1:a freden i Nijmegen 1679Fred efter: Karl XI:s krig (1674 - 1679)
Svensk regent: Karl XI (23 år)
Utländsk regent: Leopold I (38 år) (Tysk-romerska riket)
Förhandlingar pågick: 3 mars 1677 - 26 januari 1679

Fakta
Den 26 januari 1679 slöts första freden i Nijmegen (Nederländerna) mellan Sverige och den tysk-romerska kejsaren, Leopold I, som man varit i krig med sedan den 8 juli 1675, alltså i drygt 3 ½ år.
Första freden i Nijmegen var bara en av de sex freder som blev resultatet av det så kallade Karl XI:s krig (ibland även kallat "skånska kriget"), som Sverige blev indraget i på Frankrikes sida för att uppfylla sina traktatsförpliktelser mot Frankrike.

Svenska ombud i fredsförhandlingarna var Bengt Oxenstierna (56) och Johan Paulin Olivecrantz (46). Deras instruktioner var att försöka ingå en fred utan att Sverige förlorade några landområden. Förhandlingarna blev segdragna och eftersom man inte kunde komma överens pågick diskussionerna i ett år och tio månader.

Fredsvillkor med Tysk-romerska riket
* Westfaliska freden stadfästs
* Sverige får tillbaka alla sina landområden i Tyskland som erövrats under kriget

Kommentar
Fördraget godkändes av Ludvig XIV (40) den 26 februari, av Karl XI den 3 mars, av tyska riksdagen i Regensburg den 23 mars och av kejsare Leopold I den 29 mars.

Inlagd 2008-06-16 | Uppdaterad 2017-11-25
Källor
Böcker:
Svenska freder och stillestånd 1249-1814 - Ulf Sundberg
Svenska krig 1521-1814 - Ulf Sundberg