Karl XI:s krig

Pågick: Febr 1674 - okt 1679
Sverige med från 29 dec 1674 - 2 okt 1679 (skånska kriget)
Krig mot: Nederländerna, Tysk-romerska kejsaren, Brandenburg, Spanien, Danmark
Sveriges allierade: Frankrike
Angripare: Sverige (mot Brandenburg)
Svensk regent: Karl XI
Utländsk regent: William III (Nederländerna)
Leopold I (Tysk-romersk kejsare)
Furstarna av Lüneburg
Furstbiskopen av Münster
Fredrik Wilhelm (Brandeburg)
Karl II (Spanien)
Kristian V (Danmark)
Befälhavare: Carl Gustaf Wrangel
Lorentz Creutz

Svenska krigsmål:
Att uppfylla traktatsförpliktelsen mot Frankrike. När det här kriget startade var den svenska kungen, Karl XI, endast arton år gammal. För att stärka Sveriges position hade Karls förmyndarregering slutit ett förbund med Frankrike (april 1672). I övrigt hade de dock försummat Sveriges finanser och försvarsmakt som vid krigets start var i ett uselt skick. Sverige fick förvisso penningbidrag från Frankrike, men blev tyvärr även indragna i krig med Frankrikes fiender.

Leopold I
Leopold I
(1640-1705)

I juni 1675 förklarade därför Nederländernas ståthållare, William III, krig med Sverige. Månaden efter gör även den tysk-romerska kejsaren, Leopold I, samma sak. Under sommaren 1675 ansluter sig även furstarna av Lüneburg, furstbiskopen av Münster, Brandenburgs kurfurste Fredrik Wilhelm och Spaniens kung Karl II till Sveriges fiender och i september även Danmarks kung Kristian V.

Karl XI satte sitt hopp till flottan, men den var så illa underhållen så den gick inte att använda. Flottan var tvungen att rustas upp, och året därpå var den redo för slag. Under befäl av Lorentz Creutz förlorade svenskarna, den 1 juni 1676, ett stort sjöslag vid Ölands södra udde då hela amiralskeppet Kronan flög i luften. Året därpå blev det också nederlag vid slaget vid Lolland. Efter danskarnas segrar till sjöss var de nu herrar på Östersjön, och de härjade och brände längs smålandskusten och gick över Öresund och erövrade Skåne.

Fredrik Vilhelm I
Fredrik Vilhelm I
(1620-1688)

Den 4 december 1676 drabbade de svenska och danska härarna samman vid Lund. Slaget blev ett av de blodigaste i Sveriges historia, och många anser att det var en ren slakt. När det var slut hade minst hälften av de stridande på vardera sidan stupat.

Efter slaget vid Lund återtog svenskarna Skåne steg för steg, och i freden 1679 fick Sverige behålla de erövrade landskapen. Det var i själva verket den franske kungen, Ludvig XIV av Bourbon (kallad solkungen), som bestämde fredsvillkoren. Han stod då på höjden av sin makt i Europa. Kriget kallas ibland också för det 'Skånska kriget'.

Händelser/slag:
Fältslaget vid Fehrbellin (Tyskland) 18 juni 1675
Sjöslaget vid Ölands södra udde 1 juni 1676
Fältslaget vid Halmstad 17 aug 1676
Fältslaget vid Lund 4 dec 1676
Sjöslaget vid Lolland 31 maj 1677
Sjöslaget vid Köge bukt 1 juli 1677
Fältslaget vid Landskrona 14 juli 1677
Fältslaget vid Uddevalla 28 aug 1677
Fältslaget vid Warksow (Tyskland) 8 jan 1678

Fred/stillestånd:
» 1:a freden i Nijmegen 1679 (fred med tysk-romerska riket)
» freden i Celle 1679
» 2:a freden i Nijmegen 1679 (fred med Münster)
» freden i S:t Germain 1679 (fred med Brandenburg)
» freden i Fontainebleau 1679 (fred med Danmark)
» 3:e freden i Nijmegen 1679 (fred med Nederländerna)

Källor
Böcker:
• Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)
• Svenska slagfält (W&W)
• Sveriges fältmarskalker (Rosander)
• Svenska freder & stillestånd 1249-1814 (Sundberg)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2005-10-15 | Uppdaterad 2019-02-23