Historia 1600-talet

Klicka på en bild för att läsa om händelen som är förknippat med 1600-talet eller kolla in 1400-talet, 1500-talet, 1700-talet eller 1800-talet