Johan III

Levde: 1537-1592 (54 år)
Titel: Svensk kung 1568-1592 (24 år)
Valspråk: Gud vår beskyddare
Adel/ätt: Kungliga ätten Vasa
Far: Gustav Vasa (149(6)-1560)
Mor: Margareta Eriksdotter (1516-1551)

Johan III av Vasa

Biografi
Johan III (av Vasaätten) föddes på Stegeborgs slott i Östergötland den 20 december 1537 som son till Gustav Vasa (41) och Margareta Eriksdotter (Leijonhufvud) (22).

Johan var bror till bland annat Erik XIV, Karl IX och Cecilia Vasa. När han var fjorton dog hans mor Margareta, och året därpå fick han en styvmor när hans far gifte om sig med den sjuttonåriga Katarina Stenbock.

Vid nitton års ålder (1556) erhöll han Finland som hertigdöme, med residens i Åbo.

Gustav Vasa
Minnesmedalj över
Johan från 1786
Det sägs att han var en äregirig man som gärna ville ha mera, och den 4 oktober 1562 gifte han sig, 24 år gammal, med den polske kungen Sigismund I:s dotter, Katarina Jagellonica (nästan 36). Genom detta giftermål fick han sju slott i Livland som pant.

Satt fängslad
Sverige var vid den här tiden nästan i krig med Polen och hans halvbror Erik XIV som då var kung anklagade honom för förräderi inför ständerna, som befann honom skyldig. Han blev avsatt och dödsdömd och Erik sände trupper till Åbo och belägrade slottet där Johan uppehöll sig. Johan satte sig i motvärn på slottet men måste redan i augusti 1563 ge upp. Dödsdomen drogs in men han hölls i fängelse på Gripsholms slott tillsammans med sin hustru fram till år 1567, då Erik XIV, efter Sturemorden, släppte honom fri.

Johan III:s sigill
Johan III:s sigill

Svensk regent 1568
När hans bror Erik XIV blivit kung och försökte hävda de kungliga rättigheterna uppstod snart ovänskap mellan bröderna. 1568 tog Johan och Karl till vapen och avsatte Erik som kung. När Erik var avsatt och inspärrad, lät Johan utropa sig till Sveriges kung vilket skedde den 29 september 1568. Han erkändes och hyllades av ständerna i januari året därpå och kröntes till kung den 10 juli samma år i Uppsala. När han fick makten över Sverige fick han också "ta över" det krig som landet då befann sig i vilket kallas för nordiska sjuårskriget, och som då redan hade pågått i fem år.

Som person sägs det att Johan var av "dystert sinne" och att han älskade att vara ensam och fundera.

Katarina Jagellonica
För sin tid var han en utbildad man - han talade både tyska, engelska, italienska, polska och förstod franska, och kunde lite grekiska, och dessutom kunde han hålla långa tal på latin. Han var intresserad av teologi och ville att de katolska och protestantiska kyrkorna skulle närma sig varandra. Detta var dock inte populärt i Sverige och efter hans död revs hans förändringar upp.

Älskarinna & barn
Johan hade flera kärleksförhållanden med olika kvinnor vilka han även fick barn med. Med sin älskarinna Catharina Hansdotter fick han barnen:
1) Sofia (1556-1583) (g.m. Pontus De la Gardie)
2) Augustus (1557-1560) (död 3 år)
3) Julius (1559-1581)
4) Lucretia (1560-1585)

Gunilla Johansdotter Bielke

Äktenskap 1 & barn
Med sin hustru Katarina Jagellonica fick han barnen:
5) Isabella 1564-1566) (död 2 år)
6) Sigismund (1566-1632) (Svensk och Polsk kung)
7) Anna (1568-1625)

Äktenskap 2 & barn
I februari 1585 ingick Johan (47) sitt andra äktenskap, i Västerås, med Gunilla Johansdotter (Bielke) (17) och de fick sonen:
8) Johan (1589-1618) (g.m. Maria Elisabet Vasa).

Johan (54) gick bort i Stockholm den 17 november 1592 och begravdes i Uppsala domkyrka. Nästa att bli kung i Sverige var hans son Sigismund.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-10 | Uppdaterad 2020-08-14
Samtida händelser 1537 - 1592
1542-1543 Dackefejden
1544 Sverige blir ett ärftligt kungarike
1545 Halva Linköping förstörs i en brand
1549 Uppsala slott börjar byggas
1551 Drottning Margareta dör
1554-1557 Stora ryska kriget
1559 Vadstenabullret
1560 Gustav Vasa dör
1560 Erik XIV blir kung
1563-1570 Nordiska sjuårskriget
1564 Ronneby blodbad
1567 Sturemorden
1568 Erik XIV blir avsatt
1568 Johan III blir ny kung
1570-1595 Tjugofemårskriget
1577 Erik XIV dör på Örbyhus slott
1583 Mariestad får stadsprivilegier
1584 Karlstad får stadsprivilegier
1588 En pestepidemi härjar i Stockholm
1591 Sveriges första bokhandel öppnar

Källor
dela sidan
Böcker:
• Sveriges regenter (Lagerqvist)
• Kungliga släktband (Sundberg)

Hemsidor:
» biografi
» stora bilden

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon