Kristian IV

Levde: 1577-1648 (70 år)
Titel: Dansk-Norsk-Isländsk kung 1588-1648 (60 år)
Krönt: 29 augusti 1596 (Köpenhamn)
Valspråk: Fromhet stärker rikena
Far: Fredrik II (1534-1588)
Mor: Sofia (1557-1631)

Kristian IV av Danmark

Biografi
Kristian IV av Danmark (ätten Oldenburg) föddes den 12 april 1577 på Fredriksborgs slott, som son till den dansk-norske kungen Fredrik II (43) av Oldenburg och Sofia av Mecklenburg-Güstrow (20). Hans far dog redan när han var elva år gammal (1588) och han fick då en förmyndarregering, till år 1596.

Utbildning
Under sin uppväxt fick Kristian en god utbildning och han lärde sig flera språk, fick goda insikter i byggnadskonst och skeppsbyggen, och nådde en ovanlig färdighet i alla ridderliga idrotter och blev dessutom en mycket skicklig sjöman. Den 29 augusti 1596, kröntes han till kung, nitton år gammal. Som kung visade han sig duglig på många sätt. Till vardags var han sparsam, nästan för nogräknad, men till fest visade han överdådig prakt. Han var intresserad av byggnadskonst och hade noggrann tillsyn över sina egna byggnadsarbeten och betalade till och med själv ut löningarna till sina arbetare.

Karaktär
Till sin läggning var Kristian levnadsglad med öppet sinne för skönhet i natur, konst och musik, och därtill även med stark böjelse för dryckenskap och kvinnor.

Kristian reste mycket, bland annat var han hela sjutton gånger i Norge och 1599 seglade han med en liten flotta längst Norges kust upp till Nordkap och Vardöhus.
Han praktiserade också en sträng tillsyn över ämbetsmän och rättskipningen, landsmän och lagmän som gjort sig skyldiga till misshandel eller utpressning avsattes och straffades. De femton första åren av hans regeringstid var fredliga. Flottan utvecklades därför till en betydande storlek. Norge fick en ny lagbok (1604) och en ny kyrkoordning (1607).

Kalmarkriget 1611
År 1611 kom han dessvärre i krig med Sverige, det så kallade Kalmarkriget. Där utmärkte han sig genom personlig tapperhet och slöt en fördelaktig fred i Knäred 1613. Efter detta krig var det fred i tolv år. Under den tiden avskaffades skråväsendet (1613), lagböckerna Den lille recess (1615), Rigens ret og dele (1621) och Birkeretten (1623) gavs ut. Han grundade flera handelskompanier och många fabriker, och anordnade också fyra upptäcktsresor till Grönland, där den mest bekanta leddes av Jens Munk. En stående här på 5.000 man sattes upp, vilka skrevs ut bland kronans bönder, en annan här för Norge och även för flottan. Postväsendet utvecklades (1624) och för hela riket ordnades ett gemensamt vikt- och mätsystem.

Dessvärre var han inte speciellt intresserad av vetenskap, till exempel så lät han vid sin son Kristians bröllop samla in tusentals gamla pergamentbrev som han använde till ett fyrverkeri. Under hans regering pågick också i stor stil hetsjakter på trolldom och många blev avrättade för "häxeri".

Många nya byggnader
En mängd nya byggnader upprättades under Kristians tid som kung, bland annat Fredriksborgs slott (1606-1625) och Rosenborgs slott (1607-1617) och han grundade även Kristianstad i Skåne och döpte om Oslo till Christiania efter att han återuppbyggt staden efter branden 1624.

Äktenskap & barn
1597 gifte Kristian (27) sig med Anna Katarina av Brandenburg (22). De fick sju barn varav tre nådde vuxen ålder.
1) En son (1598-1598) † (späd)
2) Frederik (1599-1599) † (1 mån)
3) Christian (1603-1647)
4) Sophie (1605-1605) † (8 mån)
5) Elisabeth (1606-1608) † (2 ½ år)
6) Fredrik III (1609-1670)
7) Ulrik (1611-1633)

Gift morganatiskt 1615
Anna dog 1612 och 1615 gifte han sig morganatiskt med adelsdamen Kirsten Munk och de fick barnen:
1) († dödfött barn)
2) († dödfött barn)
3) Anne Cathrine (1618-1633) († 15 år)
4) Sophie Elisabeth (1619-1657)
5) Leonora Christine (1621-1698)
6) Valdemar Christian (1622-1656)
7) Elisabeth Augusta (1623-1677)
8) Frederick Christian (1625-1627) († 2 år)
9) Christina (1626-1670) tvilling
10) Hedwig Christina (1626-1678) tvilling
11) Marie Cathrine (1628-1628) († 3 mån)
12) Dorothea Elisabeth 1629-1687
Fem av deras döttrar blev gifta med rikets finaste adelsmän. Förhållandet mellan Kristian och Kirsten bröts 1629 genom hennes otrohet.

Frillor & barn
Barn med Kirsten MadsdatterDöd 1629
1) Christian Ulrik (1611-1640)

Barn med Karen AndersdatterDöd 1673
1) Dorothea Elisabeth (1613-1615) († 2 år)
2) Hans Ulrik (1615-1645)

Barn med Vibeke Kruse ca 1609-1648
1) Ulrich Cristian (1630-1658)
2) Elisabeth Sofie (1633-1654)

Barnen fick efternamnet Gyldenlöve. Kristian (70) gick bort den 28 februari 1648. Han hade då varit kung i 60 år (8 år med förmyndarregering). Han ligger begravd i Roskilde domkyrka. Nästa att bli kung i Danmark-Norge var hans son Fredrik III.

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-05 | Uppdaterad 2020-12-18

Samtida händelser 1577 - 1648
1580 Spanska ridskolan i Wien grundas
1584 Ivan den förskräcklige dör
1587 Skottlands drottning Maria avrättas
1589 Henrik III mördas
1592 Sigismund blir kung i Sverige
1595 25-årskriget slutar, freden i Teusina
1598-1613 'Den stora oredan' i Ryssland
1602 Holländska ostindiska co. bildas
1605 Krutkonspirationen i London
1608 Fransmännen grundlägger Quebec
1610 Ludvig XIII blir fransk kung
1615-1635 5000 häxor bränns i Frankrike
1618-1648 Trettioåriga kriget
1627-1629 200 häxor bränns i Tyskland
1632 Vladislav IV blir kung i Polen
1636 Harvard i Cambridge grundas
1642 Bibeln utges i sin helhet på finska

Källor

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon