Freden i S:t Germain 1679

Fredsavtal slöts: 19 juni 1679
Fred efter: Karl XI:s krig (1674 - 1679)
Svensk regent: Karl XI
Utländsk regent: Fredrik Wilhelm (Brandenburg)

Fakta
Den 19 juni 1679 slöts freden i S:t Germain (S:t Germain-en-Laye, Frankrike) mellan Sverige och Brandenburg och dess regent Fredrik Wilhelm av Brandenburg, även kallad "den store kurfursten".

Freden i S:t Germain var bara en av de sex freder som blev resultatet av det så kallade Karl XI:s krig (ibland även kallat "skånska kriget"), som Sverige blev indraget i på Frankrikes sida för att uppfylla sina traktatsförpliktelser mot Frankrike. Kriget pågick från sommaren 1675, det vill säga i fyra år.

Fredsvillkor
Brandenburg skall återlämna de svenska områden som de har ockuperat och som är svenska enligt Westfaliska freden
Brandenburg får behålla sträckan vid Oders östra strand (strandremsan tillhörde Sverige sedan fördraget i Stettin 1653). Brandenburg får dock inte bygga några fästningar på detta område
Sverige får i fortsättningen inte sin del i de tullar som inkasseras i Stettin, Damm och Gollnow
Sverige skall betala 50 000 riksdaler till Brandenburg och lämna staden Gollnow som pant för denna summa
Frankrike skall behålla den brandenburgska kurfurstens städer Wesel och Lippstadt tills de har uppfyllt sina förpliktelser mot Sverige enligt fredsfördraget
Som bevis för sina goda avsikter skall Frankrikes kung, Ludvig XIV (40), betala 300 000 riksdaler till Brandenburg

Kommentar
Det svenska ombudet Nils Bielke (35) satte sig till motvärn mot fredsavtalet men till ingen nytta. Fransmännen gick då in som en slags förmyndare och slöt freden på Sveriges vägnar. De svenska ombuden hölls helt och hållet utanför och fick inte ens skriva under freden - först fyra dagar senare fick de en kopia av handlingarna. Karl XI (23) försökte så länge det var möjligt att lösa ut de förlorade landområdena men när det inte gick ratificerade han freden i september samma år.

Källor
Böcker:
• Svenska freder & stillestånd 1249-1814 (Sundberg)
• Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2008-06-17 | Uppdaterad 2019-02-27