Kristina Vasa

Titel:
Svensk drottning 16(32)-1654 (22 år)
Valspråk: Visheten är rikets stöd
Adel/ätt:
Kungliga ätten Vasa
Levde:
1626 - 1689 (62 år)
Kristina av Vasa - målad av David Beck

Historia:

Kristina Vasa föddes den 8 december 1626 på Stockholms slott som dotter till Gustav II Adolf (32) och Maria Eleonora av Brandenburg (27).

När hon var nästan sex år gammal (1632) stupade hennes far vid ützen. Enligt det brev som han skrivit den 4 december 1630, anförtrodde han dottern Kristinas vård till rikskanslern Axel Oxenstierna, ifall han inte skulle överleva kriget. Kristina placerades vid sin faster, pfalzgrevinnan Katarina Vasa, eftersom förmyndarregeringen inte ansåg att hennes mor, Maria Eleonora, var lämplig att uppfostra henne. Så hon växte upp vid sin faster och kusin Karl (X) Gustav. Högsta ledningen av hennes undervisning leddes alltså av Axel Oxenstierna, och lärare var Johannes Matthiæ, som var en lärd man med ett milt sätt och med en ovanlig förmåga att undervisa. Kristina var begåvad och lärde sig snabbt.

Vid tio års ålder kunde hon redan skriva nästan felfritt både på svenska, tyska och latin, och vid sexton skrev och talade hon dessa språk och läste dessutom verk av de grekiska historikerna Thukydides och Polybios på grekiska. Dessutom visade hon i regeringen och rådet skarpsinnighet och övade redan då genom sin personlighet stort inflytande på sin omgivning. När hon fyllde arton (1644) övertog hon själv regeringen, och sysselsatte sig genast med de viktigaste ämnena. Ena stunden deltog hon i rådets överläggningar om rikets inre styrelse, och i nästa stund kunde hon träffa främmande sändebud och avhandla med dem. Där emellan engagerade hon sig i vetenskapliga studier, och diskuterade med lärda män om filosofi, klassiska författare med mera.

Då den dåvarande franske ministern Pierre Chanut var i Stockholm, beskrev han henne så här: - "Längden var något under medelmåttan och syntes ännu mindre, emedan hon blott begagnade enkla sulor och ej, som den tidens fruntimmer, höga klackar under skorna. Växten var satt, ena axeln var något högre än den andra, vilket fel dock hade genom klädseln lätt kunnat döljas, om hon vårdat sig därom. Hår och ögonbryn voro ljusa, pannan likväl behaglig". Han antydde också att hon nog bort tvätta sig litet oftare.

Hon blev alltid högt prisad vilket gjorde att hon blev egenkär och fick ett begär att alltid överglänsa alla andra. Detta ledde till slut till att gamla, självständiga män som troget stått vid hennes sida, avlägsnades eller drog sig frivilligt tillbaka. I deras ställen plockade hon istället in sina favoriter, till exempel Magnus Gabriel De la Gardie, som blint följde och smickrade henne.

Drottning Kristina Gunstlingarna överöstes med gåvor och förläningar, kronogods och utmärkelser, samtidigt som statsintäkterna krympte. På samma gång växte missnöjet i landet, och detta kom fram vid riksdagarna. Spänningen mellan rådet och Kristina växte, och 1654 förklarade hon att hon tänkte avsäga sig regeringen och kronan. Hon drogs mer och mer åt den katolska tron, vilket hon hade diskuterat med både Pierre Chanut och Renatus Cartesius.

Som ung hade hon, och antagligen även hennes kusin Karl Gustav också, varit inställda på att gifta sig med varandra. Men det skulle ha betytt slutet för hennes självständighet och frihet, vilket hon inte ville mista. Dessutom drogs hon ju åt den katolska tron. Eftersom hon inte ville gifta sig med honom, lyckades hon få honom vald till tronföljare istället. Så den 6 juni 1654, avsade hon sig Sveriges tron, och Karl X Gustav blev kung istället. Efter abdikeringen gick hon öppet över till den katolska tron, vilken då var förbjuden i Sverige. Hon flyttade utomlands och bodde sedan största delen av sitt liv i Rom i Italien. Hon dog den 9 april 1689, 62 år gammal, och begravdes med stor högtidlighet i Peterskyrkan i Rom.

Händelser under Kristina:s livstid
1628  Regalskeppet Vasa kantrar och sjunker under sin första resa.
1632  Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen.
1643-1645  Torstenssons krig - krig mot Danmark. Fred i Brömsebro 1645.
1650  90 procent av svenska folket bor på landet, 45 procent äger jorden de brukar.
1650  Alla svenskar måste besöka kyrkan på söndagar, de som inte kommer straffas.
1655-1660  X Gustav:s polska krig - krig mot Polen. Fred i Olivia 1660.
1656-1661  Karl X Gustav ryska krig - krig mot Ryssland. Fred i Kardis 1661.
1657-1658  Karl X Gustavs första danska krig. Tåget över Bält. Fred i Roskilde 1658.
1658-1660  Karl X Gustav andra danska krig. Fred i Köpenhamn 1660.
1660  Karl X Gustav dör av feber i Göteborg.
1661  Europas första sedlar ges ut av Stockholm Banco.
1662  Officiella sorgen efter Karl X Gustavs död slutar. Musik & dans tillåts på slottet igen.
1663  Collegium Medicum (föreg. till Socialstyrelsen) bildas.
1664  Karlshamn får stadsrättigheter.
1665  Hela Nyköping brinner upp på några timmar.
1666  Lunds universitet grundas.
1668  Sveriges riksbank grundas.
1669  23 kvinnor döms till döden för häxeri i Mora.
1669  Allmän kyrkobön mot trolldom införs.
1670  Sex personer avrättas för häxeri i Kungälv.
1673  En 5 år lång missväxtperiod börjar.
1676  Skeppet Kronan förliser under slaget vid Ölands södra udde (1 juni).
1677  Allmänna kyrkobönen mot trolldom avskaffas.
1680  Straffen för slagsmål och oljud under kyrkobesök skärps, i vissa fall till dödsstraff.
1682  Indelningsverket införs. dvs. varje rote (2-4 gårdar) får sörja för ett soldattorp.
1684 Hårdare straff införs för att upprätthålla katekesförhören & kyrkobesöken.

Källor
* Sveriges regenter - Lars O. Lagerqvist
* Kungliga släktband - Ulf Sundberg
- Stora porträttet är målat av David Beck - från digitaltmuseum.se
Inlagd 2004-10-14 | Uppdaterad 2017-10-25