Hedlingers medaljer

Här visas ett urval av gravören Johann Carl Hedlingers medaljer. Han levde 1691 till 1771 och gjorde cirka 150 medaljer under sin livstid. » Läs mer om Johann Carl Hedlinger.

Karl XII:s död 1718
Silvermedalj över Karl XII:s död 1718. 33 mm. CAROLUS XII D G REX SVECIÆ (Carolus XII med Guds nåde Sveriges konung) [5]
NATUS EST D XVII IUN A MDCLXXXII OCCUB D XXX NOV A MDCCXVIII (Han föddes den 17 juni år 1682. Han stupade den 30 november år 1718.) [5]
Karl XII:s död 1718
Bronsmedalj över Karl XII:s död vid Fredrikshald i Norge den 30 november 1718, samt begravning den 26 februari 1719 i Riddarholmskyrkan. 33 mm, 12,2 gram. [5]
VIRTVTI CLARAE AETERNAEQ AVG ANNO 1718 EXEVNTE (Åt den upphöjdes evigt lysande tapperhet - Vid utgången av året 1718) [5]
Ulrika Eleonoras kröning 1719
Silvermedalj från 1719 över Ulrika Eleonoras (d.y.) kröning i Uppsala domkyrka. 52 mm, 52,2 gram. VLRICA ELEONORA D G REGINA SVECIE [5]
CVRAE SED DELICIAE - CORONA IMPOSITA VPS D XVII MAR A MDCCXIX (Omsorger, men glädjeämnen - Vid kröningen i Uppsala den 17 mars år 1719) [5]
Fredrik I:s kröning 1720
Silvermedalj från 1720 över Fredrik I:s kröning. 52 mm, 66,01 gram. Fredrik, med Guds nåde Sveriges konung - krönt den 3 maj år 1720 [4]
EN SVMMI PIGNVS AMORIS - SVFFRAGIO ORDINVMREGNI (Se, här är den största kärleks pant - Enligt rikets ständers val) [4]
Arvid Horn
Bronsmedalj från 1726 över kunglige rådgivare Arvid Horn. 33 mm, 12,4 gram. ARV HORN COM R SV SEN ET CANC PR [3]
Bronsmedalj över kunglige rådgivare Arvid Horn. COELESTIA MVNERA DONAT (Den skänker himmelska gåvor) [3]
Gustaf Cronhielm
Medalj i silver från 1731 över ämbetsman & kanslipresident Gustaf Cronhielm (1664-1737). 63,99 mm, 103,14 gram. För vården om lagarnas förbättring. [2]
Frånsida på medalj över Gustaf Cronhielm (1664-1737). 'ob curam emendationis legum' [2]
Johann Carl Hedlinger
Förgylld bronsmedalj med Johann Carl Hedlingers porträtt, gjord av honom själv 1733. Med Hedlingers valspråk ΛAΓON (Lagom) [4]
Frånsidan på Johann Carl Hedlingers förgyllda bronsmedalj med hans självporträtt. 36 mm, 18,8 gram. [4]
Nicodemus Tessin d.y.
Medalj i silver över stadsarkitekt & överstemarskalken Nicodemus Tessin d.y. 93,77 gram. N Tessin com regni svec sen et s maresch [1]
Medalj i silver över stadsarkitekt & överstemarskalken Nicodemus Tessin d.y. Producerar och skyddar konsten [1]
Hessiska resan 1731
Silvermedalj över Fredrik I:s och Ulrika Eleonoras (d.y.) hemkomst till Sverige efter en resa till Hessen 1731. 54 mm, 61,58 gram. [4]
NVNC FELIX - REGIS FAVSTO EX HASSIA REDITV (Nu är det ett lyckligt tecken - Vid konungens lyckliga återkomst från Hessen) [4]
Carl Gustaf Tessin
Bronsmedalj från 1739 över riksråd, kanslipresident & lantmarskalk Carl Gustaf Tessin. 99,99 gram. [1]
Bronsmedalj över riksråd & kanslipresident Carl Gustaf Tessin. CONSCIUS RECTI Medveten om det rätta [1]

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Källor
Foton & info hämtade från:
[1] » coinauctions.se, foto Magnus Wijk, Myntauktioner i Sverige -
[2] » alvin.com
[3] » wallinmynt.se
[4] » delzanno.se
[5] » jpedersen.se

» latinöversättning privatperson
» latinöversättning regenter

Mer historia

Inlagd 2020-08-03 | Uppdaterad 2020-08-09