Freden i Nystad 1721

Förhandlingar: 26 maj - 30 aug 1721
Fred efter: Stora nordiska kriget (1700 - 1721)
Svensk regent: Fredrik I
Utländsk regent: Peter den store (Ryssland)

Fakta
Onsdagen den 30 augusti 1721 slöts freden i Nystad mellan Sverige och Ryssland och dess regent "Peter den store". Freden är bara en i en serie freder som avslutade det stora nordiska kriget, som startat år 1700 då Danmark, Ryssland och August av Polen och Sachsen gemensamt anföll Sverige.

Fredsvillkor
Sverige skall lämna ifrån sig Livland, Estland, Ingermanland, Viborg med län, södra delen av Kexholms län samt öarna Ösel och Dagö
Sverige skall av Ryssland över en bestämd tidsperiod få 2 miljoner riksdaler för de finska landskapen
Befolkningen i de svenska områden som övergår till Ryssland skall garanteras religionsfrihet samt få behålla sina handelsprivilegier
Sverige får varje år tullfritt föra ut spannmål för 50 000 rubel från Livland
Ryssland har rätt att medla i fredsförhandlingar mellan Sverige och Polen
Fyra veckor efter att freden ratificerats skall Ryssland lämna tillbaka Finland till Sverige

Källor
Böcker:
• Svenska freder & stillestånd 1249-1814 (Sundberg)
• Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2008-06-18 | Uppdaterad 2019-02-27