Karl IX

Levde: 1550-1611 (61 år)
Titel: Riksföreståndare 1599-1604
Svensk kung 1604-1611
Krönt: 15 mars 1607 (Uppsala domkyrka)
Valspråk: Gud min tröst & Herren min styrka
Adel/ätt: Kungliga ätten Vasa
Far: Gustav Vasa (149(6)-1560)
Mor: Margareta Eriksdotter (1516-1551)

Karl IX

Biografi
Karl IX (av Vasaätten) föddes den 4 oktober 1550 på Stockholms slott som yngsta son till Gustav Vasa (54) och Margareta Eriksdotter (Lejonhufvud) (34).

Karl var bror till Erik XIV och Johan III. När Karl var drygt tio månader gammal dog hans mor Margareta, 35 år gammal. Hans far Gustav gifte inom ett år om sig med den endast sjuttonåriga Katarina Stenbock.

Uppror 1568
Genom sin fars testamente blev han hertig över Södermanland, Närke och Värmland. Redan vid femton års ålder (1565) förde han befälet över artilleriet vid Varbergs erövring och han var även med om det uppror 1568 som slutade med att hans egen bror, Erik XIV, blev avsatt. Han var vid den tidpunkten bara arton år gammal, men detta tillfälle liksom under resten av sitt liv, lät han det alltid vara statsskäl som bestämde hans handlingar och inte personliga tvister. Han var också mån om sin avsatte bror, som han begärde en mänsklig behandling av.

Han hyste även en stark vördnad och aktning för sin far Gustav Vasas minne och var fast besluten att upprätthålla sin fars storverk: 'Sveriges frigörande från det påvliga oket'. Denna uppfattning orsakade konflikt med hans bror Johan III och dennes son Sigismund som var uppfödd som katolik.

Möte i Uppsala 1593
När hans bror Johan III dog i november 1592 skulle dennes son Sigismund överta den svenska tronen. Eftersom Karl inte ville ha en katolik på Sveriges tron sammankallade han till ett stort möte i Uppsala (1593) där drygt trehundra präster deltog för att organisera ett motstånd mot en återgång till katolicismen. Det bestämdes att den heliga skrift är det enda rättesnöre för människans tro och att den svenska kyrkan är evangelisk-luthersk. Därmed avvisades både katolicismen och kalvinismen. Med detta menades att bibeln innehåller allt som en kristen ska rätta sig efter ifråga om religionen. För att bli krönt till Sveriges kung måste därför Sigismund lova att rätta sig efter detta beslut, vilket han mycket motvilligt gjorde till slut. Så Sigismund regerade från november 1592 och i februari 1594 kröntes han till Sveriges kung.

Riksföreståndarfullmakt
Redan 1595 hade emellertid missnöjet med Sigismund blivit så stort att Karl fick riksföreståndarfullmakt av ständerna vid en riksdag i Söderköping. Han fick sedan i uppdrag att se till att Sigismund regerade efter sina givna löften. I och med att Karl blivit riksföreståndare av ständerna fick han adeln emot sig eftersom adeln hellre såg en unionskung som Sigismund som satt i Polen och hade begränsad makt i Sverige (Sigismund var ju kung i Polen också och bodde där), än att hertig Karl skulle bli en enväldig riksföreståndare.

Slaget vid Stångebro
Osämjan mellan Karl och Sigismund trappades upp och slutade med slaget vid Stångebro den 25 september 1598, som Karl vann. På våren 1599 intog han Kalmar slott och genomförde sedan Kalmar blodbad, där bland annat Johan Sparre m.fl. blev avrättade. Sigismund blev förklarad avsatt vid en riksdag i Stockholm, och Karl blev vald till kung på en annan riksdag i Linköping år 1600 (han kröntes till kung den 15 mars 1607). Efter det tog han en grym hämnd på Sigismunds anhängare genom det så kallade Linköpings blodbad.

Nya lagar
År 1608 införde han nya lagar från Gamla testamentet i Sverige. Efter den lagförändringen blev det bland annat dödsstraff för all sexuellt umgänge utanför äktenskapet. I början användes reglerna ganska noggrant, men en kort tid därefter insåg man följderna av lagen och domstolarna slutade praktisera dödsstraff för annat än dubbelt hor, det vill säga när två som är gifta på var sitt håll, har sexuellt umgänge med varandra.

Frilla
Med sin frilla, prästdottern Karin Nilsdotter fick Karl (24) sonen:
1) Karl Karlsson Gyllenhielm (1574-1650)
Sonen blev med tiden både fältmarskalk, friherre, riksråd och riksamiral.

Maria av Pfalz
Maria av Pfalz
(1561-1589)

Maria av Pfalz
År 1578 var han vid kurfursten Ludvig VI av Pfalz och friade till dennes dotter Maria av Pfalz, vilket gick bra så den 11 maj 1579 gifte Karl (28) sig i Heidelberg i Tyskland med Maria (17) och de fick barnen:
2) Margareta Elisabet (1580-1585) († 5 år)
3) Elisabet Sabina (1582-1585) († 3 år)
4) Ludvig (1583-1583) († späd)
5) Katarina (1584-1638)
6) Gustav (1587-1587) († späd)
7) Maria (1588-1589) († 1 år)

Dottern Katarina blev senare mor till Karl X Gustav.

Mariestad
Karl uppkallade den nyanlagda staden Mariestad och kungsgården Marieholm efter sin fru Marie och Karlstad efter sig själv. Maria (27) gick bort den 29 juli 1589 och begravdes i Strängnäs domkyrka.

Kristina av Holstein-Gottorp
Kristina (1573-1625)

Kristina av Holstein-Gottorp
Tre år efter hustru Marias död gifte Karl (41) sig med Kristina av Holstein-Gottorp (19). Bröllopet hölls i Nyköping den 22 augusti 1592 och de fick barnen:
8) Kristina (1593-1594) († 1 år)
9) Gustav (II) Adolf (1594-1632)
10) Maria Elisabet (1596-1618)
11) Karl Filip (1601-1622)

Från 1609 började Karls hälsa att vackla och mot slutet av det danska fälttåget (1611) blev han allt sjukare och den 30 oktober 1611 gick Karl (61) bort på Nyköpingshus och begravdes i Strängnäs domkyrka. Nästa att bli kung i Sverige var hans son Gustav II Adolf.

År Titel/händelse (urval)
1560 Arvfurste enligt Västerås arvförening
1560 Erhöll hertigdöme Värmland, större delen av Södermanland & Närke, vissa socknar i Västmanland & delar av Vadsbo härad
1568 Tillträdde styret i sina hertigdöme i samband med statskuppen
1593 Erkänd av rådet som riksföreståndare
1594 Erkänd som riksföreståndare med kungligt mandat efter Sigismunds avresa
1596 Nedlade regeringen under en kortare period
1597 Avtvingade ständerna i Arboga en mer fullständig kunglig myndighet i Sigismunds frånvaro
1598 Återtog praktiskt riksföreståndarskapet efter segern vid Stångebro
1599 Ställningen bekräftad av ständerna i Jönköping
1600 Erbjöds kronan av ständerna men avvisade valet
1600 Regerade i praktiken med full kunglig myndighet
1603 Antog kunganamn
1607 Krönt vid riksdagen i Uppsala (15 mars)

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-28 | Uppdaterad 2021-01-02

Samtida händelser 1550 - 1611
1554-1557 Stora ryska kriget
1559 Vadstenabullret
1560 Gustav Vasa dör
1560 Erik XIV blir kung
1563-1570 Nordiska sjuårskriget
1564 Ronneby blodbad
1567 Sturemorden
1568 Erik XIV blir avsatt
1568 Johan III blir ny kung
1570-1595 Tjugofemårskriget
1577 Erik XIV dör på Örbyhus slott
1583 Mariestad får stadsprivilegier
1584 Karlstad får stadsprivilegier
1588 En pestepidemi härjar i Stockholm
1591 Sveriges första bokhandel öppnar
1592 Johan III dör
1595 Freden i Teusina
1596 Svår missväxt drabbar Sverige
1598-1599 Kriget mot Sigismund
1599 Sigismund avsätts
1600 Linköpings blodbad
1600-1629 Andra Polska kriget
1604 Karl IX blir kung

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor - I-Lindner (Bonniers förlag 1948) sid 168-172
• Sveriges regenter (Lagerqvist)
• Kungliga släktband (Sundberg)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» store norske leksikon
» biografi
» stora bilden

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon