Svenska riksföreståndare

En riksföreståndare är en provisorisk regent för ett rike. Ämbetet instiftades i Sverige år 1438 då Karl Knutsson (Bonde) blev riksföreståndare i samband med rådets brytning med Erik av Pommern. De efterföljande årens politiska oro med flera kungalösa perioder gjorde att flera olika, vanligen rådsmedlemmar, fungerade som riksföreståndare.

1400-talet
Karl Knutsson (Bonde)
Levde: 140(8)-1470 (ca 62 år)
Ämbeten: Svensk riksmarsk 1435-1438 (3 år)
Svensk rikshövitsman 1436-1438 (2 år)
Riksföreståndare 1438-1440 (2 år)
Svensk kung 1448-1457 (9 år)
Svensk kung 1464-1465 (5 ½ mån)
Svensk kung 1467-1470 (2 ½ år)

Nils Jönsson (Oxenstierna)
Levde: 1390-1450 (ca 60 år)
Ämbeten: Hövitsman på Borgholm 1436
Hövitsman på Stäkeholm 1438
Hövitsman på Nyköping 1442-1448
Riksföreståndare jan-juni 1448 (5 mån)
Hövitsman på Örebro 1450

Jöns Bengtsson (Oxenstierna)
Levde: 141(7)-1467 (ca 50 år)
Ämbeten: Domprost i Uppsala 1438-1439
Ärkebiskop i Uppsala 1448-1467
Riksföreståndare mars-juni 1457 (3 månader)
Info: Riksföreståndare tillsammans med Erik Axelsson (Tott)

Kettil Karlsson (Vasa)
Levde: 143(3)-1465 (ca 32 år)
Ämbeten: Biskop i Linköpings stift 1459-1465
Riksföreståndare dec 1464 - aug 1465 (8 mån)

Jöns Bengtsson (Oxenstierna)
Levde: 141(7)-1467 (ca 50 år)
Ämbeten: Domprost i Uppsala 1438-1439
Ärkebiskop i Uppsala 1448-1467
Riksföreståndare aug 1465 - okt 1466 (14 månader)

Erik Axelsson (Tott)
Levde: 141(5)-1481 (ca 66 år)
Ämbeten: Riksråd 1449
Riksföreståndare okt 1466 - nov 1467 (13 mån)
Info: Även riksföreståndare tillsammans med Jöns Bengtsson (Oxenstierna) 3 månader år 1457

1500-talet
Sten Sture d.ä.
Levde: 144(0)-1503 (ca 63 år)
Ämbeten: Hövitsman i Västergötland på sommaren 1469
Riksföreståndare 1470-1497 (27 år)
Rikshovmästare 1497-1501
Riksföreståndare 1501-1503 (2 år)

Svante Nilsson (Sture)
Levde: 146(0)-1512 (ca 52 år)
Ämbeten: Hövitsman på Örebro slott 1484-1498
Hövitsman på Älvsborg 1498
Hövitsman på Stegeborg 1499
Hövitsman på Örebro slott 1502-1503
Riksföreståndare 1504-1511 (7 år)

Erik Trolle
Levde: 146(0)-1530 (ca 70 år)
Ämbeten: Riksråd 1488
Lagman i Närke 1492
Riksföreståndare 1512

Sten Sture d.y.
Levde: 1492-1520 (ca 28 år)
Ämbeten: Riksråd 1510
Ståthållare i Västergötland 1511
HövitsmanÖrebro slott 1511
Riksföreståndare 1512-1520 (8 år)

Gustav Vasa
Levde: 149(6)-1560 (ca 64 år)
Ämbeten: Riksföreståndare 1521-1523 (2 år)
Svensk kung 1523-1560 (37 år)

Karl IX
Levde: 1550-1611 (ca 64 år)
Ämbeten: Riksföreståndare 1599-1604 (drygt 4 år)
Svensk kung 1604-1611 (drygt 7 år)
Info: Hertig över Södermanland, Närke och Värmland

1700-talet
Karl XIII
Levde: 1748-1818 (69 år)
Ämbeten: Riksföreståndare 1792-1796 (4 år)
Info: Var riksföreståndare och förmyndare under Gustav IV Adolfs omyndighetstid

1800-talet
Karl XIII
Levde: 1748-1818 (69 år)
Ämbeten: Riksföreståndare mars 1809 - juni 1809 (3 mån)
Svensk kung 1809-1818 (knappt 9 år)
Norsk kung 1814-1818 (4 år)
Info: Var riksföreståndare efter att Gustav IV Adolfs blivit avsatt.

Källor
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
Medeltidens ABC (Prisma)

Hemsida:
» riksarkivet
» blf.fi

Inlagd 2020-02-22 | Uppdaterad 2020-02-22