Isaac Newton

Levde: 1642-1727 (84 år)
Titel: Matematiker, fysiker och astronom
Far: Isaac Newton (1606-1642)
Mor: Hannah Ayscough (1623-1679)

Isaac Newton - vaxdocka på Madame Tussauds i London

Biografi
Sir Isaac Newton föddes den 25 december 1642 i Lincolnshire i England som son till lantbrukaren Isaac Newton (36) och Hannah Ayscough (19).

Fadern dog tre månader före Isaac föddes och modern gifte om sig två år senare och Isaac fick då flytta till sina morföräldrar, där han var till han var fjorton år gammal. Då styvfadern dog 1656 fick han flytta hem till sin mor igen.

Studerade på Cambridge
Isaac studerade först vid en skola i Grantham och började 1661 nitton år gammal att studer på Cambridge där han senare tog studenten. Han studerade skrifter från vetenskapsmännen Galileo Galilei och Renatus Descartes. På skolan fick han undervisning i matematik av teologen, professorn och matematikern Isaac Barrows.

Bachelor of arts
Från hösten 1665 till våren 1667 var universitetet stängt då pesten härjade och han bodde då hemma där han fortsatte att studera. 1665 blev han 'bachelor of arts', 1667 'fellow' vid Trinity college (en slags avlönad docent), 1668 'master of arts' och året därpå utnämndes han till Barrows efterträdare som professor i matematik.

Isaac Newton
Isaac Newton på Madame Tussauds vaxkabinett i London

Tre stora upptäcker
Hans namn är främst känt genom tre stora upptäcker: ljusets sammansättning, infinitesimalkalkylen och gravitationslagen. Dessa tre upptäckter hade han i grunden redan funderat ut innan han fyllde 25 år. Just infinitesimalkalkylen kom han i början av 1700-talet att tvista med Gottfried Wilhelm von Leibniz om vem som i själva verket hade tänkt ut den. Leibniz var en tysk matematiker och troligen hade de på var sitt håll kommit fram till samma sak men båda två trodde att de blivit kopierade av den andre. Newton publicerade inte sitt arbete förrän flera år efter han kommit på dem (1687) vilket däremot Leibniz gjorde. Efter en utredning kom de fram till att Newton varit först.

De tre största
De tre största verken han gett ut är:
• Philosophical Transactions (1672)
• Principia (principerna) (1687)
• Opticks (1704)

sir Isaac Newton
Vid 1689 års parlamentsförhandlingar blev han bekant med Charles Montagu (senare lord Halifax) och utnämndes genom honom 1699 till myntmästare. Fyra år senare blev han 'ständig president' för Royal society och den 16 april 1705 blev han 'knight' som är en engelsk hederstitel (efter baron i rang). Eftersom han blev 'Knight' (adlad) fick han sir framför sitt dopnamn, sir Isaac Newton. Han var den förste att bli adlad av vetenskapliga skäl.

Newton uppfann ett särskilt teleskop som bestod av en spegel med prisma och okular. Han sysselsatte sig även med studier i kemi och kronologi och han skrev en skrift om detta som heter 'The chronology of ancient kingdoms amended'.

Newton (84) dog efter en längre tids sjukdom i Kensington den 20 mars 1727, ogift samt barnlös och begravdes i Westminster Abbey.

Kuriosa
Översta bilden visar en vaxdocka på Madame Tussauds vaxkabinett i London som skall föreställa Isaac.

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-02-04 | Uppdaterad 2021-01-10

Samtida händelser 1642 - 1727
1649 Englands kung, Karl I avrättas
1652 Första kaffehuset i London öppnar
1656 Huygens tar patent på pendeluret
1657 Leopold I blir kung i Österrike
1660 Karl XI blir svensk kung
1660 Karl II blir kung i England
1666 London härjas av en stor brand
1669 Rembrandt dör
1673 Författaren Molière dör
1675 Danmark förklarar Sverige krig
1688-1697 "Nioårskriget pågår"
1697 August II blir kung i Polen
1697 Karl XII blir kung i Sverige
1701 Kaparen William Kidd avrättas
1703 S:t Petersburg grundläggs
1709 August II blir kung i Polen
1714 George I blir kung i UK
1715 Ludvig XV blir fransk kung
1718 Maskingeväret uppfinns
1719 Ulrika Eleonora blir svensk drottning
1719 Defoe skriver Robinson Crusoe
1726 Jonathan Swift ger ut Gullivers resor

Källor

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon