Freden i Kardis 1661

Förhandlingar: Mars - 21 juni 1661
Fred efter: Karl X Gustavs ryska krig (1656 - 1661)
Svensk regent: Karl XI
Utländsk regent: Alexej Michailovitj (Ryssland)

Fakta
Den 21 juni 1661 slöts freden i Kardis på godset Kardis i Lais socken i norra Livland (nu Estland) som därmed avslutade Karl X Gustavs ryska krig som då pågått i drygt fem år. Ryssland var angripare och Sveriges krigsmål var egentligen bara att avvärja det ryska anfallet. För Sveriges del slöts freden av Karl XI:s förmyndarregering eftersom kungen själv vid den här tiden bara var 5 ½ år gammal.

Fredsvillkor med Ryssland
Freden som ingicks vid Stolbova 1617 skall bekräftas
Ryssarna skall lämna de svenska områden som de har ockuperat
En gränsreglering skall genomföras under kommande år
Samtliga fångar skall friges utan lösen
De fångar som så önskar får lov att stanna på den tillfångatagandes sida
Freden skall bekräftas varje gång något av länderna byter regent
Ostörd handel skall råda mellan länderna

Kommentar
Några av de svenska förhandlarna var hovrådet Gustaf Carlsson Banér (32), assistensrådet i Estland Anders Wallvik, sekreteraren Karl von Berner samt riksråd Bengt Horn (37).

Källor
Svenska freder & stillestånd 1249-1814 (Sundberg)
Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), cd-skiva, band 19

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2008-06-16 | Uppdaterad 2019-02-27