Kristian IV

Levde: 1577-1648 (70 år)
Titel: Dansk-Norsk-Isländsk kung 1588-1648 (60 år)
Far: Fredrik II (1534-1588)
Mor: Sofia (1557-1631)

Kristian IV av Danmark

Biografi
Kristian IV av Oldenburg föddes den 12 april 1577 på Fredriksborgs slott, som son till den dansk-norske kungen Fredrik II (43) av Oldenburg och Sofia av Mecklenburg-Güstrow (20). Hans far dog redan när han var elva år gammal (1588) och han fick då en förmyndarregering, till år 1596.

Under sin uppväxt fick han en god utbildning och han lärde sig flera språk, fick goda insikter i byggnadskonst och skeppsbyggen, och nådde en ovanlig färdighet i alla ridderliga idrotter och blev dessutom en mycket skicklig sjöman. Den 29 augusti 1596, kröntes han till kung, nitton år gammal. Som kung visade han sig duglig på många sätt. Till vardags var han sparsam, nästan för nogräknad, men till fest visade han överdådig prakt. Han var intresserad av byggnadskonst och hade noggrann tillsyn över sina egna byggnadsarbeten och betalade till och med själv ut löningarna till sina arbetare.

Till sin läggning var han levnadsglad med öppet sinne för skönhet i natur, konst och musik, och därtill även med stark böjelse för dryckenskap och kvinnor.

Familj & barn
1597 gifte Kristian (27) sig med Anna Katarina av Brandenburg (22) och de fick barnen:
1) En son (1598-1598) † (späd)
2) Frederik (1599-1599) † (1 mån)
3) Christian (1603-1647)
4) Sophie (1605-1605) † (8 mån)
5) Elisabeth (1606-1608) † (2 ½ år)
6) Fredrik III (1609-1670)
7) Ulrik (1611-1633)

Anna dog 1612 och 1615 gifte han sig morganatiskt med adelsdamen Kirsten Munk och fick med henne tio barn, två söner, bland annat Valdemar Kristian och åtta döttrar, men det förhållandet bröts 1629 genom hennes otrohet. Dessutom hade han med tre olika älskarinnor fem barn och dessa fick efternamnet Gyldenlöve. Så minst 22 barn var Kristian far till.

Han reste också mycket, bland annat var han hela sjutton gånger i Norge och 1599 seglade han med en liten flotta längst Norges kust upp till Nordkap och Vardöhus.
Han praktiserade också en sträng tillsyn över ämbetsmän och rättskipningen, landsmän och lagmän som gjort sig skyldiga till misshandling eller utpressning, avsattes och straffades. De femton första åren av hans regeringstid var fredliga. Flottan utvecklades därför till en betydande storlek. Norge fick en ny lagbok (1604) och en ny kyrkoordning (1607).

År 1611 kom han dessvärre i krig med Sverige (Kalmarkriget). Där utmärkte han sig genom personlig tapperhet och slöt en fördelaktig fred i Knäred 1613. Efter detta krig var det fred i tolv år. Under den tiden avskaffades skråväsendet (1613), lagböckerna Den lille recess (1615), Rigens ret og dele (1621) och Birkeretten (1623) gavs ut. Han grundade flera handelskompanier och många fabriker, och anordnade också fyra upptäcktsresor till Grönland, där den mest bekanta leddes av Jens Munk. En stående här på 5.000 man sattes upp, vilka skrevs ut bland kronans bönder, en annan här för Norge och även för flottan. Postväsendet utvecklades (1624) och för hela riket ordnades ett gemensamt vikt- och mätsystem.

Dessvärre var han inte speciellt intresserad av vetenskap, till exempel så lät han vid sin son Kristians bröllop samla in tusentals gamla pergamentbrev som han använde till ett fyrverkeri. Under hans regering pågick också i stor stil hetsjakter på trolldom och många blev avrättade för "häxeri".

En mängd nya byggnader upprättades dock under hans tid som kung, bland annat Fredriksborgs slott (1606-1625), Rosenborg (1607-1617), han grundade även Kristianstad i Skåne och döpte om Oslo till Christiania efter att han återuppbyggt staden efter branden 1624.
Han dog den 28 februari 1648, 70 år och 10 månader gammal. Han hade då varit kung i 60 år (8 år med förmyndarregering). Han ligger begravd i Roskilde domkyrka. Nästa att bli kung i Danmark-Norge var hans son Fredrik III.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-05 | Uppdaterad 2019-04-23
Samtida händelser 1577 - 1648
1580  Spanska ridskolan i Wien grundas.
1584  Ivan den förskräcklige dör.
1587  Skottlands drottning Maria I avrättas.
1589  Henrik III mördas.
1592  Sigismund blir kung i Sverige.
1595  25-årskriget slutar.
1598-1613  "Den stora oredan" pågår i Ryssland.
1602  Holländska ostindiska kompaniet bildas.
1605  Krutkonspirationen i London misslyckas.
1608  Fransmännen grundlägger Quebec i Canada.
1610  Ludvig XIII blir fransk kung.
1615-1635  Cirka 5000 "häxor" bränns i Frankrike.
1618-1648  Trettioåriga kriget pågår i Europa.
1625  Nieuw-Amsterdam (New York) grundas.
1627-1629  200 "häxor" bränns i Tyskland.
1632  Vladislav IV blir kung i Polen.
1636  Harvarduniversitetet i Cambridge grundas.
1642  Bibeln utges i sin helhet på finska.

Källor
dela sidan

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon