Kriget mot Sigismund

Pågick: Juli 1598 - maj 1599 (9 mån)
Krig mot: Sigismund Vasa
Angripare: Sigismund Vasa
Svensk regent: Karl IX
Utländsk regent: Sigismund Vasa (Polen)

Svenska krigsmål:
Att hålla Sigismund Vasa borta från den svenska tronen. Kriget kan också kallas för "avsättningskriget mot Sigismund" eftersom hela kriget gick ut på att få honom avsatt från den svenska tronen. Sigismund var son till den svenske kungen Johan III, och när han dog i november 1592 hade Sigismund laglig rätt till den svenska tronen. Han hade då redan varit kung i Polen i fem år.

Sigismund III

Det var Sigismunds egen farbror, hertig Karl (senare Karl IX) som inte ville se sin brorson på den svenska tronen också. Detta kan bero på att Sigismund var katolik och Sverige är ett protestantiskt land - men också på att hertig Karl ville ta över den svenska tronen själv.

Sigismund vann fältslaget vid Stegeborg den 8 september 1598 – men endast sjutton dagar senare, den 25 september, förlorade han slaget vid Stångebro. Året därpå blev Sigismund avsatt som svensk kung och hertig Karl blev riksföreståndare och fem år därefter (1604) svensk kung som Karl IX.

Några av de anhängare som varit på Sigismunds sida avrättades i Linköpings blodbad år 1600.

Händelser/slag:
Kalmars kapitulation 1 aug 1598
Fältslaget vid Stegeborg den 8 sept 1598
Fältslaget vid Stångebro den 25 sept 1598
Kalmars stormning & erövring 1 mars – 12 maj 1599

Fred/stillestånd:
Stilleståndet vid Mem den 10 september 1598 då man bestämde att ha två dagars vapenvila. Ett stillestånd vid Stångebro inleddes den 25 september 1598.

Källor
Böcker:
• Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)
• Svenska slagfält (W&W)
• Sveriges fältmarskalker (Rosander)
• Svenska freder & stillestånd 1249-1814 (Sundberg)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-10-02 | Uppdaterad 2019-02-23