Freden i Knäred 1613

Förhandlingar: 29 nov 1612 - 20 jan 1613
Fred efter: Kalmarkriget (1611 - 1613)
Svensk regent: Gustaf II Adolf
Utländsk regent: Kristian IV (Danmark)

Fakta
Freden i Knäred den 20 januari 1613 avslutade Kalmarkriget som pågått i ett år och nio månader. Sveriges krigsmål i det här kriget var i stort sett bara att försöka slå tillbaka det danska angreppet.

Fredsvillkor
Sverige skall avsäga sig sina anspråk på fästet Soneburg på Ösel (Estland)
Danska kungen får rätt att använda Sveriges vapen "tre kronor" i sitt riksvapen. Han får dock inte göra anspråk på den svenska tronen
Sverige skall betala en miljon riksdaler silvermynt för att få tillbaka Älvsborgs fästning (Älvsborgs lösen)
Om lösensumman inte är betald inom sex år skall Danmark-Norge behålla Älvsborg tillsammans med sju underlydande härader. Invånarna i Älvsborg skall dock under förpantningstiden lyda under svensk lag och kyrkostyre
Sverige ska avsäga sig herraväldet över lapparna från Titisfjord till Varangerfjord
Tullfrihet mellan länderna skall åter införas, gäller dock inte spritdrycker
Sverige skall inte störa handeln vid polska hamnar i Baltikum
Sverige skall lämna tillbaka landskapen Jämtland och Härjedalen som de erövrat under kriget
Danmark skall lämna tillbaka Kalmar och Öland som de erövrat under kriget

Kommentar
När freden skrevs under var danskarna helt övertygade om att det fattiga Sverige inte skulle klara av att betala Älvsborgs lösen, och såg sig därför redan som ägare av området, där även städerna Nya och Gamla Lödöse ingick, samt sju härader i Västergötland. Summan skulle betalas i silvermynt i fyra delbetalningar under 6 år. Sverige lyckades dock få ihop summan genom en extraskatt som togs ut av varje medborgare.

Källor
Böcker:
• Svenska freder & stillestånd 1249-1814 (Sundberg)
• Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2008-06-11 | Uppdaterad 2019-02-27