Svenska regenters krig & fred

En överblick över de krig & freder som utspelade sig under svenska regenters tid vid makten även om de kanske inte själva var på plats för händelsen. Vissa krig övergår till nästa regent om regenten gått bort eller blivit avsatt under pågående konflikt/krig, dessa visas med ▼

Rotera mobilen för att se porträtt

Gustav Vasa (regent 1521 - sept 1560)
Krig/fejder
Befrielsekriget - nyåret 1521 - juni 1523
Grevefejden - juli 1534 - aug 1536
Stora ryska kriget - 1554 - april 1557
Freder
Malmö recess - 1 sept 1524 (efter befrielsekriget)
Freden i Novgorod - 2 april 1557 (efter stora ryska kriget)

Erik XIV (regent 1560 - sept 1568)
Krig
Nordiska 7-årskriget - aug 1563 - sept 1568 ▼
1:a Polska kriget - okt 1563 - sept 1568

Johan III (regent 1568 - nov 1592)
Krig
Nordiska 7-årskriget - sept 1568 - dec 1570
25-årskriget mot Ryssland - aug 1570 - nov 1592 ▼
Fred
Freden i Stettin - 13 dec 1570 (efter nordiska 7-årskriget)

Sigismund (svensk regent 1592-1599)
Krig
25-årskriget mot Ryssland - nov 1592 - maj 1595
Kriget mot Sigismund - juli 1598 - maj 1599 ▼
Fred
Freden i Teusina - 18 maj 1595 (efter 25-års kriget mot Ryssland)

Karl IX (regent 1599 - okt 1611)
Krig
Kriget mot Sigismund - juli 1598 - maj 1599
2:a Polska kriget - aug 1600 - okt 1611 ▼
De la Gardieska fälttåget - mars 1609 - juni 1610
Ingermanländska kriget - aug 1610 - okt 1611 ▼
Kalmarkriget kriget - april 1611 - okt 1611 ▼

Gustav II Adolf (regent 1611- nov 1632)
Krig
Kalmarkriget - okt 1611 - jan 1613
Ingermanländska kriget - okt 1611 - febr 1617
2:a Polska kriget - okt 1611 - sept 1629
Trettioåriga kriget - juni 1630 - nov 1632 ▼ (kriget pågick 1618-1648)
Freder
Freden i Knäred - 20 jan 1613 (efter Kalmarkriget)
Freden i Stolbova - 17 febr 1617 (efter Ingermanländska kriget)

Kristina (regent 16(32)- 6 juni 1654)
Krig
Trettioåriga kriget - nov 1632 - okt 1648 (Kristinas förmyndarregering)
Torstenssons krig - dec 1643 - aug 1645
1:a Bremiska kriget - mars 1654 - 6 juni 1654 ▼
Freder
Freden i Brömsebro - 13 aug 1645 (efter Torstensson krig)
Westfaliska freden - 14 okt 1648 (efter 30-åriga kriget)

Karl X Gustav (regent 1654- febr 1660)
Krig
1:a Bremiska kriget - juni 1654 - nov 1654
Karl X Gustavs polska krig - juli 1655 - febr 1660 ▼
Karl X Gustavs ryska krig - maj 1656 - febr 1660 ▼
Karl X Gustavs 1:a danska krig - juni 1657 - febr 1658
Karl X Gustavs 2:a danska krig - aug 1658 - febr 1660 ▼
Fred
Freden i Roskilde - 26 febr 1658 (efter Karl X Gustavs 1:a danska krig)

Karl XI (regent 1660 - apr 1697)
Krig
Karl X Gustavs polska krig - febr 1660 - april 1660
Karl X Gustavs ryska krig - febr 1660 - juni 1661
Karl X Gustavs 2:a danska krig - febr 1660 - maj 1660
2:a Bremiska kriget - jan 1666 - nov 1666
Karl XI:s krig - dec 1674 - okt 1679 (skånska kriget)
Freder
Freden i Oliva - 23 april 1660 (efter Karl X Gustavs polska krig)
Freden i Köpenhamn - 27 maj 1660 (efter Karl X Gustavs 2:a danska krig)
Freden i Kardis - 21 juni 1661 (efter Karl X Gustavs ryska krig)
1:a freden i Nijmegen - 26 jan 1679 (efter Karl XI:s krig)
Freden i Celle - 26 jan 1679 (efter Karl XI:s krig)
2:a freden i Nijmegen - 19 mars 1679 (efter Karl XI:s krig)
Freden i S:t Germain - 19 juni 1679 (efter Karl XI:s krig)
Freden i Fontainebleau - 23 aug 1679 (efter Karl XI:s krig)
3:e freden i Nijmegen - 2 okt 1679 (efter Karl XI:s krig)

Karl XII (regent 1697 - nov 1718)
Krig
Stora nordiska kriget - febr 1700 - aug 1721 ▼
Freder
Freden i Traventhal - 8 aug 1700 (efter stora nordiska kriget)
Freden i Warszawa - 18 nov 1705 (efter stora nordiska kriget)
Freden i Altranstädt - 14 sept 1706 (efter stora nordiska kriget)

Ulrika Eleonora (d.y) (regent 1719- 2 maj 1720)
Krig
Stora nordiska kriget - febr 1700 - 2 maj 1720 ▼
Freder
Freden i Stockholm - 9 nov 1719 (efter stora nordiska kriget)
Freden i Stockholm - 21 jan 1720 (efter stora nordiska kriget)

Fredrik I (regent 1720 - mars 1751)
Krig
Stora nordiska kriget - 2 maj 1720 - aug 1721
Hattarnas ryska krig - juli 1741 - aug 1743
Freder
Freden i Stockholm - 3 juni 1720 (efter stora nordiska kriget)
Freden i Nystad - 30 aug 1721 (efter stora nordiska kriget)
Freden i åbo - 7 aug 1743 (efter hattarnas ryska krig)

Adolf Fredrik (regent 1751 - febr 1771)
Krig
Pommerska kriget - sept 1757 - maj 1762 (kriget pågick 1756-1763)
Fred
Freden i Hamburg - 22 maj 1762 (efter Pommerska kriget)

Gustav III (regent 1771 - mars 1792)
Krig
Gustav III:s ryska krig - juni 1788 - aug 1790
Freder
Freden i Värälä - 14 aug 1790 (efter Gustav III: krig)

Gustav IV Adolf (regent 17(92) - avsatt mars 1809)
Krig
1:a Napoleonkriget - okt 1805 - mars 1809 ▼ (kriget pågick 1803-1815)
Finska kriget - 1808 - mars 1809 ▼

Karl XIII (regent 1809 - febr 1818)
Krig/fälttåg
1:a Napoleonkriget - okt 1805 - jan 1810 (kriget pågick 1803-1815)
Finska kriget - mars 1809 - dec 1809
Kriget mot Storbritannien - nov 1810 - juli 1812
2:a Napoleonkriget - mars 1813 - maj 1814 (kriget pågick 1803-1815)
Fälttåget mot Norge - juli 1814 - aug 1814 (19 dagar)
Freder
Freden i Fredrikshamn - 17 sept 1809 (efter finska kriget)
Freden i Jönköping - 10 dec 1809 (efter finska kriget)
Freden i Paris - 6 jan 1810 (efter 1:a Napoleonkriget)
Freden i Örebro - 18 juli 1812 (efter engelska kriget)
Freden i Kiel - 14 jan 1814 (efter 2:a Napoleonkriget)

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Källor
Böcker:
• Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)
• Svenska slagfält (W&W)
• Sveriges fältmarskalker (Rosander)
• Svenska freder coh stillestånd 1249-1814 (Sundberg)

Mer historia

Inlagd 2019-08-15 | Uppdaterad 2020-01-10