Karl X Gustavs ryska krig

Pågick: Maj 1656 - juni 1661 (drygt 5 år)
Krig mot: Ryssland
Angripare: Ryssland
Svensk regent: Karl X Gustav och Karl XI
Utländsk regent: Alexej Michailovitj (Ryssland)
Befälhavare: Gustaf Adolf Lewenhaupt

Svenska krigsmål:
Att avvärja det ryska anfallet.

Aleksej Michajlovitj
Aleksej Michajlovitj
(1629-1676)
Man brukar säga att det här kriget ingår i det så kallade Nordiska kriget. Kriget ägde rum i flera länder såsom Finland, Ingermanland, Livland och Estland. Medan Sverige var i fullt krig med Polen passade Ryssland på att förklara Sverige krig. Karl X Gustav ville inte ha krig med Ryssland och ville avstyra det hela genom att försöka förhandla fram en fred, men förgäves.

Under sommaren 1656 gick ryska styrkor in i både Livland och Finland för att försöka ta tillbaka de områden de förlorat i Ingermanländska kriget, och troligen också försöka utvidga gränserna så att de når ända fram till Östersjön.

Karl X Gustav dog innan det här kriget var slut och hans son, Karl XI, som då var endast fem år gammal blev kung. Han hade därför en förmyndarregering som leddes av Magnus Gabriel De la Gardie.

Händelser/slag
Fältslaget vid Rautus kyrka juli 1656
Fältslaget vid Walk 8 juli 1657
Angreppet på Lava 1 aug 1657

Fred/stillestånd:
» freden i Kardis 1661.

Källor
Böcker:
• Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)
• Svenska slagfält (W&W)
• Sveriges fältmarskalker (Rosander)
• Svenska freder & stillestånd 1249-1814 (Sundberg)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-10-08 | Uppdaterad 2019-02-23