Karl XIII av Holstein-Gottorp

Titel:
Svensk kung 1809-1818 (9 år)
Norsk kung 1814-1818 (4 år) med namn Karl II
Valspråk: Folkets väl min högsta lag
Levde:
1748 - 1818 (69 år)
Karl XIII - målad av Carl Fredrik von Breda

Historia:

Karl XIII av Holstein-Gottorp föddes i Stockholm den 26 september 1748 som andre son till kung Adolf Fredrik (38) och Lovisa Ulrika av Preussen (28). Han var således bror till Gustav III och kusin till Katarina II av Ryssland. När han döptes blev han av ständerna förklarad för Sveriges storamiral.

Karls uppfostran leddes fram till 1766 av riksrådet Karl Fredrik Törnflycht (1711-1767) som guvernör, och avslutades 1771 med en utlandsresa. När hans bror, Gustav III, genomförde revolutionen 1772 var Karl (24) den högsta militära befälhavaren i Skåne och spelade där en viss betydande roll. Efter statskuppen var genomförd utnämndes han, den 11 september 1772 till hertig av Södermanland. Under de följande åren hade han ingen egentlig roll, utan levde mest för sina nöjen, däribland ordensväsendet och frimurarorden.

Under ryska kriget 1788-1790 förde han högsta befälet över örlogsflottan och var personligen med i slaget vid Hogland 1788, Öland 1789 och utanför Reva och i Viborgska viken 1790. Under hösten 1788 övertog han också högsta befälet över Finlands armé.

När Gustav III blivit skjuten i mars 1792, övertog han enligt kungens testamente platsen som riksföreståndare och förmyndare under Gustav IV Adolfs omyndighetstid. Den egentlige ledaren av Sverige under den här tiden var Karls "favorit" Gustav Adolf Reuterholm. Det första som förmyndarregeringen skulle ta itu med var bestraffningen av de sammansvurna i Gustav III:s mord. Karl, som ville mildra lagens dom och inte utfärda så många dödsdomar, påminde svenska folket om Gustavs sista önskan på dödsbädden: "att vara barmhärtig". De flesta tyckte detta var både ädelt och politiskt riktigt handlat och hyllade hertigen, men den brytning som inom kort inträffade mellan hertigen och gustavianska partiet, förvandlade snart hyllningen till kritik.

När hans brorson Gustav IV Adolf blev avsatt vid en statskupp 1809 blev han vald som ersättare och var tvungen att vid 61 års ålder ta över regeringen. Den 6 juni 1809 blev han kung i Sverige och 1814 i Norge där han fick namnet Karl II. Eftersom Karl inte hade några egna "legitima" barn som blivit vuxna "adopterade" han den danska prinsen Karl August, som svensk tronföljare. Denne ramlade olyckligt nog av sin häst och dog 1810. Många trodde att han blivit förgiftad, och att det var Axel von Fersen som var den skyldige. När Karl August skulle begravas, var Fersen med i begravningståget, och han blev på ett brutalt sätt ihjälslagen av folket i staden. Efter denna händelse var Karl tvungen att adoptera en ny tronföljare och det blev då den franske advokatsonen Jean Baptiste Bernadotte (Karl XIV Johan). Han kom till Sverige den 20 oktober 1810 och tog mer eller mindre över regeringen nästan med en gång.

Det har sagts om Karl XIII att han "hade ett klart förstånd, personligt mod och var vänlig och godhjärtad, men att han inte fick sättas på för hårt prov, eftersom han också var svag och böjlig till karaktären, bekväm och sorglös, lät sakerna "ha sin gång", rörde sig i småaktigheter och sysselsatte sig med mystiska "gycklerier och frimuraregriller", medan han lämnade det stora åt andra."

Med sin älskarinna Augusta Löwenhielm (född von Fersen) (1754-1846) fick han sonen Karl Axel Löwenhielm (1772-1861).

Två år senare, den 7 juli 1774 gifte han sig i Stockholm med sin kusin Hedvig Elisabeth av Holstein-Gottorp, som var femton år gammal. Själv var han då tjugofem år. De fick 1798 en son som fick namnet Karl Adolf, men denne dog endast sju dagar gammal.

Karl dog efter en tids sjukdom den 5 februari 1818, 69 år gammal, efter nio år på Sveriges tron. Nästa som tog över regeringen var hans "adoptivson" Karl XIV Johan.

Porträttet av Karl XIII är utfört av Carl Fredrik von Breda (1759-1818).

Händelser under Karl XIII av:s livstid
1749 Sverige får som första land i världen en modern befolkningsstatistik.
1751 Kung Fredrik I dör och efterträds av Adolf Fredrik som är kung till 1771.
1753 Den gregorianska kalendern införs. Från 17 februari till 1 mars.
1756 Wolfgang Amadeus Mozart föds i Österrike, lever till 1791. (35 år)
1757-1762  Pommerska kriget. Fred i Hamburg 1762.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1770  Ludwig van Beethoven föds i Bonn.
1771  Kung Adolf Fredrik dör och efterträds av sin son Gustav III.
1772  Gustav III genomför en improviserad statskupp i augusti.
1778  Kvinnor får lov att vara anonyma i födelseboken vid födsel av oäkta barn.
1779  Sverige förbjuder den häxjakt som pågått sedan 1400-talet.
1782  Förbudet mot judisk invandring upphävs.
1788-1790  Gustaf III ryska krig. Fred i Värälä 1790.
1792  Gustav III blir skjuten vid en maskeradbal och dör tretton dagar senare.
1794  Kaffet förbjuds i Sverige.
1796  Engelsmannen Edward Jenner skapar ett vaccin mot smittkoppor.
1801  Tiggeri på städernas gator straffas med spö, ris och spinnhus.
1802  Kaffeförbudet som upprätthållits med hjälp av kaffespioner hävs.
1803-1815 Första Napoleonkriget.
1808-1809  Finska kriget - fred i Fredrikshamn 1809.
1810  Kompositören och pianisten Frédéric Chopin föds i Polen.
1810-1812 Kriget mot Storbritannien.
1811  Skånska bönder gör ett misslyckat uppror mot soldatutskrivningar.
1812-1813  Svenskt deltagande i slutstriderna mot Napoleon. Fred i Paris 1814.
1813-1814  Andra Napoleonkriget. Fred i Kiel 1814.

Källor
* Kungliga släktband - Ulf Sundberg 2004
* Sveriges regenter - Lars O. Lagerqvist
» riksarkivet.se
Inlagd 2004-10-19 | Uppdaterad 2017-10-25