Fabian Wrede (af Elimä)

Levde: 1641-1712 (71 år)
Titel: Landshövding i Viborg, lantmarskalk och greve
Adel/ätt: Grevliga ätten Wrede. Grevlig 1687. Utdöd 1712
Far: Casper Wrede af Elimä (1606-1667)
Mor: Sofia Taube af Karlö (ca 1615-)

Fabian Wrede - Målad av David Klöcker Ehrenstrahl

Biografi
Fabian Wrede af Elimä föddes på Peipola gård i Finland (som då tillhörde Sverige) 20 mars 1641 som son till kaptenlöjtnanten och friherren Casper Wrede af Elimä (35) och friherrinnan Sofia Taube af Karlö.

Lantmarskalk 1682
Han började sin bana som kammarherre, utnämndes 1675 till landshövding i Viborgs län och insattes till ledamot i stora kommissionen vid riksdagen 1680. Han visade en ovanlig duglighet och drift vid reduktionens verkställande inom sitt län och utnämndes till följd av detta av Karl XI till lantmarskalk vid 1682 års riksdag.

Kungligt råd
Efter Klas Flemings död 1685 blev Fabian chef för de båda reduktionsverken samt utnämndes också till kungligt råd. Två år senare blev han president i Kammar- och Kommerskollegierna där han visade sig vara en duktig finansman och där han jobbade för att höja Sveriges handel och näringsliv. 1687 upphöjdes han i grevligt stånd.

Fabian Wrede
Medalj över Fabian Wrede från 1696

Förmyndarstyrelsen 1697
Av Karl XI blev han också 1697 insatt i förmyndarstyrelsen som skulle regera Sverige under Karl XII:s omyndiga år, men han skildes också tillsvidare från sitt presidentsämbete och fick i stället se över flottans ärenden. På dessa anordningar gjordes snart ett slut genom Karl XII:s myndighetsförklaring vid 1697 års riksdag.

Fabian kom aldrig i något förtroligt förhållande till Karl XII men sedan kriget brutit ut föll det på Fabians lott att sköta finanserna och under stor nöd skaffa fram de medel som kriget krävde. 1711 befriades han från kammar- och finansärendena men behöll presidentskapet i Kommerskollegium.

Äktenskap & barn
Fabian var gift med friherrina Brita Larsdotter Cruus af Gudhem och de fick barnen:
1) Carl Casper (1673-1701)
2) Agneta (1674-1730)
3) Sofia (1676-1708)
4) Lars (1678-1704)

Fabian (71) gick bort i Stockholm natten till den 6 december 1712 och begravdes i Björklinge kyrka i Uppland. Svenska akademien lät 142 år efter hans död (1854) slå en minnespeng över honom.

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-20 | Uppdaterad 2021-01-08

Samtida händelser 1641 - 1712
1649 Svenska Afrikanska kompaniet bildas
1650 90 % av svenskarna bor på landet
1650 Påbud på kyrkobesök på söndagar
1655-1660 X Gustav:s polska krig
1656-1661 Karl X Gustav ryska krig
1657-1658 Karl X Gustavs 1a danska krig
1658-1660 Karl X Gustavs 2a danska krig
1660 Karl X Gustav dör i Göteborg
1661 1:a sedlarna (Stockholm Banco)
1664 Karlshamn får stadsrättigheter
1665 Stora delar av Nyköping brinner
1666 Lunds universitet grundas
1668 Sveriges riksbank grundas
1669 23 st avrättas häxeri i Mora
1669 Kyrkobön mot trolldom införs
1670 6 st avrättas för häxeri i Kungälv
1673 En 5 år lång missväxtperiod börjar
1676 Skeppet Kronan förliser
1677 Kyrkobönen mot trolldom avskaffas
1680 Straffet för kyrkoslagsmål skärps
1682 Indelningsverket införs
1685 Kaffet kommer till Sverige
1687 Newton ger ut sin gravitationslag
1690 Kakao/choklad kommer till Sverige
1691 Sverige drabbas av missväxt
1693 Drottning Ulrika Elonora dör
1695 En svår missväxt drabbar Sverige
1697 Kung Karl XI dör
1697 Karl XII blir kung
1697 Stockholms slott brinner
1700-1721 Stora nordiska kriget pågår
1704 Sista häxavrättningen i Sverige
1707 Ramlösa Hälsobrunn invigs
1709 Slaget vid Poltava
1710 Ca 100 000 svenskar dör i pesten

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsida:
» adelsvapen.com

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon