Rutger von Ascheberg

Levde: 1621-1693 (71 år)
Titel: Greve, fältmarskalk, riksråd, generalguvernör och general
Adel/ätt: Grevliga ätten Ascheberg. Grevlig 1687. Utdöd 1722
Far: Wilhelm von Ascheberg (1585-1662)
Mor: Margareta von der Osten-Sacken (ca 1595-1663)

Rutger von Ascheberg

Biografi
Rutger von Aschberg föddes den 2 juni 1621 i Kurland som son till Wilhelm von Ascheberg (36) och Margareta von der Osten genannt Sacken (ca 26).

Redan som 13-åring sändes han ut som page i tyska kriget, och som nittonåring (1640) ingick han som enkel ryttare i Johan Báners här, och senare även i Lennart Torstenssons här. Efter tio års tjänstgöring utnämndes han 1644 till kornett, och två år senare 1646 blev han ryttmästare och med den graden deltog han i de tre följande fälttågen. När hären upplöstes efter krigsslutet 1648 var Rutger den sista som avskedades.

Vid tjugonio års ålder (1650) gifte han sig med Maria Eleonora von Busseck, och de fick tillsammans hela 25 barn.
När Karl X Gustav öppnade fälttåget mot Polen återupptog Rutger sin ställning inom hären. Han utmärkte sig och var så skicklig och modig att kungen förärade honom sin egen värja, en guldkedja på 2000 dukater och ett Preussiskt gods.
Han deltog bland annat i tåget över Bält, belägringen av Bremervörde och stormningen av Köpenhamn. Han deltog även i Karl XI:s fälttåg och denne utnämnde honom 1673 till friherre, 1674 till general och 1678 till fältmarskalk.

När den skånska hären upplöstes 1679 höll kungen en högtidlig mönstring och vid detta tillfälle fick Rutger ett hattband av diamanter, som ett bevis på sin kompetens och kunnighet. I hela 45 år, mellan åren 1634-1679 tjänstgjorde han inom den Svenska hären och deltog i inte mindre än femton större drabbningar, och erövrade personligen sammanlagt 40 fanor och standar.
.
Karl XI brukade kalla honom "min käre Ascheberg", "min trogne lärofader", "min gode, trogne gubbe", min gamle läromästare" osv. Detta var inget kungen gjorde mot någon annan, utan endast till Rutger. Efter att Johan Gyllenstjerna avlidit 1680 blev Rutger utsedd till generalguvernör över Skåne, Halland, Göteborg, Bohuslän och Dalarna.

Rutger dog den 17 april 1693 i Göteborg, 71 år och 10 månader gammal och begravdes i Tyska kyrkan i Göteborg.

dela sidan
  
Samtida händelser 1621 - 1693
1628  Regalskeppet Vasa kantrar och sjunker.
1630  Sverige går med i Trettioåriga kriget.
1632  Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen.
1636  Svenska postverket grundas.
1638  Kolonin Nya Sverige grundas i Nordamerika.
1643-1645  Torstenssons krig.
1645  Fred i Brömsebro.
1649  Svenska Afrikanska kompaniet bildas.
1650  90 procent av svenska folket bor på landet.
1650  Alla måste besöka kyrkan på söndagar.
1655-1660  X Gustav:s polska krig.
1656-1661  Karl X Gustav ryska krig.
1657-1658  Karl X Gustavs första danska krig.
1658-1660  Karl X Gustav andra danska krig.
1660  Karl X Gustav dör av feber i Göteborg.
1661  Stockholm Banco ger ut de första sedlarna.
1664  Karlshamn får stadsrättigheter.
1665  Stora delar av Nyköping brinner (1 juli).
1666  Lunds universitet grundas.
1668  Sveriges riksbank grundas.
1669  23 kvinnor döms till döden för häxeri i Mora.
1669  Kyrkobön mot trolldom införs.
1670  Sex personer avrättas för häxeri i Kungälv.
1673  En 5 år lång missväxtperiod börjar.
1676  Skeppet Kronan förliser utanför Öland.
1677  Kyrkobönen mot trolldom avskaffas.
1680  Straffet för slagsmål vid kyrkobesök skärps.
1682  Indelningsverket införs.
1685  Kaffet kommer till Sverige.
1687  Isaac Newton publicerar sin gravitationslag.
1690  Kakao/choklad kommer till Sverige.
1691  Sverige drabbas av missväxt.

Källor
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
Sveriges fältmarskalker (Rosander)
Svenska slagfält (Ericson, Hårdstedt, Iko, Sjöblom, Åselius)
Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» runeberg.org
» stora bilden

Inlagd 2004-10-17 | Uppdaterad 2018-11-11