1:a Polska kriget

Pågick: Okt 1563 - sept 1568 (5 år)
Krig mot: Polen och Livländsk adel
Angripare: Polen
Svensk regent: Erik XIV
Utländsk regent: Sigismund II August (Polen)
Befälhavare: Charles de Mornay
Åke Bengtsson Färla
Henrik Klasson Horn av Kankas
Klas Kursell
Gabriel Kristersson Oxenstierna

Svenska krigsmål:
Att försöka behålla sina besittningar i Baltikum och om allt går bra försöka utvidga dem.

Sigismund II August
Sigismund II August
(1520-1572)
Polska kriget - som pågick mellan åren 1563 till 1568 - ingår i det så kallade nordiska sjuårskriget (1563-1570). Polen gick med i kriget på Danmarks sida och deras krigsmål var att erövra Sveriges besittningar i Baltikum.

Kriget började med att Polen angrep de svenska styrkorna i Livland 1563. Sveriges mål var självklart att försvara sitt land - och om kriget gick bra - kanske utvidga gränserna.

När den svenska kungen Johan III - som var mer vänligt sinnad mot Polen än sin bror Erik XIV - tog över den svenska tronen 1568 upphörde dock Polens deltagande i kriget.

Händelser/slag:
Fältslaget vid Marred 9 nov 1563
Slaget vid Obermühlenberg (nära Reval) 13 aug 1565
Slaget vid Axtorna 20 okt 1565
Slaget vid Runafer 3 feb 1567

Fred/stillestånd:
Ingen formell fred ingicks.

Källor
Böcker:
• Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)
• Svenska slagfält (W&W)
• Sveriges fältmarskalker (Rosander)
• Svenska freder & stillestånd 1249-1814 (Sundberg)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-09-28 | Uppdaterad 2019-02-23