Jacob De la Gardie

Levde: 1583-1652 (69 år)
Titel: Fältmarskalk 1609, landshövding, guvernör, ståthållare och greve till Läckö slott.
Adel/ätt: Grevliga ätten De la Gardie. Grevlig 1615
Far: Pontus De la Gardie (1520-1585)
Mor: Sofia Johansdotter (Gyllenhielm) (ca 1556-1583)

Jacob De la Gardie

Biografi
Jacob (Pontusson) De la Gardie föddes 20 juni 1583 i Reval som son till Pontus De la Gardie (63) och Sofia Johansdotter (Gyllenhielm) (27).

Jacobs mor dog vid hans födelse och 2½ år senare drunknade hans far i en flod i Estland så Jacob blev tidigt föräldralös. Jacob hade kungliga anor eftersom hans mor var en utomäktenskaplig dotter till Johan III vilket följaktligen gjorde Johan III till Jacobs morfar. Reval var vid tiden för De la Gardies födelse i Svensk besittning (1561-1721).

Befälhavare
Redan vid arton års ålder utnämndes han till befälhavare vid ett norrländskt infanteriregemente. Han var sedan med i Livländska kriget, där han utförde sin första vapenbragd, tillsammans med kung Gustav II Adolfs halvbror, Karl Karlsson Gyllenhielm. Bragden bestod i att i tre månader uppehålla den polska armen under Zamoyski. De var emellertid tvungna att ge upp till slut och Jacob och Karl Karlsson Gyllenhielm blev tillfångatagna och förda till Polen, där Jacob hölls fånge i fyra år medan kungens halvbror, Karl Karlsson Gyllenhielm hölls fången i tolv år.

Sedan han blivit frigiven gick han 1605 med i Nederländernas armé, vilket då ansågs som den tidens yppersta krigsskola. Efter detta återvände han till Sverige, där Karl IX utnämnde honom till generallöjtnant 1608. I mars 1610 tågade han in i Moskva, som polackerna hållit belägrat i två år, och han hälsades med jubel av folket såsom stadens frälsare och beskyddare. Kriget har fått namn efter honom - det kallas för De la Gardieska fälttåget. Senare intog han Kexholm, som ryssarna vägrat lämna, och efter detta erövrade han Novgorod, och tvang sedan nordvästra Ryssland att välja Karl IX:s son, hertig Karl Filip, till tsar. Detta blev emellertid aldrig av.

Riksråd & greve
De la Gardies vapen Vid trettio års ålder (1613) blev han riksråd och två år senare (1615) upphöjdes han till greve och förlänades med Läckö grevskap och slott. Genom freden i Stolbova 1617 var Ryssland stängt från Östersjön, vilket erbjöd ett säkert skydd från alla anfall från ryska sidan. År 1617 slogs han till riddare och samma år blev han riksmarskalk, 1619 blev han också landshövding i Estland och ståthållare i Reval.

Slottet Makalös
Han var också den som började bygga slotten Makalös och Ulriksdal.

Kriget i Livland
Under kriget i Livland deltog han som befälhavare under kung Gustav II Adolf, men drog inte jämt med honom. 1628 flyttades han till Riga som guvernör över Livland, och 1630 förordnades han att såsom riksmarskalk vara ordförande i det nyinrättade krigskollegiet.

Ebba Brahe
Ebba Brahe
(1596-1674)
Förmyndarregering
Efter Gustav II Adolfs död 1632 blev han medlem i förmyndarregeringen för Kristina, och även fast han var gammal och sjuklig, deltog han alltid i alla sammanträden. Han var en av dåtidens rikaste män, och han sörjde med stor omtanke för sina undersåtar, tex. inrättade han skolor.

Familj & barn
Den 24 juni 1618 gifte han sig med Ebba Brahe och med henne fick han fjorton barn:
1) Pontus (1619-1632)
2) En dotter (1620-1622) († 2 år)
3) Sofia (1621-)
4) Magnus Gabriel (1622-1686)
5) Brita (1624-)
6) Gustaf Adolf (1626-1630) († 4 år)
7) Maria Sofia (1627-1694)
8) Jakob Kasimir (1629-1658)
9) Pontus Fredrik (1630-1692)
10) Christina Catherina (1632-1704)
11) Johan Carl (1634-1634) († 1 mån)
12) Axel Julius (1637-1710)
13) Ebba Margareta (1638-1696)
14) XX

Jakob gick bort den 12 augusti 1652, drygt 69 år gammal.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-07 | Uppdaterad 2020-07-09
Samtida händelser 1583 - 1652
1588 En pestepidemi härjar i Stockholm
1591 Sveriges första bokhandel öppnar
1592 Johan III dör
1595 25-årskriget slutar, freden i Teusina
1596 Svår missväxt drabbar Sverige
1598-1599 Kriget mot Sigismund
1599 Sigismund avsätts
1600 Linköpings blodbad
1600-1629 Andra Polska kriget
1604 Karl IX blir kung
1611 Karl IX dör
1611 Gustaf II Adolf blir kung
1611-1613 Kalmarkriget
1614 Svea Hovrätt inrättas i Stockholm
1619 Halmstads slott är färdigbyggt
1621 Luleå, Piteå och Sundsvall grundas
1623 Västerås gymnasium grundas
1624 De första mynten i koppar präglas
1628 Regalskeppet Vasa sjunker
1630 Sverige går med i Trettioåriga kriget
1632 Gustav II Adolf stupar vid Lützen
1636 Svenska postverket grundas
1638 Nya Sverige grundas i Nordamerika
1643-1645 Torstenssons krig
1645 Fred i Brömsebro
1649 Svenska Afrikanska kompaniet bildas
1650 90 % av svenskarna bor på landet
1650 Påbud på kyrkobesök på söndagar

Källor
dela sidan
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» runeberg.org
» adelsvapen.com
» riddarhuset.se
» stora bilden

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon