och historiska personer
Nyheter och lästips
Frihetstidens ståndssamhälle (31/1)
Åren 1719-1772 brukar kallas för Frihetstiden eftersom det kungliga enväldet avskaffades genom lag 1719.
Gustav III avslutade frihetstiden genom en statskupp 1772 som på nytt gav kungen större makt. Frihetstiden var därmed slut efter 53 år. Läs mer »

Den 30 januari 1698 erövrade skeppsredaren och kaparen William Kidd (kallad "Kapten Kidd") ett armenskt fartyg, som var lastad med satin, muslin, guld, silver och värdefullt silke. Kapten på fartyget var dock en engelsman som seglade under beskydd av den franska regeringen... Läs mer »

Svenska mynt från Gustav Vasa... (29/1)
De första mynten som Gustav Vasas lät prägla var örtug i form av en klipping med låg silverhalt. År 1522 präglades för första gången öret som mynt och 1534 landets första daler, halvdaler och 1/4 daler och från 1536 ½ mark och 2 öre samt från 1543 16 öre (2 mark). Läs mer »

Historisk kvinna
Elvira Madigan

Historisk händelse
Stockholms blodbad

Historisk man
Charles Dickens

©Nina Ringbom 2004-10-18 | Historiesajten uppdaterades 2014-09-18 |  23  besökare