Johan Albrekt Ehrenström

Titel:
Statsråd, senator
Adel/ätt:
Adliga ätten Ehrenström nr 1242. Adlad 1692, introd. 1693
Levde:
1762 - 1847 (84 år)
Johan Albrekt Ehrenström

Historia:

Johan Albrekt Ehrenström föddes 28 augusti 1762 i Finland (som då tillhörde Sverige) som son till Nils Albrekt Ehrenström och Kristina Katarina Sederholm.

Han började sin bana som konduktör vid fortifikationen och 1788 anställdes han som andre sekreterare i presidentexpeditionen (nuv. utrikesdepartementet).
När kriget mot Ryssland bröt ut följde han högkvarteret och tillhörde kung Gustav III:s dagliga omgivning, och följde bland annat med kungen på en resa till Aachen, utnämndes till härold vid Kungliga M:ts orden med mera. Han kunde se ljust på framtiden, tills kungens död med ens förändrade allting.

Efter Gustav III:s död var det i stort sett Gustaf Adolf Reuterholm som styrde landet, och dennes ovilja och misstroende mot den avlidne kungens vänner träffade även Ehrenström - som blev avskedad! Detta berätta Ehrenström i sina brev till partiets huvudman, Gustaf Mauritz Armfelt. När sedan den "Armfeltska brevväxlingen" lades fram som bevis på en samhällsomstörtande komplott, arresterades Ehrenström såsom en av konspiratörerna. Han fick gå igenom en lång rättegång och dömdes, 32 år gammal, den 22 september 1794 till förlust av gods, ära, adelskap och ridderlig värdighet. Han skulle också stå en timme i halsjärn och därefter halshuggas.

Han benådades dock från dödsstraffet, men fick veta det först då han stod på schavotten, efter att kvällen innan tagit avsked av sina anhöriga, gått igenom sista nattens lidande och tagit nattvarden…
Istället fick han livstids fängelse på Carlstens fästning, men när Gustav IV Adolf själv tagit över regeringen, flyttades han från Carlsten till Vaxholm, där hans far var kommendant, och år 1800 frigavs han varefter han fick ära och adelskap tillbaka. Han begav sig då ut på resor, uppehöll sig en längre tid i Wien, och 1811 bosatte han sig i Helsingfors.

Han fick året efter uppdrag att fungera som ordförande i kommittén för Helsingfors nybyggnad, blev 1812 statsråd, 1820 senator och ledamot av ekonomidepartementet, vilket han tog avsked ifrån år 1825.
Han drog sig därefter tillbaka till privatlivet och sysselsatte sig med att skriva sina »Historiska anteckningar», som 1882-1883 gavs ut av S. J. Boëthius.
Han dog i Helsingfors den 15 april 1847, 84 år gammal.

Källor
Inlagd 2004-10-28 | Uppdaterad 2017-10-25