Medaljer privatpersoner

Medaljer över privatpersoner samt en beskrivning under bilden. Sorterat efter tillverkningsår. Kursiv text är latin och ibland översatt. Siffrorna [2] hänvisar till källor längre ner på sidan.

Per Brahe d.y.
Silvermedalj över generalguvernören i Finland samt Sveriges största jordägare Per Brahe d.y.. 64,09 gram. PETRUS BRAHE. R. S. DROTZETUS [1]
Silvermedalj från 1665/68 över Per Brahe d.y.. Gravör Johan Georg Breuer. CUBUM UTCUNQUE VOLVAS STAT (Hur än du vänder tärningen blir den stående) [1]
Carl Gustaf Wrangel
Silvermedalj från 1665 över fältmarskalk och generalguvernör Carl Gustaf Wrangel. COMES CAROL GUSTAV WRANGEL R S ARCHISTRATEG (Greve Carl Gustaf Wrangel riksmarsk) [1]
Silvermedalj från 1665 över fältmarskalk och generalguvernör Carl Gustaf Wrangel. 48,34 gram. Johan Georg Breuer. DONEC ERUNT HOMINES (till ) [1]
Fabian Wrede
Silvermedalj från 1696 över att landshövdingen & lantmarskalken Fabian Wrede blivit utnämnd till greve 1687. 61 mm, 84,72 gram. [2]
Silvermedalj över Fabian Wrede blivit utnämnd till greve 1687. Gravör Arvid Karlsteen. DECORI DECOR ADDITVS AVITO [2]
Nicodemus Tessin d.y.
Silvermedalj över stadsarkitekt & överstemarskalken Nicodemus Tessin d.y. 93,77 gram. N Tessin com regni svec sen et s maresch [1]
Silvermedalj över Nicodemus Tessin d.y. Gravör Johann Carl Hedlinger. Producerar och skyddar konsten [1]
Arvid Horn
Bronsmedalj från 1726 över kunglige rådgivare Arvid Horn. 33 mm, 12,4 gram. Gravör Johann Carl Hedlinger. ARV HORN COM R SV SEN ET CANC PR [3]
Bronsmedalj över kunglige rådgivare Arvid Horn. COELESTIA MVNERA DONAT (Den skänker himmelska gåvor) [3]
Gustaf Cronhielm
Silvermedalj från 1731 över ämbetsman & kanslipresident Gustaf Cronhielm (1664-1737). 63,99 mm, 103,14 gram. För vården om lagarnas förbättring. [2]
Frånsida på medalj över Gustaf Cronhielm (1664-1737). Gravör Johann Carl Hedlinger. 'ob curam emendationis legum' [2]
Johann Carl Hedlinger
Förgylld bronsmedalj med Johann Carl Hedlingers porträtt, gjord av honom själv 1733. Med Hedlingers valspråk ΛAΓON (Lagom) [4]
Frånsidan på Johann Carl Hedlingers förgyllda bronsmedalj med hans självporträtt. Gravör Johann Carl Hedlinger. 36 mm, 18,8 gram. [4]
Carl Gustaf Tessin
Bronsmedalj från 1739 över riksråd, kanslipresident & lantmarskalk Carl Gustaf Tessin. Gravör Johann Carl Hedlinger. 99,99 gram. [1]
Bronsmedalj över riksråd & kanslipresident Carl Gustaf Tessin. CONSCIUS RECTI Medveten om det rätta [1]
Carl Gyllenborgs död 1746
Guldmedalj från 1746 över diplomaten, politikern och författaren Carl Gyllenborg (1679-1746). 53,05 mm. 104,14 gram. [2]
Medalj över Carl Gyllenborg (1679-1746). Gravör Daniel Fehrman. 'Et ornat et tuetur' (skyddar och förskönar) [2]
Carl von Linné
Silvermedalj från 1758 över botanikern, läkaren & geologen Carl von Linné. 34 mm, 12,7 gram. C LINNAEUS EQV AUR ARCHIAT ET PR UPS [5]
Silvermedalj över Carl von Linné. Gravör Daniel Fehrman. ILLUSTRAT (ljusnar) [5]
Carl Ehrenpreus
Silvermedalj från 1759 över statsman, universitetskansler, hovrättsråd & riksråd Carl Ehrenpreus (1692-1760). 52,26 mm, 63,22 gram. [2]
Silvermedalj över riksråd Carl Ehrenpreus (1692-1760). Gravör Daniel Fehrman. 'ditat et illustrat.' (berika och upplysa) [2]
Ander Johan von Höpken
Silvermedalj från 1764 över politikern & riksrådet Ander Johan von Höpken. 53,68 mm, 59,14 gram. Gravör Gustaf Ljungberger. and. ioh. ab höpken comes regni svec. senator. [2]
Silvermedalj från 1764 över 'landets förnämsta snille' Ander Johan von Höpken. FLOS VETERUM VIRTUSQE VIRUM. ACADEM. UPSAL. CANCELL. SUO. MDCCLXIV. [2]
Claes Grills död 1767
Silvermedalj från 1767 över direktören i Ostindiska kompaniet Claes Grills död. 35,5 mm, 12,06 gram. CL GRILL COMMERCII SVECO IND DIR [5]
Gravör Daniel Fehrman. NATUS D XXX APR MDCCV MULTIS LUGENDUS OBIIT D VI NOV MDCC LXVII (född 30 april 1705 många sörjde hans död 6 nov 1767) [5]
Olof von Acrel
Bronsmedalj från 1781 över kirurgen & läkaren Olof von Acrel. Gravör Gustaf Ljungberger. 34,6 mm, 12,2 gram. O·AB ACREL EQV·AUR·PRAEF·NOSODOCH·SVEC. [2]
SOCIO SALUTARIS SCIENT LAUDIBUS PRAECLARO DE PATRIA ET CIVIBUS OPTIME MERITO ACAD R SCIENTIAR STOCKHOLMENS MDCCLXXXI 'Den svenska kirurgins fader' [2]
Jonas Alströmer
Minnesmedalj i brons från 1824 över affärsman & grundaren av Alingsås manufakturverk Jonas Alströmer. 30,4 mm, 8,6 gram. [2]
Minnesmedalj över Jonas Alströmer. Gravör Gustaf Adolf Enegren 'HIC LABOR HINC LAUDEM - INDUSTR·FABR·PER / PATR· INSTAUR' [2]
Jenny Lind
Bronsmedalj från 1849 över operasångerskan Jenny Lind "Den svenska näktergalen". 78 mm, 228 gram. Gravör Pehr Henrik Lundgren. [4]
En lagerkrönt sångmö sitter på en tron, spelande på sin lyra. Vid sidorna står Välgörenheten och Fosterlandskärleken. Framför knäböjer Tacksamheten. [4]
Baltzar von Platen
Minnesmedalj i silver från 1886 över kanalbyggaren Baltzar von Platen. 31 mm, 14,45 gram. Gravör Lea Ahlborn. [4]
PANDO VIAS MARIUM ET POPULORUM FOEDERA FIRMO (ung: öppnade vägar för hav och människor) [4]
Esaias Tegnér
Minnesmedalj i brons från 1876 över skalden & biskopen Esaias Tegnér. 37 mm, 19,85 gram. Gravör Ernst Hugo Ekwall. [4]
Bronsmedalj från 1876 över skalden Esaias Tegnér. DIN FRITHIOF O. DIN INGEBORG DE RESA DINA VÅRDAR - PÅ SNILLETS RIDDARTORG [4]
Axel Oxenstierna
Minnesmedalj i silver från 1883 över greve & rikskansler Axel Oxenstierna (300 år sen födseln). 58,5 mm, 90,11 gram. Gravör Lea Ahlborn. [2]
Minnesmedalj över postverkets grundare & rikskansler Axel Oxenstierna- 300 år sedan han föddes. HEROS INERMIS CONSILIIS VICTOR REIPUBLICAE MODERATOR [2]

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Källor
Foton & info hämtade från:
[1] » coinauctions.se, foto Magnus Wijk, Myntauktioner i Sverige -
[2] » alvin.com
[3] » wallinmynt.se
[4] » delzanno.se
[5] » jpedersen.se

» latinöversättning privatperson

Mer historia

Inlagd 2020-07-24 | Uppdaterad 2020-08-13