25-årskriget mot Ryssland

Pågick: Aug 1570 - maj 1595 (24 år 9 mån)
Krig mot: Ryssland
Sveriges allierade: Polen (från 1578 till 1582)
Angripare: Ryssland
Svensk regent: Johan III och Sigismund Vasa
Utländsk regent: Ivan IV (Ryssland) 1570-1584
Fjodor I (Ryssland) 1584-1595

Svenska krigsmål:
Att avvärja det ryska angreppet och att försöka erövra mer territorium i Baltikum. Kriget startades 1570 av den ryske tsaren Ivan IV "den förskräcklige" som ville komma åt Sveriges besittningar i Livland (nu Estland). I Sverige var vid den här tiden Johan III kung och när han dog 1592 tog hans son Sigismund över.

Sveriges krigsmål var i första hand att försvara landet mot det ryska angreppet och - om möjligheten fanns - lägga under sig ännu mer land i Baltikum. Polen allierade sig med svenskarna mellan åren 1578-1582.

Händelser/slag:
Fältslaget vid Ubagall, mars 1571
Weissensteins fall 1 jan 1573
Fältslaget vid Lode 23 jan 1573
Fältslaget vid Wenden 21 okt 1578
Kexholms erövring 4 nov 1580
Narvas erövring 6 sept 1581

Fred/stillestånd:
» freden i Teusina

Källor
Böcker:
• Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)
• Svenska slagfält (W&W)
• Sveriges fältmarskalker (Rosander)
• Svenska freder & stillestånd 1249-1814 (Sundberg)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-10-01 | Uppdaterad 2019-02-23