Yrken/titlar

Generaler
General är ofta den högsta militära graden inom ett lands försvarsmakt. Personerna är sorterade på födelseår