Per Brahe d.y.Levde: 1602 - 1680  (78 år)
Titel:    Greve och riksdrots. Sveriges största jordägare

Per Brahe d.y.
 Per Brahe föddes den 18 februari 1602 på Rydboholm som son till  Abraham Brahe och  Elsa Gyllenstierna.

Mellan 1618-1621 och 1623-1626 var han ute i Europa och studerade, bland annat teologi och juridik. I ungdomen var han också i krigaryrket där han vid flera tillfället visade på mod och skicklighet. Brahe var också en av Gustav II Adolfs närmaste ungdomskamrater. Vid vuxen ålder tyckte han dock att de administrativa sysslorna passade honom bättre och han lämnade därför krigarbanan och år 1630 blev han istället riksråd och lagman över Västmanland, Bergslagen och Dalarna.

Axel Oxenstierna ville inte gärna se honom som medlem av regeringen, och därför blev Brahe vid trettiotre år ålder (1635) vald till generalguvernör över Preussen och två år senare till samma anställning fast i Finland - på detta sätt kom han ju bort ifrån landet. På dessa två ämbeten uträttade han så mycket bra saker, så allmänheten brukade säga " det var i grevens tid" och med detta menade de då att det var på den gamla goda tiden när Brahe var där och styrde och ställde. Han ordnade bland annat med skolor, Viborg fick ett gymnasium, Åbo ett universitet där han själv blev förste kansler 1646. Han grundade städerna Kajana, Kristinestad och Brahestad (efter sig själv). På egen bekostnad förbättrade han Kajaneborgs fästning.

När han kommit tillbaka till Sverige grundlade han i sitt grevskap staden Gränna, byggde Brahehus, inrättade ett boktryckeri och ett gymnasium på Visingsö, och när hans farbror Magnus Brahe dog 1633, ärvde han Sveriges största grevskap, Visingsborg.

På 1640 och 50-talet deltog han i krigen mot Danmark i Gustav II Adolfs armé, där han hade befälsuppgifter.

"Per Brahe är riksdrots och man skulle kunna säga vicekonung. Hans släkt är den förnämsta i Sverige och han intager första rummet bland grevarna. Hans årliga inkomster sägas uppgå till mer än 70 000 scudi. Alldeles säkert är han den på reda pengar rikaste i hela landet. Han har ett vänligt och förbindligt sätt att vara, men är ombytlig och i hög grad svag för sin familjs storhet." (Lorenzo Magalotti 1674)

Vid tjugosex års ålder (1628) gifte han sig med Kristina Katarina Stenbock (1609-1650) och när hon avlidit gifte han sig med 1653 med Beata De la Gardie (1612-1680). Brahe dog den 12 september 1680 på Bogesunds slott i Uppland, 78 år gammal. Han slapp att uppleva Karl XI:s reduktion, som kom en kort tid efter hans död, där bland annat hans grevskap Visingsborg drogs in till kronan, fastän detta varit ett arv från hans farbror.

Brahes karriär kan sammanfattas så här;
* Studier i Giessen, Tysklan 1618-1621
* Studier i Strassburg 1623
* Studier i Padau och Bologna 1624
* Kammarherre hos Gustav II Adolf från maj 1626
* Överste för Smålands rytteriregemente 1628
* Lantmarskalk vid riksdagen 1629
* Lantmarskalk vid utskottsmötet 1630
* Riksråd 1630
* Lagman över Västmanland, Berslagen och Dalarna 1630
* Bisittare i Svea hovrätt 1632
* Uppdrag att vara rikskanslern till hjälp i Tysklan 1634
* Deltog i fredsunderhandlingarna i Polen 1634
* Civil generalguvernör i Preussen 1635
* Generalguvernör över Finland 1637
* Riksdrots och president i Svea hovrätt 1641
* Befälhavare under kriget mot Danmark 1643-1644
* Kansler för Åbo universitet 1646
* återigen generalguvernör i Finland 1648-1654
* Högste befälhavare över krigsmakten i kriget mot Danmark 1657
* Direktör över hela justitieverket i Sverige 1661
Källor
Gillar du historiesajten? Skänk då gärna ett bidrag så den kan utvecklas och leva vidare


Personen inlagd 2004-10-13 | Uppdaterad 2005-08-08