3:e freden i Nijmegen 1679

Fredsavtal slöts: 2 oktober 1679
Fred efter: Karl XI:s krig (1674 - 1679)
Svensk regent: Karl XI
Utländsk regent: ? (Nederländerna)

Fakta
Torsdagen den 2 oktober 1679 slöts den tredje freden i Nijmegen mellan Sverige och Nederländerna. Freden var den sista av sex freder som blev resultatet av det så kallade Karl XI:s krig (ibland även kallat "skånska kriget"), som Sverige blev indraget i på Frankrikes sida för att uppfylla sina traktatsförpliktelser mot Frankrike.

Länderna hade varit i krig sedan den 15 juni 1675 då Nederländerna förklarade Sverige krig. Under långa och hårda fredsförhandlingar sluts freden den 2 oktober under engelsk medling.

Fredsvillkor
Fred och vänskap mellan länderna återställs på villkor att Nederländerna får 102 323 riksdaler för de fartyg som de förlorat till Sverige under kriget
Bekräftade och undertecknade fredsavtal skall utväxlas i Stockholm sex veckor efter överenskommelsen

Kommentar
Fredsfördraget ratificerades av Karl XI först den 22 mars 1681.

Källor
Böcker:
• Svenska freder & stillestånd 1249-1814 (Sundberg)
• Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2008-06-17 | Uppdaterad 2019-02-27