Svenska fältmarskalkar

Svenska fältmarskalkar 1609-1824. Fältmarskalk var titeln för den arméofficer som hade den högsta graden. I Sverige har totalt 77 fältmarskalkar utsetts, från slutet av 1500-talet till 1824. Personerna som inte har en egen sida har jag lagt in lite extra info på men det är inte på något sätt heltäckande utan jag har endast tagit med några händelser på varje person. Rotera mobilen för att se porträtt

1600-talet
Jacob De la Gardie (1583-1652)
Född 20 juni 1583 i Reval (nu Tallinn)
Befälhavare vid ett norrländskt infanteriregemente 1601
Fången i Polen 1601-1606
Gjorde krigstjänst som överste i Nederländerna 1606-1608
Fältmarskalk 1609 (26 år gammal)
Riddare vid Gustav Adolfs kröning okt. 1617
Grundade slotten Makalös och Ulriksdal. Greve till Läckö slott

Evert Horn af Kanckas (1585-1615)
Född 11 januari 1585 på Hapsals slott, Estland
En av Jakob De la Gardies underbefälhavare 1608
Var med i Ryska kriget från 1609
Deltog i slaget vid Novgorod 1611
Ståthållare i Narva, Ivangorod, Jama, Koporje 1613
Fältmarskalk 23 juli 1613 (28 år gammal)
Skjuten till döds 30 juli 1615 vid Pskov, Ryssland (30 år)

Jesper Mattsson Krus (1576-1622)
Lagman i norra Finlands lagsaga 1606
Överste för finska krigsfolket 1608
Fältmarskalk 22 juni 1615 (39 år gammal)
Riksskattmästare 22 juni 1615
Slagen till riddare vid Gustav II Adolfs kröning 1617
Guvernör över Riga stad, slott och län 1621
Dog 1 november 1622 i Finland av vattusot (46 år)

Carl Carlsson Gyllenhielm (1574-1650)
Utomäktenskaplig son till Karl IX
Satt tolv år som krigsfånge i Polen (1601-1613)
Fältmarskalk 18 juni 1616 (42 år gammal)
Kommendant på Novgorod 1616
Sveriges riksamiral 1620
Ledare av det militära organisationsarbetet i Finland 1623
Ledare av Rigas försvar 1625
Läs mer »

Herman Wrangel (158(4)-1643)
Född i Livland
Fältmarskalk 1621 (ca 37 år gammal)
Förlänades med gamla Skokloster slott
Var med vid segern vid Gurzno 1629
Guvernör i Preussen 1632
Svenskt ombud vid fördraget med Polen i Stuhmsdorf 1635
Förde befäl över östra sidohären i Tyskland 1636-1637
Läs mer »

Gustaf Horn (1592-1657)
Föddes på Örbyhus slott
Fältmarskalk 20 april 1628 (36 år gammal)
Högste befälhavare i Livland 20 april 1628
Kommenderade trupperna i Pommern maj 1631
Satt i fångeskap i Danmark 1634-1642
Grundade Häringe slott
Läs mer »

Åke Henriksson Tott (1598-1640)
Född i juni 1598 på Gerknäs, Finland
Barnbarn till Erik XIV
Överste för ett eget värvat finskt ryttarregemente
Riksråd och general vid kavalleriet 1630
Deltog i slaget vid Breitenfeld 1631 (30-åriga kriget)
Fältmarskalk 1631 (33 år gammal)
Död i Finland den 15 juli 1640, 42 år gammal

Dodo von Knyphausen (1583-1636)
Född i Ostfriesland, Tyskland
Riksherre till Innhausen och Knyphausen
Var i dansk och engelsk krigstjänst
Deltog i Gustav Adolfs tyska fälttåg
Tillfångatagen först av Wallenstein, sen av Tilly
Fältmarskalk 1633 (50 år gammal)
Stupade i januari 1636 i Haselünne, Tyskland (52 år)

Johan Banér (1596-1641)
Född på Djursholm 23 juni 1596
Deltog i Rigas belägring 1621
Fick överstes befattning efter Rigas belägring 1621
Chef 1622 för Östgöta regemente till fot
Slagen till riddare 1625
Fältmarskalk 1634 (38 år gammal)
Läs mer »

Alexander Leslie av Balgonie (1582-1661)
Kommendant i Stralsund 1632
Generalkommendant över armén i Westfalen 1636
I svensk tjänst 1608-1638
Fältmarskalk 1636 (54 år gammal)
ÖB för skotska covenantarmén 1639
Ståthållare på Edinburghs fästning 1641
Earl of Leven och Lord Balgonie 1641

Lennart Torstensson (1603-1651)
Deltog som fänrik i slaget vid Wallhof, Lettland 1626
Deltog i det preussiska fälttågen 1626-1629
Blev överstelöjtnant 1627
Överste 1629
General vid artilleriet 1632
Fältmarskalk 1641 (38 år gammal)
Befälhavar i Torstensson krig 1643-1645
Läs mer »

Carl Gustav Wrangel (1613-1676)
Deltog i slaget vid Lützen 1632
Generalmajor 1635. Chef för Dalregementet 1638
Deltog i Torstensson krig 1643-1645
Fältmarskalk 1646 (33 år gammal)
ÖB över samtliga svenska trupper i Tyskland 1646
Uppförde Skokloster slott & Wrangelska palatset
Riksviceamiral 1653
Läs mer »

Lars Nilsson Kagg (1595-1661)
Deltog i fälttåget mot Ryssland 1614-1615
Vid Moritz av Oraniens regemente 1616-1619
Överstelöjtnant 1622
Kommendant i Dirschau 1626
Överste för Jönköpings infanteri 1628-1633
Generalmajor över hela armén 1643
Fältmarskalk 1648 (53 år gammal)

Arvid Wittenberg (1606-1657)
Kapten 1629
Ledde de finska trupperna vid slaget vid Hameln 1633
Bidrog till segern i Chemnitz, Tyskland 1639
General av kavalleriet 1645
Befälhavare under Karl X Gustavs polska krig 1655-1660
Fältmarskalk 1655 (49 år gammal)
Dog i fångenskap i Zamos, Polen, 1657 (51 år gammal)

Gustaf Adolf Lewenhaupt (1619-1656)
I Holländsk tjänst 1637-1640
Överste för ett tyskt regemente till fot 1643
Befälhavare över trupperna i Westfalen 1647
Fältmarskalk 14 april 1655 (35 år gammal)
Befälhavare under Karl X Gustavs ryska krig 1656-1661
Högsta befälhavare över armén i Finland 5 juli 1656
Död 29 nov 1656 i fältlägret i Rautus, Finland (36 år)

Hans Christoff von Königsmarck (1605-1663)
I kejserlig krigstjänst 1620-1630
Generallöjtnant i svensk tjänst 1645
Guvernör över Bremen-Verden 18 juni 1645
Deltog i 30-åriga kriget & Torstenssons krig
Deltog i polska kriget & första bremiska kriget
Fältmarskalk 14 april 1655 (49 år gammal)
Död i Stockholm 20 februari 1663 (57 år)

Gustaf Otto
Gustaf Otto Stenbock (1614-1685)
Ryttare vid Smålands kavallerireg 1631
Fänrik vid Scheratins tyska reg 1633
Kompanichef vid Hastfers tyska regemente 1635
Överstelöjtnant vid Kronobergs regemente 1636
Överkommendant i Westfalen 1645
Fältmarskalk 1656 (42 år gammal)
Läs mer »

Axel Lillie (1603-1662)
Född 23 juli 1603 på Berga, Högsby socken, Kalmar
Kammardräng hos Gustav II Adolf 1619
Överstelöjtnant vid Närkes & Värmlands regemente 1628
Kommendant i Spandau 1631 och Würzburg 1634
Guvernör över hela Pommern 1643
Fältmarskalk 20 februari 1657 (53 år gammal)
Herre till Löfstad slott. Död där 20/12 1662

Robert Douglas (1611-1662)
Född 17 mars 1611 på Standingstone, Skottland
Kapten vid hertig Wilhelms av Sachsen-Weimar 1633
Under Johan Banérs befäl 1635
Friherre & krigsråd 1651, riksstallmästare & greve 1654
Fältmarskalk 13 maj 1657 (46 år gammal)
Överbefälhavare i Estland och Livland 1658
Grundade Stjärnorps slott. Död i Stockholm 28/5 1662

Gustaf Evertsson Horn (1614-1666)
Kapten 1635, överste 1640
Generalmajor av kavalleriet 1647
Generallöjtnant 1652, riksråd 1653
Generalguvernör i Ingermanland och Keksholms län 1654
General 1656, rikstygmästare 1658
Fältmarskalk 1663 (48 år gammal)
Generalguvernör i Bremen och Verden 1663

Gustaf (Persson) Banér (1618-1689)
Herre till bl.a. Ekenäs, Tuna, Mosstena, Årby och Farsta
Landshövding på Gotland 1648-1650, Uppland 1654-1657
Krigsråd 1651, riksråd 1652, general av kavalleriet 1658
Häradshövding över Vadsbo härad 1663
Fältmarskalk 13 mars 1663 (44 år gammal)
Generalguvernör över Skåne, Halland och Blekinge 1664
Häradshövding över Ydre, Kinda, Bankekinds & Göstrings härad 1665

Lorentz von der Linde (1610-1670)
Född i Stockholm 20 juli 1610
Generalmajor av infanteriet, kommendant i Stade 1647
Krigsråd 1651, friherre och riksråd 1653
General av intanteriet 1655
Fältmarskalklöjtnant 1658
Fältmarskalk 26 juli 1665 (55 år gammal)
Död i Stockholm 25 juni 1670 (59 år)

Claes Åkesson Tott (1630-1674)
Kammarherre och chef för gardet 165
Riksråd, kansliråd samt riksstallmästare 1654
Deltog i Köpenhamns belägring 1659
Ambassadör i Paris 1661-1662
Överståthållare i Stockholm 1664
Fältmarskalk 1665 (35 år gammal)
Generalguvernör i Livland 1665-1672

Henrik Horn (1618-1693)
Ryttmästare vid Upplands kavalleriregemente 1640
Chef för armén i Finland 1657 och 1665
Riksråd och hovrättsråd 1660
Fältmarskalk 27 juli 1665 (47 år gammal)
Generalguvernör i Bremen-Verden 1666 och 1680
Generalguvernör i Finland 1674
ÖB för flottan 1677 och amiralgeneral samma år

Carl Mauritz Lewenhaupt (1620-1666)
Ryttmästare och chef för Gustav Horns livkompani 1644
Överste för svenska & finska adelsfanan 1645
Generalmajor av kavalleriet 1651
Befälhavare över expeditionen mot Norge 1660
Generalguvernör över Finland 1664
Fältmarskalk 25 juli 1665 (45 år gammal)
Dog efter tre dagars "häftig feber" (46 år gammal)

Christoff Delphicus Dohna (1628-1668)
Född 4 juni 1628 i Delft, Nederländerna
Kammarherre hos drottning Kristina 1653
Överbefälhavare i Danziger Haupt 1656
Generallöjtnant av infanteriet 1656
Guvernör i hertigdömet Bremen 1658
Fältmarskalk 20 oktober 1666 (38 år gammal)
Död i London 21 maj 1668 (39 år gammal)

Simon Grundel-Helmfeldt (1617-1677)
Deltog i slaget vid Leipzig 1642
Generaladjutant hos Lennart Torstensson 1644
Deltog i slaget vid Jankov (Böhmen) 1645
Överste för ett dragonregemente 1646
Generalguvernör i Narva & Ingermanland 1659-1664
Fältmarskalk 26 augusti 1668 (50 år gammal)
Stupade 14 juli 1677 i slaget vid Landskrona (59 år)

Krister Horn (1622-1692)
Överstelöjtnant vid ett utländskt regemente 1649
Guvernör i Riga 1654-1656
Generalguvernör i Ingermanland & Kexholms län 1657
Riksråd 1660, hovrättsråd i Svea hovrätt 1661
Fältmarskalk 18 december 1672 (50 år gammal)
Lagman över Värmland 1674
Generalguvernör över Livland 1674-1686

Conrad Mardefeldt (16(10)-1688)
Volontär vid svenska armén i Preussen 1628
Ingenjör vid huvudarmén 1634
Deltog vid slaget i Wittstock 1636
Generalkvartermästare i fält 1655
Rekognoscerade vägar och anlade befästa läger
Guvernör i Wismar 1657 & 1664 och i Pommern 1668-1672
Fältmarskalk 18 maj 1675

Fabian von Fersen (1626-1677)
Hovjunkare hos drottning Kristina 1640
Överkommendant i Stralsund 1659-1662
Chef för infanteriet i Östersjöprovinserna 1666
Generallöjtnant 1666, general 1674, krigsråd 1675
Fältmarskalk 6 oktober 1675 (49 år gammal)
Överbefälhavare i Skåne, Halland och Blekinge 1675
Gatan Fersens väg i Malmö är uppkallad efter Fabian

Otto Wilhelm von Königsmarck (1639-1688)
Född 5 januari 1639 i Minden, Westfalen, Tyskland
Överste för livgardet till häst 1667
Svensk ambassadör i Frankrike 1671-1674
Fältmarskalk 13 oktober 1675 (36 år gammal)
Befälhavare över militen i Pommern 1675
Generalguvernör i Pommern, Rügen & Wismar 1679
Dog av pesten 1688 på ett skepp utanför Grekland (49)

Bengt Horn (1623-1678)
Född 10 november 1623 i Vikhus, Västmanland
Major vid Gustav Otto Stenbocks regemente 1648
Guvernör över Halland 1654 och Estland 1656
Utsedd till förhandlare med Ryssland 1658
Fredsförhandlare vid freden i Kardis 1661
President i Svea hovrätt 1674
Fältmarskalk 3 augusti 1677 (53 år gammal)

Rutger von Ascheberg (1621-1693)
Kornett 1644. Ryttmästare 1646
Deltog under Wrangel i bajerska fälttågen 1646 & 1648
Deltog i Karl X Gustavs fälttåg i Polen 1656
Deltog i de danska fälttågen 1657-1660
Fältmarskalk 10 november 1678 (57 år gammal)
Generalguvernör över Skåne, Halland & Blekinge 1680
Läs mer »

Nils Bielke (1644-1716)
Överste 1673. Generalmajor 1678
Generalöljtnant 1678
Fredsförhandlare vid freden i S:t Germain 1679
Fältmarskalklöjtnant 1684-1687
General 1687
Fältmarskalk 1690 (46 år gammal)
Läs mer »

Göran Sperling (1630-1691)
Född 6 december 1630 på Rådmansö, Roslagen
Kapten vid dragonerna 1655, överstelöjtnant 1658
Generalmajor av intanteriet 1676
Landshövding i Halland 1676
Deltog i slaget vid Landskrona 1677
Guvernör över hela Norrland
Fältmarskalk 1690 (60 år gammal)
Död i Narva 22 september 1691 (60 år)

Jacob Johan Hastfer (1647-1695)
Född 11 december 1647 i Reval (Tallinn)
Hovjunkare 1669-1674
Fänrik vid livgardet 1671, löjtnant 1672
Major vid skeppsflottan 1675
Överstelöjtnant vid livgardet 1676
Guvernör över Livland och Riga 1686
Fältmarskalk 1 juni 1690 (42 år gammal)
Död på julafton 1695 i Riga (48 år)

Erik Dahlbergh (1625-1703)
Generalkvartermästarelöjtnant vid huvudarmén i Polen 1656-1660
Överstelöjtnant vid Södermanlands regemente 1660
Överste 19 sept 1674
Generalkvartermästare i fält 1675
Generalfälttygmästare 5 november 1692
Fältmarskalk 12 juli 1693 (68 år gammal)
Läs mer »

Axel Wachtmeister (1643-1699)
Löjtnant vid Wollmar Wrangels regemente
Deltog i kriget mellan Frankrike och Spanien
Överste 1676
Deltog i slaget vid Landskrona sommaren 1677
Generalmajor 1679
Fältmarskalk 1693 (50 år gammal)
Läs mer »

Otto Wilhelm von Fersen (1623-1703)
Född i Reval (Tallinn)
Deltog i kriget mot Danmark 1643-1645
Tjänstgjorde vid svenska armén i Tyskland 1645-1648
Blev svårt sårad vid kriget i Polen 1655
Deltog i stormningen av Frederiksodde 24 oktober 1657
Deltog i kriget mot Danmark 1675-1676
Dansk krigsfånge 1676-1677
Fältmarskalk 1693 (70 år gammal)

Jürgen Mellin (1633-1713)
Deltog i belägringarna av Kraków 1655 & Marienburg 1656
Deltog i slaget vi Warszawa 1656 & tåget över Bält 1658
Deltog i stormningen av Köpenhamn 1659
Överste 1675
Guvernör i Wismar 1693
Fältmarskalk 1696 (63 år gammal)
Generalguvernör i Pommern 1698-1711

1700-talet
Carl Gustaf Rehnskiöld (1651-1722)
Fänrik i Värmlands regemente 22 år gammal
Löjtnant vid gardet 1676
Överstelöjtnant 1677. Överste 1689
Generallöjtnant 1698
Fältmarskalk 1706 (55 år gammal)
Deltog i stora nordiska kriget
Läs mer »

Nils Gyllenstierna (1648-1720)
Kapten vid greve Dohnas regemente 1668
Överstelöjtnant vid prästdragonerna i Sverige 1676
Överste för eget regemente till häst 1677
Generalguvernör i Bremen & Verden 1698
Befälhavare över alla svenska trupper i Tyskland 1699
Fältmarskalk 30 november 1709 (61 år gammal)
Överbefälhavare över trupperna i Skåne 1714

Magnus Stenbock (1663-1717)
Generallöjtnant 1704, general 1705
Ledde den karolinska armén till seger i slaget vid Helsingborg 1710
Fältmarskalk 1712 (49 år gammal)
Deltog i kapitulationen i Tönningen den 6 maj 1713
Satt i fångenskap i 3 år & 9 månader
Dog i fångenskap i danska fästningen Fredrikshamn
Läs mer »

Carl Gustaf Mörner (1658-1721)
Deltog i skånska kriget 1675-1679
Löjtnant vid drottningens livregemente till häst 1676
Ryttmästare vid Smålands kavalleriregemente 1677
I fransk krigstjänst 1691-1692
Överste för Östgöta kavalleriregemente 1695-1704
General av kavalleriet 1711
Fältmarskalk 1 januari 1717 (59 år gammal)

Carl Gustaf Dücker (1663-1732)
Född 1663 i Livland
Fänrik vid Fürstenbergs regemente i fransk tjänst 1688
Med i fälttågen i Katalonien 1690, Piemont 1690-1696 & Flandern 1697
Överkommendant i Wismar 1715
Fältmarskalk 19 juni 1719 (56 år gammal)
Arrenderade Läckö slott från 1719
Begravd i Wasaborgska gravkoret i Riddarholmskyrkan

Erik (Axelsson) Sparre (1665-1726)
Kapten i fransk krigstjänst 1688
Deltog i flera fälttåg i Italien
Överste 1694. Brigadier vid Royal Suédois 1701
Generallöjtnant i franska armén 1707
Generallöjtnant av infanteriet 1717
Riksråd och kansliråd 1718
Fältmarskalk 1719 (54 år gammal)

Gustaf Adam Taube (1673-1732)
Deltog i Pfalziska kriget från 1693
Generaladjutant vid kavalleriet 1700
Överste för ett eget värvat dragonregemente 1703
Deltog i slaget vid Poltava där han tillfångatogs
Generalmajor samt deltog i slaget vid Helsingborg 1710
Överståthållare i Stockholm samt general 1716
Fältmarskalk 1719 (46 år gammal)

Carl Gustaf Örnestedt (1669-1742)
Född 16 december 1669, troligen på Skottorp
Deltog i fälttågen i Polen
Överste 1704, generallöjtnant 1712, general 1716
Sårades i slaget vid Poltava 1709
Var med i fälttåget mot Norge 1718
Fältmarskalk 1719 (50 år gammal)
Död på Skottorp 16 mars 1742 (72 år)

Axel (Axelsson) Sparre (1652-1728)
Född i Visby 9 januari 1652
Fänrik vid ett tyskt regemente i Holland 1672
Kapten vid ett svenskt regemente i Stade 1674
Överste vid Västmanlands regemente 1699
Deltog i slaget vid Düna 1701 och Kliszów 1702
Generalmajor 1705, generallöjtnant 1710, general 1713
Fältmarskalk 1721 (69 år gammal)

Berndt Otto Stackelberg (1662-1734)
Född i Livland 14 maj 1662
Far till Fältmarskalk Bernhard Otto Stackelberg
Överste för Björneborgs regemente 1702
Tillfångatagen i Poltava 1709 - fri 1721 (efter 12 år)
Generallöjtnant 1722. Chef för Åbo regemente
Överbefälhavare över trupperna i Finland 1727
Fältmarskalk 1727 (65 år gammal)

Göran Silfverhielm (1681-1737)
Volontär vid livgardet 1696
Eskorterade Karl XII till Turkiet
Deltog i Kalabaliken i Bender 1713
Tillfångatagen och sårda av danskarna vid Stralsund
Deltog i fälttåget i Norge 1718
Generallöjtnant 1719, general av kavalleriet 1728
Fältmarskalk 1734 (53 år gammal)

Hugo Johan Hamilton (ca 1668-1748)
Löjtnant vid livgardet 1692
Deltog i slagen vid Kliszów 1702 och Fraustadt 1706
Generalmajor & chef för Östgöta kavalleri 1708
Deltog i slaget vid Poltava 1709
I rysk fångenskap 1709-1720
Generallöjtnant 1720, general 1722
Fältmarskalk 16 december 1734

Johan Christoffer von Düring (1695-1759)
Född i Horneburg, Bremen (troligen 1695)
Kornett i ett holsteinskt dragonregemente i Holland 1703
Överstelöjtnant i svensk tjänst 1714, överste 1715
Svensk adelsman och friherre 1719
Generalmajor 1730, general 1743
Fältmarskalk 16 april 1751
Överståthållare i Stockholm 1753

Matthias Alexander von Ungern-Sternberg (1689-1763)
Volontär 1704, arklimästare vid amiralitetet 1705
Deltog i spanska tronföljdskriget 1706
Deltog som frivillig i slaget vid Helsingborg 1710
Överstelöjtnant vid livregementet till häst 1731
Överste 1743, chef för livregementet 1745
Fältmarskalk 1753 (64 år gammal)
Förde befäl i Pommerska kriget 1757

Carl Henrik Wrangel (1681-1755)
Född 28 januari 1681 i Hapsal, Estland
Deltog i slaget vid Poltava 1709
Satt i rysk fångenskap 1709-1722
Överste på Nylands regemente till häst 1722
Chef för Nylands dragonregemente 1729
Överste för Skaraborgs regemente 1739
Fältmarskalk 1754 (73 år gammal)

Georg Bogislaus Staël von Holstein (1685-1763)
Volontär vid livgardet 1700
Satt i fångläger i Ryssland 1704-1711
Överste för Skaraborgs regemente 1717
Var med i fälttåget i Norge 1718
Generalmajor i Holsteinsk tjänst 1721
Landshövding i Kalmar & Öland 1734, samt Malmö 1754
Fältmarskalk 1757 (72 år gammal)

Gotthard Wilhelm Marcks von Würtemberg (1688-1778)
Var i utländsk krigstjänst 1704-1709
Kapten vid Nylands infanteri 1710
Överstelöjtnant vid karelska dragonkåren 1726
Överste för Jämtlands dragoner 1739
Serafimerriddare 1754
Fältmarskalk 1 mars 1763 (74 år gammal)
Överste för Österbottens regemente 1763-1772

Gustaf David Hamilton (1699-1788)
Kapten vid Royal Suédois 1720
Överstelöjtnant i fransk tjänst 1740
Generalmajor vid intanteriet 1747
Generallöjtnant 1755, general 1758
Fältmarskalk 18 december 1765 (66 år gammal)
En av rikets herrar 1778
Död på Barsebäck slott december 1788 (89 år gammal)

Axel von Fersen (1719-1794)
Svensk generalmajor av infanteriet 1750
Överste för kungens livgarde 1756
Generallöjtnant 1757
Deltog i pommerska kriget 1757-1762
General 1763
Fältmarskalk 1770 (51 år gammal)
Läs mer »

Augustin Ehrensvärd (1710-1772)
Major i artilleriet 1746. Överstelöjtnant 1747
Generalmajor 1756
Deltog i Pommerska kriget men sårades 1760
General av kavalleriet och friherre 1764
Fältmarskalk 14 september 1772 (62 år gammal)
Var endast Fältmarskalk i 20 dagar
Läs mer »

Fredrik Wilhelm von Hessenstein (1735-1808)
Son till Fredrik I
Överste i fransk tjänst 1740
Deltog i pommerska kriget
Fältmarskalk 1773 (38 år gammal)
Generalguvernör i Pommern samt riksråd 1776
ägde Hessensteinska palatset på Riddarholmen
Dog i Holstein, Tyskland 1808

Samuel Gustaf Stierneld (1700-1775)
Fänrik i Norska fälttåget 1718. Löjtnant vid livgardet 1737
Deltog i finska kriget 1741-1742
Kapten 1744, överste 1747 för Västmanlands regemente
Deltog i Pommerska kriget 1757-1762
Generalmajor 1759, generallöjtnant 1764
Chef för Jämtlands regemente 1770
Fältmarskalk 1773 (73 år gammal)

Gabriel Spens (1712-1781)
Fänrik vid Dalregementet 1732
Deltog i polska tronföljdskriget och sårades vid Danzig
I fransk krigstjänst, kapten vid Royal Suédois
Ryttmästare vid Västgöta kavalleri 1740
Överste för ett regemente i Pommern 1749
Generallöjtnant 1770, general av infanteriet 1773
Fältmarskalk 1776 (64 år gammal)

Stackelberg
Bernhard Otto Stackelberg (1703-1786)
Son till Fältmarskalk Berndt Otto Stackelberg
Var i Hessisk krigstjänst 1725 och i kejserlig 1731
Tjänade i ett danskt kyrassiärregemente 1739-1746
Med i Polska & Österrikiska tronföljdskriget
Deltog i Pommerska kriget 1757-1762
Generalmajor 1760, generallöjtnant 1770, general 1776
Fältmarskalk 1776 (73 år gammal)

Per Scheffer (1718-1790)
Deltog i hattarnas ryska krig 1741-1743
Kapten vid franska regementet Royal Suédois
Deltog i österrikiska tronföljdskriget
Fransk överste 1748, svensk överste 1760
Chef för Savolax regemente 1763
Fältmarskalk 1778 (60 år gammal)

Meijerfeldt
Johan August Meijerfeldt (1725-1800)
Förare i greve Dohnas regemente 1737
Major vid Cronhjortska regementet 1751
Överstelöjtnant vid drottningens livreg. 1766
Överste för Västerbottens regemente 1770
Generalmajor 1773, generallöjtnant 1778
Fältmarskalk 21 augusti 1790 (65 år gammal)
En av rikets herrar 1792, serafimerriddare 1997

Fredrik Adolf av Holstein-Gottorp (1750-1803)
Bror till Gustav III och Karl XIII
Överste vid 12 års ålder
General 1792
Fältmarskalk 1792 (42 år gammal)
Deltog ej i något krig
Läs mer

Philip von Platen (1732-1805)
Överste 1772, generalmajor 1776, generallöjtnant 1788
General av kavalleriet 1795
En av rikets herrar 1796, friherre 1797
Generalguvernör i Pommern 1796-1800
Fältmarskalk 16 november 1799 (67 år gammal)
Far till Göta Kanals skapare Baltzar von Platen
Död i Dornhof 13 april 1805 (73 år)

1800-talet
Johan Christoffer Toll (1743-1817)
Överjägmästare i Kristianstads län 1769
Ryttmästare i armén och adlad 1772
Major 1775. Överstelöjtnant 1777. Överste 1780
Generalmajor och förste generaladjutant 1786
Gjorde upp fälttågsplanen för det ryska kriget 1788
Fältmarskalk 1807 (64 år gammal)
Läs mer »

Wilhelm Mauritz Klingspor (1744-1814)
Överste och chef för Västerbottens regemente 1779
Formell generalintendent vid armén i Finland 1788
Tjänstgörande generaladjutant i Stockholm 1792
Ledamot av rikets ärenders allmänna beredning 1792-1793
Grevligt stånd 1799. General 1802
Fältmarskalk 1808 (64 år gammal)
Läs mer »

Curt Bogislaus Stedingk (1746-1837)
Född i Svenska Pommern
Underlöjtnant i Royal Suédois 1766
Kapten 1770. Kaptenmajor 1773. Överstelöjtnant 1776
Chef för karelska dragonerna 1783
Generallöjtnant 1792
Fältmarskalk 1811 (65 år gammal)
Läs mer »

Hans Henrik von Essen (1755-1824)
Var 1783 med Gustav i Finland för möte med Katarina II
Överste i armén 1787, förste hovstallmästare 1788
Var med kungen i Dalarna och Göteborg 1788
Överståthållare 1795-1797
Var fredsförhandlare vid freden i Paris 1810
Fältmarskalk 12 mars 1811 (55 år gammal)
Generalguvernör i Norge samt norsk fältmarskalk 1814

Carl Mörner (1755-1821)
Född i Björkö, Jönköping 1 december 1755
Far till "kungamakaren" Carl Otto Mörner
Deltog i finska kriget 1808-1809
Serafimerriddare 23 november 1812
Överståthållare i Stockholm 1812-1818
Fältmarskalk 30 juli 1816 (60 år gammal)
Riksståthållare i Norge 1816-1818

Fabian Wrede (1760-1824)
Löjtnant vid livregementet 1777. Anställd i fransk tjänst 1778-1780
Major och överadjutant 1782, överstelöjtnant 1784
Överste vid Upplands regemente 1788
Deltog i Gustav III:s ryska krig
Generalmajor och chef för Björneborgs regemente 1795
Generalinspektör över infanteriet i Sverige 1802
Fältmarskalk 1816 (56 år gammal)

Johan August Sandels (1764-1831)
Underlöjtnant vid artilleriet 1777
Stabsryttmästare till finska kompaniet 1785
Överste i armén 1799
Generaladjutant juli 1808. Generalmajor november 1808
Fältmarskalk 2 november 1824 (60 år gammal)
Sveriges sista fältmarskalk
Läs mer »

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Källor
Böcker:
• Sveriges Fältmarskalkar (Rosander)
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
• Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL) (cd-skiva)

Mer historia

Inlagd 2020-01-10 | Uppdaterad 2020-01-10