Kolonin Cabo Corso 1649-1658

Louis De Geer
Louis De Geer
(1587-1652)

På initiativ av Louis De Geer bildades år 1649 'Svenska Afrikanska kompaniet' (även kallat bara Afrikanska kompaniet eller Guineakompaniet) vars huvudsakliga mål var att bedriva handel med slavar, guld och elfenben i Västafrika.

En expedition med Henrik Carloff (från Rostock) i spetsen sändes i väg till Guldkusten i Afrika där man vid Cabo Corso köpte mark av kungen av Futu. Kolonin låg på nuvarande republiken Ghanas område och leddes de första åren av Carloff. En mindre borg, som fick namnet Karlsborg, och två mindre fästningar byggdes på platsen.

År 1656 utnämndes officiellt en ny svensk guvernör, Johan Filip von Krusenstierna, vilket gjorde Carloff rasande. Han lämnade Cabo Corso enbart för att komma tillbaka i januari 1658 som befälhavare på ett danskt kaparfartyg. Tillsammans med holländska slavar inklusive kompaniets slavar, erövrade han fästningen Karlsborg varefter han hissade danska flaggan på borgen - kolonin var nu i dansk besittning.

Cabo corso
Cabo Corso i Afrika

För Karl X Gustav kom denna händelse väl till pass som ett av många svepskäl för det förnyade kriget mot Danmark 1658. När Sverige skulle återfå Cabo Corso efter freden i Köpenhamn 1660, visade det sig att Carloffs underhuggare, en viss Schmidt, hade sålt kolonin till Holländarna och försvunnit med köpesumman.

Sex veckor efter att Holländarna hade övertagit kolonin anfölls den av infödingarna som ockuperade forten och erbjöds sig att återlämna det till Sverige. Nya expeditioner anlände ifrån Sverige och åter var Cabo Corso i svensk besittning för en tid. Holländarna kom dock snart tillbaka och lade beslag på både kolonin och de svenska skeppen. Afrikakompaniet var ruinerat och först 1667 kunde holländarna förmås att betala 140 000 riksdaler i ersättning. Sverige måste i gengäld avstå från handel på Västafrika för all framtid.

Inte heller holländarna fick behålla kolonin speciellt länge. Redan 1664 erövrades den av engelsmännen och Cabo Corso blev 'Cape Coast', vilket den heter än idag.

Andra svenska kolonier
Nya Sverige 1638-1655
Saint Barthélemy 1785-1878

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Källor
Böcker:
• Den svenska historien (Bonnier lexikon)

Hemsidor:
» runeberg.org

Mer historia

Inlagd 2006-12-27 | Uppdaterad 2019-10-03