Katarina Stenbock

Levde: 1535-1621 (86 år)
Titel: Svensk drottning 1552-1560 (8 år)
Adel/ätt: Grevliga ätten Stenbock. Gammal frälsesläkt. Friherrlig 1561. Grevlig 1651
Far: Gustaf Stenbock (1502-1571)
Mor: Brita Eriksdotter (Leijonhufvud) (1514-1572)

Katarina Stenbock

Historia
Katarina (Gustavsdotter) Stenbock föddes den 22 juli 1535 i Torpa stenhus i Västergötland som dotter till riksrådet, marskalken och friherren Gustaf Olofsson Stenbock (33) och Brita Eriksdotter (Leijonhufvud) (21). Hennes mor Brita var syster till Gustav Vasas första fru Margareta Eriksdotter (Leijonhufvud).

Redan i unga år blev hon trolovad med Gustav Johansson (Tre rosor) när sedan Gustav Vasa blev intresserad av henne och ville gifta sig med henne fick hon bryta sin trolovning Gustaf Johanson (han gifte sig senare med hennes syster istället). När det blev beslutat att hon skulle gifta sig med kungen så möttes de med motstånd från prästerna som menade att det enligt lagen var förbjudet med äktenskap mellan närmare släktled. Bland annat var ärkebiskop Laurentius Petri emot äktenskapsplanerna och han ville inte heller viga dem.

Stenbocks vapensköld Äktenskap
Det hjälpte emellertid inte utan den 22 augusti 1552 när hon precis fyllt 17, gifte de sig i Vadstena. Gustav Vasa var då 56 år gammal. Något närmare släktskap mellan de två var det ju egentligen inte, utan han hade endast varit gift med hennes moster. Trots den stora åldersskillnaden uppger vissa källor att äktenskapet blev lyckligt, medan andra säger tvärtom. De fick inga barn.

Åtta år efter giftemålet, år 1560, dog så Gustav Vasa och efter det levde hon som änka i 61 år tills hon dog, barnlös, på Strömsholms slott den 13 december 1621, 86 år gammal. Hon ligger begravd i Uppsala domkyrka. När hon dog hade hon överlevt fem kungar efter Gustav Vasa.

dela sidan
  
Samtida händelser 1535 - 1621
1542-1543  Dackefejden.
1544  Sverige blir ett ärftligt kungarike.
1545  Halva Linköping förstörs i en brand.
1549  Uppsala slott börjar byggas.
1551  Drottning Margareta dör, 35 år gammal.
1554-1557  Stora ryska kriget pågår i 3 år.
1559  Vadstenabullret.
1560  Gustav Vasa dör och Erik XIV blir kung.
1563-1570  Nordiska sjuårskriget.
1564  Ronneby blodbad.
1567  Sturemorden.
1568  Johan III blir ny kung. Erik XIV blir avsatt.
1570-1595 Tjugofemårskriget mot Ryssland.
1577  Erik XIV dör på Örbyhus slott.
1583  Mariestad får stadsprivilegier.
1584  Karlstad får stadsprivilegier.
1588  En pestepidemi härjar i Stockholm.
1591 Sveriges första bokhandel öppnar
1592  Johan III dör.
1595  Freden i Teusina efter kriget mot Ryssland.
1596  Svår missväxt drabbar Sverige.
1598  Slaget vid Stångebro
1598-1599  Kriget mot Sigismund.
1599  Sigismund avsätts.
1600  Linköpings blodbad.
1600-1629  Andra Polska kriget
1604  Karl IX blir kung.
1611-1613  Kalmarkriget.
1611  Karl IX dör och Gustav II Adolf blir kung.
1614  Svea Hovrätt inrättas i Stockholm.
1619  Halmstads slott är färdigbyggt.

Källor
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
Sveriges regenter (Lagerqvist)
Kungliga släktband (Sundberg)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» adelsvapen.com

Inlagd 2004-12-05 | Uppdaterad 2017-10-25