1:a freden i Nijmegen 1679

Förhandlingar: 3 mars 1677 - 26 jan 1679
Fred efter: Karl XI:s krig (1674 - 1679)
Svensk regent: Karl XI
Utländsk regent: Leopold I (Tysk-romerska riket)

Fakta
Den 26 januari 1679 slöts första freden i Nijmegen (Nederländerna) mellan Sverige och den tysk-romerska kejsaren Leopold I, som man varit i krig med sedan den 8 juli 1675, alltså i drygt 3 ½ år.

Första freden i Nijmegen var bara en av de sex freder som blev resultatet av det så kallade Karl XI:s krig (ibland även kallat "skånska kriget"), som Sverige blev indraget i på Frankrikes sida för att uppfylla sina traktatsförpliktelser mot Frankrike.

Svenska ombud i fredsförhandlingarna var Bengt Oxenstierna (56) och Johan Paulin Olivecrantz (46). Deras instruktioner var att försöka ingå en fred utan att Sverige förlorade några landområden. Förhandlingarna blev segdragna och eftersom man inte kunde komma överens pågick diskussionerna i ett år och tio månader.

Fredsvillkor med Tysk-romerska riket
Westfaliska freden stadfästs
Sverige får tillbaka alla sina landområden i Tyskland som erövrats under kriget

Kommentar
Fördraget godkändes av Ludvig XIV (40) den 26 februari, av Karl XI den 3 mars, av tyska riksdagen i Regensburg den 23 mars och av kejsare Leopold I den 29 mars.

Källor
Böcker:
• Svenska freder & stillestånd 1249-1814 (Sundberg)
• Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2008-06-16 | Uppdaterad 2019-02-27