Maria Elisabet Vasa

Levde: 1596-1618 (22 år)
Titel: Prinsessa
Far: Karl IX (1550-1611)
Mor: Kristina av Holstein-Gottorp (1573-1625)

Maria Elisabet Eriksdotter (Vasa)

Biografi
Maria Elisabet (av Vasaätten) föddes den 10 mars 1596 (troligen i Örebro) som dotter till Karl IX (45) och Kristina av Holstein-Gottorp (22). Maria var således yngre syster till Gustav II Adolf och barnbarn till Gustav Vasa.

Periodvis uppfostrades Maria tillsammans med sin kusin, hertig Johan, och år 1604, när hon var åtta år gammal hade hon både Johan Skytte och Johannes Bureus som lärare. Hon sägs ha visat en fallenhet för studier och fick utöver studierna en god uppfostran. Hon var intresserad av böcker och när Johan Skytte var ute och reste brukade han köpa böcker till henne. Det sägs också att hon brevväxlade med honom på latin redan vid tio års ålder.

Johan Vasa
Johan Vasa
(1589-1618)

Trolovning
Redan fjorton år gammal (1610) trolovades hon med sin kusin, hertig Johan av Östergötland (21). Johan var son till Johan III och Gunilla Bielke. I oktober året därpå dog Marias far, Karl IX, och hennes bror Gustav II Adolf, blev kung. När Maria och Johans vigseldatum var satt började prästerna att protestera. De lämnade över en redogörelse där de informerade kungen att tidigare regenter tyckt illa om giften i så nära släktled. Dessutom var det förbjudet enligt 1571 års kyrkoordning. De var även förvånade över att de inte blivit tillfrågade i saken. Den unge kungen, Gustav II Adolf (18) lämnade över redogörelsen till sin mor änkedrottning Kristina, som påpekade att äktenskapsfrågor mer angick den världsliga makten än prästerskapet. Dessutom hade de ju inte protesterat när förlovningen skett.

Giftermål
Så den 29 november 1612 gifte sig Maria och Johan i Stockholm. Maria var då sexton, och Johan tjugotre. Äktenskapet var arrangerat av deras föräldrar, och det fanns inga känslor med i spelet. Det sägs också att äktenskapet blev mycket olyckligt och Maria skall även senare ha anklagat sin mor för att ha tvingat fram föreningen.

Psykisk sjuk
Maria man, Johan, hade perioder med depressioner som blev ännu större året efter giftermålet, och under sommaren 1614 drabbades Maria för första gången av den psykiska sjukdom som hon under endast kortare perioder var frisk ifrån under resten av sitt liv. Under vissa skeden tappade hon till och med talförmågan och måste hållas under sträng bevakning för att man befarade att hon skulle ta sitt liv. Gustav Adolf skickade sin livläkare för att försöka bota henne vilket dock inte lyckades.

Den 5 mars 1618, efter fem års äktenskap, dog Johan på Bråborgs slott. Han var då 28 år och 10 månader gammal. Maria och Johan fick aldrig några barn. Maria fick efter hans död Stegeborgs slott som änkesäte men redan fem månader efter att Johan avlidit dog även Maria på Bråborgs slott, den 7 augusti 1618, endast 22 år gammal. Hon begravdes i januari 1619 i Linköpings domkyrka.

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-11-12 | Uppdaterad 2021-01-09

Samtida händelser 1596 - 1618
1600-1629 Andra Polska kriget
1604 Karl IX blir kung
1611 Karl IX dör
1611 Gustaf II Adolf blir kung
1611-1613 Kalmarkriget
1614 Svea Hovrätt inrättas i Stockholm

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
• Kungliga släktband (Sundberg)

Hemsida:
» riksarkivet.se

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon