Svenska riksdrotsar

Första gången drots/riksdrots påträffas i dokument i Sverige är 1276 då drotsen är en riksämbetsman. Ämbetet var under vissa perioder inte besatt. Drotsen hade under olika tider även olika funktioner, t.ex. i mitten av 1300-talet då drotsen avkunnade räfstetingsdomar. Vissa drotsar skulle, tillsammans med rådet, disponera över slott, fästen, skatter och rättsaker. Riksdrots var det högsta ämbetet efter kungen. De andra fyra högsta ämbetena i landet i turordning var riksmarsk, riksamiral, rikskansler och riksskattmästare.

1200-talet
Ulf Karlsson (Ulv)
Levde: Ca 1247 - 1281
Ämbeten: Riksråd
Riksdrots 1276-1280
Riddare 1280
Info: Sveriges första riksdrots. Drots under kung Magnus Ladulås som han var syssling till. Omtalas då han deltar i ett fredsmöte vid Göta älv.

Knut Matsson (Lejonbjälke)
Levde: Död 1289
Ämbeten: Riksråd (senast 1288)
Riksdrots 1280-1288
Lagman i Närke 1283
Info: Gift med föregående drotsen Ulf Karlssons dotter, Ingeborg Ulfsdotter. Drots under kung Magnus ladulås. Lejonbjälkes vapensköld.

Magnus Ragvaldsson
Levde: Död 1285?
Ämbeten: Riksråd
Riddare
Riksdrots1282?
Info: Drots under Magnus ladulås tid. Enligt de flesta källor blev han drots 1288, men även 1282 förekommer. Enligt Dick Harrison dog han dock 1285, så med andra ord osäkra uppgifter.

Tyrgils/Torgils Knutsson
Levde: Avrättad 1306
Ämbeten: Riddare 1289-1306
Riksråd
Riksmarsk före 1280-talet 1306
Riksdrots före 1290-1291
Info: Omnämns även som Torgils & Torkel. Var förmyndare (regent) åt kung Birger Magnusson under dennes uppväxt (1290-1298). Tyrgils grundade Viborg i Finland (då Sverige, nu Ryssland). Han fängslades och avrättades 1306 efter bråk med Birger och dennes bröder.

1300-talet
Abjörn Sixtensson (Sparre av Tofta)
Levde: Död 1310
Ämbeten: Riksråd
Riddare senast 1296
Riksdrots åt hertig Erik 1302-1304
Riksdrots åt hertig Valdemar 1307-1310
Info: Bilden föreställer Abjörns spegelvända sigillstamp

Leonard Ödesson (Örnfot)
Levde: Okänt
Ämbeten: Väpnare 1291
Lagman i Närke 1303-1305
Riksråd
Riddare 1307
Riksdrots tid osäker, omkring 130(7)-131(0)
Info: Tillhörde frälseätten Örnfot

Knut Jonsson (Aspenäsätten)
Levde: Död senast 1347
Ämbeten: Riksråd och riddare
Lagman i Östergötland 1310–1316
Riksdrots 1311-1316
Info: Medlem av kung Birgers råd. Gift med Katarina Bengtsdotter (Folkungaätten) och i hans familj uppfostrades den heliga Birgitta efter sin mors död.

Johan von Brunkow (Brunke)
Levde: Avrättad i nov 1318
Ämbeten: Väpnare 1311
Riddare 1314
Riksdrots 1316-1318
Info: Brunkeberg har fått sitt namn efter Brunkow (som kallades Brunke) som i november 1318 halshöggs på platsen.

Mathias Kettilmundsson
Levde: Död maj 1326
Ämbeten: Riddare 1302
Riksdrots 1318-1319
Rikshövitsman 1318-1319
Info: Ledamot av hertigarna Eriks och Valdemars råd senast juni 1307

Knut Jonsson (Aspenäsätten)
Levde: Död senast 1347
Ämbeten: Riddare och riksråd
Riksdrots 1322-1333
Lagman i Östergötland 1330-1345
Info: Medlem av kung Birgers råd. Gift med Katarina Bengtsdotter (Folkungaätten) och i hans familj uppfostrades den heliga Birgitta efter sin mors död.

Greger Magnusson (Bjälboättens oäkta gren)
Levde: Död omkring 1349
Ämbeten: Riksråd 1322
Riddare 1327
Riksdrots 133(3)-1335 & 1337
Info: Blev troligen slagen till riddare vid Knut Porses bröllop med kung Magnus Erikssons mor 1327.

Nils Abjörnsson (Sparre av Tofta)
Levde: Död 1359
Ämbeten: Riddare
Riksråd
Riksdrots 1335-1337 (2 år)
Lagman i Västmanlands & Dalarnas lagsaga 1352-1359 (7 år)
Info: Utnämnd till drots av kung Magnus Eriksson 1335

Nils Turesson (Bielke)
Levde: Död 1364
Ämbeten: Väpnare 1341
Riddare 1343
Riksdrots 1341-1348, 1350-1351, 1358-1363 & 1364
Riksråd 1344
Lagman på Öland 1339-1346
Info: Hade efter 1357 Viborgs slott och län som förläning. Var även lagman i Tiohärad 1348-1356 samt Småland

Bo Jonsson (Grip)
Levde: Ca 1335-1386 (41 år)
Ämbeten: Väpnare. Riksråd 1359
Lagman i Östergötland 1366-1369
Riksdrots 1371-1386
Hövitsman i Finland 1371-1381
Lagman i Finland 1380-1386
Häradshövding i Tjust 1381-1386
Info: Bo Jonsson (Grip) har gett namnet till Gripsholms slott. Han var en av de mäktigaste i landet, efter kungen Magnus Eriksson samt Albrekt av Mecklenburg.

1400-talet
Krister Nilsson (Vasa)
Levde: Ca 1365-1442 (77 år)
Ämbeten: Riddare 1396-1442
Häradshövding i Seminghundra härad (Uppland) 1401
Riksråd 1413-1442
Ståthållare i Viborg 1417-1442
Riksdrots 1435-1441 (6 år)

Karl Knutsson (Bonde)
Levde: Ca 140(8)-1470 (ca 62 år)
Ämbeten: Svensk riksmarsk 1435-1438 (3 år)
Svensk riksföreståndare 1438-1440 (2 år)
Riksdrots 1441
Svensk kung 1448-1457, 1464-1465, 1467-1470 (totalt 13 år)
Info: Tillhörde adliga ätten Bonde. Utdöd 1868

1500-talet
Per Brahe d.ä.
Levde: 1520-1590 (70 år)
Ämbeten: Svenskt riksråd 1544-1589
Greve till Visingsborg 1561-1590
Riksdrots 1569-1589 (20 år)
Info: Sveriges första greve.

Nils Gyllenstierna
Levde:1526-1601 (76 år)
Ämbeten: Riksråd och riddare 1561
Kansler 1561
Ståthållare över Småland
Riksdrots 1590-1595 (5 år)
Info: Friherre till Lundholmen i Jönköpings län.

1600-talet
Mauritz/Moritz Stensson (Leijonhufvud)
Levde: 1559-1607 (48 år)
Ämbeten: Hertig Karls råd 1584
Häradshövd i Oppunda härad 1584-1596
Lagman i Närke 1595-
Ståthållare över Västmanland & Dalarna 1598
Ståthållare över Reval & Estland 1600-1602
Riksdrots 1602-1607 (5 år)
Info: Fick Raseborgs grevskap i donation i december 1600.

Magnus Brahe
Levde: 1564-1633 (68 år)
Ämbeten: Riksråd 1602
Riksmarsk 1607-1612 (5 år)
Riksdrots 1612-1633 (21 år)
Info: President i Svea hovrätt 1614-1633 (19 år)

Gabriel Gustafsson (Oxenstierna)
Levde: 1587-1640 (53 år)
Ämbeten: Riksråd 1617
Hovmarskalk 1617
Ståthållare över Stockholm, Uppsala slott samt län 1618-1624
Riksdrots 1634-1640 (21 år)
Info: Byggherre till Tyresö slott

Per Brahe d.y.
Levde: 1602-1680 (78 år)
Ämbeten: Lagman över Västmanland, Berslagen och Dalarna 1630
Generalguvernör över Finland 1637
Riksdrots 1641-1680 (39 år)
Info: Högste befälhavare över krigsmakten i kriget mot Danmark 1657

Magnus Gabriel De la Gardie
Levde: 1622-1686 (63 år)
Ämbeten: Generalguvernör över Livland 1649-1651 & 1655-1657
Riksmarskalk 1651-1653
Riksskattmästare 1652-1660
Sveriges rikskansler 1660-1680
Riksdrots 1680-1684 (4 år)
Info: President i Svea hovrätt 1680-1682 (2 år)

1700-talet
Carl Axel Wachtmeister
Levde: 1754-1810 (55 år)
Ämbeten: Riksråd 1787
Riksdrots 1787-1809 (22 år)
Sveriges 1:a justitieminister 1809-1810
Info: Blev riksdrots 1787 efter att Gustav III återupprättat ämbetet efter drygt 100 år

Källor
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
Medeltidens ABC (Prisma)
Sverige och dess regenter under 1000 år (Lagerqvist)

Hemsida:
» riksarkivet
» fho.sls.f
» Knut Jonsson
» Johan Brunkow
» adelsvapen.com (vapensköldar)
» Ulf Karlssons vapensköld
» riksdrotsen
» sista drotsen
» Abjörns sigillstamp
» Knut Jonsson

Inlagd 2020-02-23 | Uppdaterad 2020-02-23