Johan III

Levde: 1537-1592 (54 år)
Titel: Svensk kung 1568-1592 (24 år)
Valspråk: Gud vår beskyddare
Adel/ätt: Kungliga ätten Vasa
Far: Gustav Vasa (149(6)-1560)
Mor: Margareta Eriksdotter (1516-1551)

Johan III av Vasa

Historia
Johan III (av Vasaätten) föddes på Stegeborgs slott i Östergötland den 20 december 1537 som son till Gustav Vasa (41) och Margareta Eriksdotter (Leijonhufvud) (22).
Johan var bror till bland annat Erik XIV, Karl IX och Cecilia Vasa. När han var fjorton dog hans mor Margareta, och året därpå fick han en styvmor när hans far gifte om sig med den sjuttonåriga Katarina Stenbock.

Vid nitton års ålder (1556) erhöll han Finland som hertigdöme, med residens i Åbo. Det sägs att han var en äregirig man som gärna ville ha mera, och den 4 oktober 1562 gifte han sig, 24 år gammal, med den polske kungen Sigismund I:s dotter, Katarina Jagellonica (nästan 36). Genom detta giftermål fick han sju slott i Livland som pant.

Katarina Jagellonica
Sverige var vid den här tiden nästan i krig med Polen, och hans halvbror Erik XIV som då var kung, anklagade honom för förräderi inför ständerna, som befann honom skyldig. Han blev avsatt och dödsdömd, och Erik sände trupper till Åbo och belägrade slottet där Johan uppehöll sig. Johan satte sig i motvärn på slottet, men måste redan i augusti 1563 ge upp. Dödsdomen drogs in men han hölls i fängelse på Gripsholms slott, tillsammans med sin hustru, till år 1567, då Erik XIV, efter Sturemorden, släppte honom fri.

När hans bror Erik XIV blivit kung och försökte hävda de kungliga rättigheterna uppstod snart ovänskap mellan bröderna. 1568 tog Johan och Karl till vapen och avsatte Erik som kung. När Erik var avsatt och inspärrad, lät Johan utropa sig till Sveriges kung vilket skedde den 29 september 1568. Han erkändes och hyllades av ständerna i januari året därpå och kröntes till kung den 10 juli samma år i Uppsala. När han fick makten över Sverige fick han också "ta över" det krig som landet då befann sig i vilket kallas för nordiska sjuårskriget, och som då redan hade pågått i fem år.

Gunilla Johansdotter Bielke
Som person sägs det att Johan var av "dystert sinne" och att han älskade att vara ensam och fundera. För sin tid var han en utbildad man - han talade både tyska, engelska, italienska, polska och förstod franska, och kunde lite grekiska, och dessutom kunde han hålla långa tal på latin. Han var intresserad av teologi och ville att de katolska och protestantiska kyrkorna skulle närma sig varandra. Detta var dock inte populärt i Sverige och efter hans död revs hans förändringar upp.

Familj och barn
Johan hade flera kärleksförhållanden med olika kvinnor vilka han även fick barn med. Med sin älskarinna Catharina Hansdotter fick han barnen:
1) Sofia Johansdotter (1556-1583) (g.m. Pontus De la Gardie)
2) Augustus Johansson (1557-1560) (död 3 år)
3) Julius Johansson Gyllenhielm (1559-1581)
4) Lucretia Johansdotter (1560-1585)

Med sin hustru Katarina Jagellonica fick han barnen:
5) Isabella Vasa 1564-1566) (död 2 år)
6) Sigismund Vasa (1566-1632) (Svensk och Polsk kung)
7) Anna Vasa (1568-1625)

I februari 1585 ingick han sitt andra äktenskap, i Västerås, med Gunilla Johansdotter (Bielke). De fick sonen:
8) Johan Vasa (1589-1618) (g.m. Maria Elisabet Vasa).

Johan gick bort den 17 november 1592 i Stockholm, 54 år gammal och begravdes i Uppsala domkyrka. Nästa att bli kung i Sverige var hans son Sigismund.

dela sidan
  
Samtida händelser 1537 - 1592
1542-1543  Dackefejden.
1544  Sverige blir ett ärftligt kungarike.
1545  Halva Linköping förstörs i en brand.
1549  Uppsala slott börjar byggas.
1551  Drottning Margareta dör, 35 år gammal.
1554-1557  Stora ryska kriget pågår i 3 år.
1559  Vadstenabullret.
1560  Gustav Vasa dör och Erik XIV blir kung.
1563-1570  Nordiska sjuårskriget.
1564  Ronneby blodbad.
1564  William Shakespeare föds.
1567  Sturemorden.
1568  Erik XIV blir avsatt.
1570-1595 Tjugofemårskriget mot Ryssland.
1577  Erik XIV dör på Örbyhus slott.
1583  Mariestad får stadsprivilegier.
1584  Karlstad får stadsprivilegier.
1588  En pestepidemi härjar i Stockholm.
1591 Sveriges första bokhandel öppnar

Källor
Böcker:
Sveriges regenter (Lagerqvist)
Kungliga släktband (Sundberg)

Hemsidor:
» biografi
» stora bilden

Inlagd 2004-11-10 | Uppdaterad 2019-04-17