Katarina

Levde: 1535-1621 (86 år)
Titel: Svensk drottning 1552-1560 (8 år)
Adel/ätt: Grevliga ätten Stenbock. Gammal frälsesläkt. Friherrlig 1561. Grevlig 1651
Far: Gustav Stenbock (1502-1571)
Mor: Brita Eriksdotter (Leijonhufvud) (1514-1572)

Katarina Stenbock

Biografi
Katarina (Gustavsdotter) Stenbock föddes den 22 juli 1535 i Torpa stenhus i Västergötland som dotter till riksrådet, marskalken och friherren Gustav Olofsson Stenbock (33) och Brita Eriksdotter (Leijonhufvud) (21). Hennes mor Brita var syster till Gustav Vasas första fru Margareta Eriksdotter (Leijonhufvud).

Trolovad
Redan i unga år blev hon trolovad med Gustav Johansson (Tre rosor) när sedan Gustav Vasa blev intresserad av henne och ville gifta sig med henne fick hon bryta sin trolovning Gustaf Johanson (han gifte sig senare med hennes syster istället).

Gustav Vasa
Gustav Vasa
(ca 1496-1560)

Motstånd
När det blev beslutat att Katarina skulle gifta sig med kungen så möttes de med motstånd från prästerna som menade att det enligt lagen var förbjudet med äktenskap mellan närmare släktled. Bland annat var ärkebiskop Laurentius Petri emot äktenskapsplanerna och han ville inte heller viga dem.

Äktenskap
Det hjälpte emellertid inte utan den 22 augusti 1552 gifte Katarina (17) sig i Vadstena med Gustav Vasa (ca 56). Något närmare släktskap mellan de två var det ju egentligen inte, utan han hade endast varit gift med hennes moster. Trots den stora åldersskillnaden uppger vissa källor att äktenskapet blev lyckligt - medan andra säger tvärtom. De fick inga barn.

Stenbocks vapensköld

Änka
Åtta år efter giftemålet, år 1560, dog så Gustav Vasa och efter det levde Katarina som änka i 61 år.

Katarina (86) gick bort barnlös på Strömsholms slott den 13 december 1621 och begravdes i Uppsala domkyrka. När hon dog hade hon överlevt fem kungar:
• Gustav Vasa
• Erik XIV
• Johan III
• Sigismund
• Karl IX
Och Gustav II Adolf hann vara kung i tio år innan Katarina gick bort.

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-12-05 | Uppdaterad 2020-12-30

Samtida händelser 1535 - 1621
1541 Första bibeln på svenska ges ut
1542-1543 Dackefejden
1544 Sverige blir ett ärftligt kungarike
1545 Halva Linköping förstörs i en brand
1549 Uppsala slott börjar byggas
1551 Drottning Margareta dör
1554-1557 Stora ryska kriget
1559 Vadstenabullret
1560 Gustav Vasa dör
1560 Erik XIV blir kung
1563-1570 Nordiska sjuårskriget
1564 Ronneby blodbad
1567 Sturemorden
1568 Erik XIV blir avsatt
1568 Johan III blir ny kung
1570-1595 Tjugofemårskriget
1577 Erik XIV dör på Örbyhus slott
1583 Mariestad får stadsprivilegier
1584 Karlstad får stadsprivilegier
1588 En pestepidemi härjar i Stockholm
1591 Sveriges första bokhandel öppnar
1592 Johan III dör
1595 Freden i Teusina
1596 Svår missväxt drabbar Sverige
1598-1599 Kriget mot Sigismund
1599 Sigismund avsätts
1600 Linköpings blodbad
1600-1629 Andra Polska kriget
1604 Karl IX blir kung
1611 Karl IX dör
1611 Gustaf II Adolf blir kung
1611-1613 Kalmarkriget
1614 Svea Hovrätt inrättas i Stockholm
1619 Halmstads slott är färdigbyggt

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
• Sveriges regenter (Lagerqvist)
• Kungliga släktband (Sundberg)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» adelsvapen.com

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon