Svenska riksföreståndare

En riksföreståndare är en provisorisk regent för ett rike. Ämbetet instiftades i Sverige år 1438 då Karl Knutsson (Bonde) blev riksföreståndare i samband med rådets brytning med Erik av Pommern. De efterföljande årens politiska oro med flera kungalösa perioder gjorde att flera olika, vanligen rådsmedlemmar, fungerade som riksföreståndare. Roterar du mobilen i horisontellt läge så ser du även porträtten.

1400-talet
Karl Knutsson (Bonde) (140(8)-1470)
Svensk riksmarsk 1435-1438 (3 år)
Svensk rikshövitsman 1436-1438 (2 år)
Riksföreståndare 1438-1440 (2 år)
Svensk kung 1448-1457 (9 år)
Svensk kung 1464-1465 (5 ½ mån) & 1467-1470 (2 ½ år)

Nils Jönsson (Oxenstierna) (ca 1390-1450)
Hövitsman på Borgholm 1436
Hövitsman på Stäkeholm 1438
Hövitsman på Nyköping 1442-1448
Riksföreståndare jan-juni 1448 (5 mån)
Hövitsman på Örebro 1450

Jöns Bengtsson (Oxenstierna) (141(7)-1467)
Domprost i Uppsala 1438-1439
Rektor för universitetet i Leipzig apr-okt 1445
Ärkebiskop i Uppsala 1448-1467
Riksföreståndare mars-juni 1457 (3 månader)
Info: Riksföreståndare tillsammans med Erik Axelsson (Tott)

Kettil Karlsson (Vasa) (143(3)-1465)
Gick på universitet i Rostock 1454 & Leuvens universitet i Belgien 1455
Koadjutor i Linköping 1457
Biskop i Linköpings stift 1459-1465
Riksföreståndare dec 1464 - aug 1465 (8 mån)
Info: Biskopsämbetet bekräftades av Pius II 1459

Jöns Bengtsson (Oxenstierna) (141(7)-1467)
Domprost i Uppsala 1438-1439
Rektor för universitetet i Leipzig apr-okt 1445
Ärkebiskop i Uppsala 1448-1467
Riksföreståndare aug 1465 - okt 1466 (14 månader)
Info: Satt fängslad i Köpenhamn 1463-1464

Erik Axelsson (Tott) (141(5)-1481)
Riddare 1441. Riksråd 1449
Fick Åbo län i Finland som förläning 1450
Blev hovmästare 1457
Riksföreståndare okt 1466 - nov 1467 (13 mån)
Info: Även riksföreståndare ihop med Jöns Bengtsson 3 månader år 1457
1500-talet
Sten Sture d.ä. (144(0)-1503)
Hövitsman i Västergötland på sommaren 1469
Riksföreståndare 1470-1497 (27 år)
Rikshovmästare 1497-1501
Riksföreståndare 1501-1503 (2 år)
Info: BLABLA

Svante Nilsson (Sture) (146(0)-1512)
Hövitsman på Örebro slott 1484-1498 och på Älvsborg 1498
Hövitsman på Stegeborg 1499
Hövitsman igen på Örebro slott 1502-1503
Riksföreståndare 1504-1511 (7 år)
Info: Häradshövding i Bankekind, Östergötland 1506

Erik Trolle (146(0)-1530)
Studerade i Köln 1482-1483. Riksråd 1488
Lagman i Närke 1492
Utsågs till underbefälhavare i ryska kriget 1496
Riksföreståndare 1512
Info: Satt fängslad 1516-1520

Sten Sture d.y. (1492-1520)
Riksråd 1510
Ståthållare i Västergötland 1511
HövitsmanÖrebro slott 1511
Riksföreståndare 1512-1520 (8 år)
Info: Slagen till riddare av kung Hans (ca 6 år gammal)

Gustav Vasa (149(6)-1560)
Riksföreståndare 1521-1523 (2 år)
Vald till kung över Sverige i Strängnäs 6 juni 1523
Krönt i Uppsala domkyrka 21 jan 1528
Svensk kung 1523-1560 (37 år)
Info: Arvkungadömet fastställs 1544. Bröt med påven och Rom på 1530-talet

Karl IX (1550-1611)
Vann slaget vid stångebro 1598 mot Sigismund
Riksföreståndare 1599-1604 (drygt 4 år)
Svensk kung 1604-1611 (drygt 7 år)
Krönt vid riksdagen i Uppsala 15 mars 1607
Info: Hertig över Södermanland, Närke och Värmland
1700-talet
Karl XIII (1748-1818)
Riksföreståndare 1792-1796 (4 år)
Högsta militära befälhavaren i Skåne
Hertig av Södermanland 1772
Hade högsta befälet över örlogsflottan 1788-1790
Info: Var riksföreståndare och förmyndare under Gustav IV Adolfs omyndighetstid
1800-talet
Karl XIII (1748-1818)
Utnämnd till storamiral när han föddes 1748
Riksföreståndare mars 1809 - juni 1809 (3 mån)
Svensk kung 1809-1818 (knappt 9 år)
Norsk kung 1814-1818 (4 år)
Info: Var riksföreståndare efter att Gustav IV Adolfs blivit avsatt.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2020-02-22 | Uppdaterad 2020-02-22
Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
• Medeltidens ABC (Prisma)

Hemsidor:
» riksarkivet
» blf.fi

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon