Historiska personer - efternamn

Sorterat på efternamn. Ändra sortering genom att klicka på en bokstav eller sök på förnamn.

Namn

Titel/yrke

Levde

Abrahamsdotter - Kristina   Svensk drottning 143(2)-1492
Adelcrantz - Carl Fredrik  Arkitekt 1716-1796
Adler Salvius - Johan  Diplomat 1590-1652
Adlercreutz - Carl Johan  General 1757-1815
Adlersparre - Georg  Landshövding 1760-1835
af Acrel - Olof  Läkare 1717-1806
af Chapman - Fredric Henric  Skeppsredare 1721-1808
af Håkansson - Anders  Landshövding 1749-1813
af Leopold - Carl Gustaf  Författare 1756-1829
af Puke - Johan  Befälhavare 1751-1816
af Wasaborg - Gustav  Guvernör 1616-1653
Agricola - Michael  Biskop 1508-1557
Almqvist - Carl Jonas Love  Författare 1793-1866
Alströmer - Claes  Linnés lärjunge 1736-1794
Alströmer - Jonas  Affärsman 1685-1761
Aminoff - Johan Fredrik  Generalmajor 1756-1842
Amundsen - Roald  Upptäcktsresande 1872-1928
Anckarström - Jacob Johan  Konspiratör 1762-1792
Anckarsvärd - Michaël  Konspiratör 1742-1838
Andersen - Hans Christian  Författare 1805-1875
Andrée - Elfrida  Organist 1841-1929
Andrée - Salomon August  Upptäcktsresande 1854-1897
Angermannus - Abraham  Ärkebiskop 154(0)-1608
Anhalt-Zerbst - Katarina II av  Rysk kejsarinna 1729-1796
Ansbach - Caroline av Engelsk drottning 1683-1737
Aragonien - Catherine av Engelsk drottning 1485-1536
Arenius - Olof  Porträttmålare 1700-1766
Armfeldt d.ä. - Carl Gustaf  General 1666-1736
Armfelt - Gustaf Mauritz  Överståthållare 1757-1814
Atterbom - Per Daniel Amadeus  Författare 1790-1855
Augustenborg - Caroline Amalie av Dansk drottning 1796-1881
Augustenborg - Karl August av Kronprins 1768-1810
Austen - Jane  Författarinna 1775-1817
Axelsson (Tott) - Erik  Riksföreståndare 141(5)-1481