Carl Gustaf Armfeldt d.ä.

Levde: 1666-1736 (69 år)
Titel: General 1735
Adel/ätt: Friherrliga ätten Armfeldt. Friherrlig 1731
Far: Gustaf Armfelt (1626-1675)
Mor: Anna Elisabeth Brakel (-1684)

Carl Gustaf Armfeldt

Biografi
Carl Gustaf Armfeldt föddes i Ingermanland (som då tillhörde Sverige) den 9 november 1666 som son till överstelöjtnant Gustaf Armfelt (40) och Anna Elisabeth Brakel.

Sjutton år gammal började han som korpral vid Nylands kavalleri. Två år senare (1685) lämnade han denna tjänst och reste till Frankrike för att där praktiskt studera krigaryrket. Han blev kvar där i tolv år och under den tiden gick han från enkel soldat till kaptens grad. Han deltog med heder i en mängd strider och belägringar och visade vid flera tillfällen oförskräckt mod och kallblodighet. Vid det stora nordiska krigets (1700-1721) utbrott anställdes han 1701 som generaladjutant vid finska armén där han snart avancerade till överste för Nylands infanteri.

Han deltog och utmärkte sig i kriget, bland annat i Helsingfors 1713 och Storkyro 1714. Vid femtiett års ålder (1717) utnämndes han till generallöjtnant och fick befälet över den 7500 man starka armé som på Karl XII order följande år skulle gå in i Norge och försöka inta Trondheim och rensa Tröndelag från fientliga styrkor. Företaget misslyckades dock, dels på grund av de norska böndernas tappra motstånd, och dels till följd av bristen på livsmedel och av det kalla vädret – och även för att Armfeldt inte riskerade att storma den välbemannade staden. Härens underhåll började svikta rejält och Karl XII:s upplagda plan på försörjning hemifrån fungerade inte. Manskapet led brist på mat, och skor och strumpor var utslitna. Många soldater rymde från krigstjänsten och flera gjorde myteri.

Den 28 december 1718 fick Armfeldt höra att kungen blivit skjuten och han fick order att återvända till Sverige. Under den sex mil långa marschen hem över fjällen den 1-4 januari 1719 drabbades hans armé av en fasansfull storm. Karolinerna gick vilse i snöyran, och kylan gjorde att tusentals soldater frös ihjäl och endast omkring 870 kom hem igen, till stor del gamla härdade finnar. Många blev handikappade på grund av förfrysningar.
År 1719 utnämndes Armfeldt till landshövding i Viborgs län men han tillträdde dock aldrig detta ämbete. Sextiofem år gammal blev han friherre och fyra år senare infanterigeneral.

Äktenskap & barn
År 1700 gifte Carl Gustaf (34) sig med Lovisa Aminoff (15) och de fick nitton barn:
1) Gustaf (1701-1756)
2) Johan Fredrik (1702-1721)
3) Carl (1703-1707) († 3½ år)
4) Lovisa (1705-1707) († 1 år, 3 mån)
5) Claes (1706-1769)
6) Christoffer (1708-) (försvann i Hessen 1734)
7) Erik (1709-1778)
8) Otto (1710-1742)
9) Carl (1712-1712) († 6 mån)
10) Vilhelm (1713-1714) († 3 mån)
11) Vilhelm (1715-1761)
12) Lovisa (1716-1717) († 8 mån)
13) Elisabet (1718-1784)
14) Reinhold (1719-1762)
15) Fromhold (1721-1797)
16) Fredrik (1722-1763)
17) Carl Johan (1723-1724) († 1 år)
18) August (1724-1738) († 13 år)
19) Johanna Lovisa (1726-1801)

Carl Gustaf Armfeldt dog på sin gård Isnäs i Finland den 24 oktober 1736, två veckor innan han skulle fylla 70 år och begravdes i Pernå kyrka i Finland. Vid sin död hade han tio av sina nitton barn i livet. Hans hustru Lovisa överlevde honom med fem år, hon drunknade den 29 november 1741.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-26 | Uppdaterad 2019-10-16
Samtida händelser 1666 - 1736
1669  Kyrkobön mot trolldom införs.
1670  Sex personer avrättas för häxeri i Kungälv.
1673  En 5 år lång missväxtperiod börjar.
1676  Skeppet Kronan förliser utanför Öland.
1677  Kyrkobönen mot trolldom avskaffas.
1680  Straffet för slagsmål vid kyrkobesök skärps.
1682  Indelningsverket införs.
1685  Kaffet kommer till Sverige.
1686  Lag om förhör om Catechismi lära.
1690  Kakao/choklad kommer till Sverige.
1691  Sverige drabbas av missväxt.
1692  Gymnasiet i kalmar grundas.
1693  Drottning Ulrika Elonora dör, 36 år gammal.
1695  En svår missväxt drabbar Sverige.
1697  Kung Karl XI dör, och Karl XII blir kung.
1697  Stockholms slott brinner ner.
1700-1721  Stora nordiska kriget pågår.
1704  Sista avrättningen av en häxa i Sverige.
1707  Ramlösa Hälsobrunn invigs.
1709  Slaget vid Poltava.
1710  Ca 100 000 svenskar dör i pesten.
1713  Kalabaliken i Bender.
1715  Nödmynt börjar tillverkas pga kriget.
1717  Nordens första sjukhus öppnas.
1718  Karl XII stupar i Halden, Norge.
1718  James Puckle uppfinner maskingeväret.
1720  Fredrik I blir svensk kung till sin död 1751.
1721  Ryska flottan härjar norrländska kusten.
1725  Missväxt i stora delar av landet.
1726  Bönemöten i hemmen förbjuds.
1730  Edward Scarlett uppfinner glasögonbågarna.
1731  Ostindiska kompaniet bildas.
1734  Ny lag avskaffar stympning som straff.
1734  Lag om obligatorisk bouppteckning.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
Berömda svenskar från tolv sekler (Sahlberg)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» geni.com
» adelsvapen.com

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon