Peter Tordenskjold

Titel:
Norsk sjöhjälte och dansk viceamiral, adelsman
Levde:
1690 - 1720 (29 år)
Peter Tordenskiold

Historia:

Peder Wessel Tordenskjold föddes i Trondheim 29 oktober 1690 som son till rådmannen Johan (Jan) Henriksen Wessel (1646-1716) och Maren Christophersdatter Schøller (1656-1742) .

Peter uppges ha varit en riktigt vildbase som ung och sattes först som skräddarlärling men när det inte funkade sattes han i barberarlära. När dansk-norska kungen Fredrik IV kom till Trondheim 1704, stack Peter från sitt barberarjobb och följde med det kungliga följet när de återvände till Köpenhamn där han 1706 lyckades bli lärling vid navigationen.

Efter detta följde han med på resor till Guinea och Västindien. Under denna tiden utnämndes han 1709 till sjökadett. Han kom tillbaka till Norge 1710 då kriget mot Sverige precis hade brutit ut.
Han fick då befäl över en liten tvåmastat fartyg och med den kryssade han utanför svenska kusten. 1712 fick han befälet över "Lövendals galej" som hade arton kanoner, och följde med den danska flottan i aktionerna mot den svenska flottan i Östersjön. Han var bland annat med vid förstörandet av de svenska transportfartygen utanför Rügen i september samma år, och månaden efter blev han utnämnd till kaptenlöjtnant.

I februari 1716 upphöjdes han i adligt stånd och fick då namnet Tordenskjold.
Samma år i juli segrade han i ett stort slag mot Karl XII där han erövrade nio bevärade fartyg samt fem större och mindre transportfartyg. Som belöning för detta blev han kommendör i flottan, och fick senare befäl över två linjeskepp, fem fregatter, två mindre örlogsfartyg och 36 skärgårdsfartyg.

Hans övermod och hänsynslöshet hade dock skaffat honom många fiender som ville "nedsätta" honom hos kungen.
1717 försökte han erövra Göteborg vilket gick sämre och han sårades.
1719 lyckades han erövra Carlstens fästning i Marstrand genom slughet och djärvhet, och för detta blev han utnämnd till viceamiral.

Efter freden 1720 gjorde han en resa till Tyskland och den 12 november var han i Hannover där han efter bråk med överste Jakob Axel Staël von Holstein hamnade i en duell där han blev dödad - fjorton dagar efter sin trettioårsdag.

Källor
Inlagd 2004-10-26 | Uppdaterad 2010-08-02