Fredrik III

Levde: 1609-1670 (60 år)
Titel: Dansk-Norsk-Isländsk kung 1648-1670 (22 år).
Far: Kristian IV (1577-1648)
Mor: Anna Katarina av Brandenburg (1575-1612)

Fredrik III av Danmark

Biografi
Fredrik III föddes den 18 mars 1609 i Haderslev i Danmark som son till den dansk-norske kungen Kristian IV av Oldenburg (32) och Anna Katarina av Brandenburg (34).

Vid fjorton års ålder blev han vald till biskop i Verden och 1634 när han var tjugofem år blev han ärkebiskop i Bremen, men kom aldrig i besittning av dessa länder eftersom de 1648 avträddes till Sverige.

Familj
Med sin älskarinna Margarethe von Pape fick Fredrik 1638 en utomäktenskaplig son som fick namnet Ulrik Frederik Gyldenlöve.

Den 18 oktober 1643 gifte sig Fredrik (34) med Sofia Amalia (15) och de fick barnen:
1) Kristian V (1646-1699)
2) Anna Sophia (1647-1717)
3) Fredrika Amalia (1649-1704)
4) Wilhelmine Ernestine (1650-1706)
5) Frederik (1651-1652) † (5 mån)
6) George (1653-1708) (g.m. drottning Anne Stuart)
7) Ulrika Eleonora (1656-1693) (gift med Karl XI)
8) Dothea Juliane (1657-1658) † (5 mån)

Fredrik III
Sofia Amalia
(1628-1685)
Då hans äldre bror, tronarvingen Kristian dog 1647, fanns utsikten att han skulle bli kung. När sedan hans far Kristian IV dog i februari 1648, och innan valriksdagen hade hunnit församlas, fick han köpa sitt kungaval med en handfästning, (kungaförsäkran) som gjorde honom nästan helt beroende av adelns och riksrådets vilja. Först därefter blev han hyllad (6 juli) och krönt (23 nov) som kung. År 1650 genomdrev han införandet av arvföljd efter födslorätt för den kungliga delen av Schleswig-Holstein.

Fastän Danmark var utarmat och fattigt och armén i ett uselt skick blev han, av bland annat den tyske kejsaren, lurad att förklara Sverige krig 1657. Han hoppades återvinna de landsdelar som Danmark förlorat 1645. Karl X Gustav skyndade då i hastiga marscher mot Danmark, erövrade Jylland, gick över Stora Bält och tvingade Fredrik genom freden i Roskilde 26 februari 1658 att lämna ifrån sig Skåne, Halland, Blekinge, Bornholm samt Trondheim och Bohus län. Dessutom fick han avsäga sig länshögheten över hertigen av Gottorp. När den svenske kungen fem månader därefter bröt freden sporrade Fredrik Köpenhamns borgare till tappert motstånd. Han fick också hjälp av kejserliga, brandenburgska och polska trupper och i november 1659 blev svenskarna slagna på Fyn. I freden i Köpenhamn den 6 juni 1660 fick han nöja sig med att få tillbaka Bornholm och Trondheims län.

Tillståndet i Danmark var vid denna tid mycket eländigt, och för att få medel att förbättra det sammankallade Fredrik en riksdag i Köpenhamn. Då adeln, med stöd av sin skattefrihet, vägrade att gå med på den föreslagna konsumtionsskatten väckte detta stor förbittring hos de båda andra stånden (präste- och borgarstånden) och dessa ville då ha en ändring i lagstiftningen. Med stor klokhet och varsamhet i sitt uppträdande ledde Fredrik denna strid mot riksrådet och adeln. Redan 8 oktober erbjöd borgar- och prästeståndet kungen arvsrätt till riket, såväl för hans manliga som för hans kvinnliga efterkommande, och den 13 oktober såg sig adeln tvungen att göra samma medgivande varpå handfästningen (kungaförsäkran) upphävdes och uppdraget gavs åt kungen själv att författa en ny regeringsform. Den 18 oktober hyllades han som arvkung och därmed var enväldet infört i Danmark för 188 år.

Med stor kraft och ihärdighet arbetade sedan Fredrik på att hjälpa upp ställningen i landet. Finanserna ordnades, adelns skattefrihet togs bort, flottan sattes i ypperligt skick, en stående här på 24,000 man bildades och landets fästningar förbättrades.
1661-1669 utarbetades en ny lagbok som trädde i kraft 1683 under namn 'Kristian V:s danske lov'. (Kristian V danska lag).

Han själv var lärd och älskade vetenskapliga sysselsättningar, främjade den andliga odlingen bland annat genom att upprätta det kungliga biblioteket (1667) och konstkammaren (1650). Däremot avskaffade han den ridderliga akademin i Sorö (1665) och införde (1667) censuren till skydd för det kungliga enväldet. Han vakade girigt över sitt envälde och försökte undertrycka varje frihetsyttring. Fredrik var klok och beräknande, sluten och behärskad i tal som handling och höll fast vid sina beslut.
Fredrik gick bort den 9 februari 1670, 60 år och 10 månader gammal och efter 22 år som regent i Danmark och Norge. Nästa att ta över ämbetet var hans son Kristian V.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-15 | Uppdaterad 2019-09-07
Samtida händelser 1609 - 1670
1618-1648  Trettioåriga kriget pågår i Europa.
1625  Nieuw-Amsterdam (New York) grundas.
1627-1629  200 "häxor" bränns i Tyskland.
1632  Vladislav IV blir kung i Polen.
1636  Harvarduniversitetet i Cambridge grundas.
1642  Bibeln utges i sin helhet på finska.
1649  Englands kung, Karl I avrättas.
1652  Första kaffehuset i London öppnar.
1656  Christiaan Huygens tar patent på pendeluret.
1657  Leopold I blir kung i Österrike.
1660  Karl XI blir svensk kung.
1660  Karl II blir kung i England.
1666  London härjas av en stor brand.

Källor
dela sidan

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon