Lorentz Creutz d.ä.

Levde: 1615-1676 (61 år)
Titel: Storgodsägare, riksråd, landshövding, häxdomare och generalamiral
Adel/ätt: Friherrliga ätten Creutz. Friherrlig 1654
Far: Ernst Larsson Creutz (1584-1635)
Mor: Katarina Hess von Wichdorff (-1660)

Lorentz Creutz

Biografi
Lorentz Creutz föddes 1615 i Tartu (Dorpat) i Estland som son till Ernst (Erengisle) Larsson Creutz (31) och Katarina Hess von Wichdorff.

I sin ungdom anställdes Lorentz i bergskollegium och 34 år gammal blev han landshövding i Åbo och Björneborgs län. Han var, efter Per Brahe, Finlands största jordägare och en mycket förmögen man.

Friherre 1654
Trettionio år gammal upphöjdes han samt hans bror till friherrligt stånd.

Ordförande i trolldomskommissionen
År 1655 förflyttades hans tjänst från Åbo och Björneborgs län och han blev landshövding i Dalarna istället. Creutz blev där ordförande i trolldomskommissionen som i augusti 1669 dömde femton kvinnor i Mora till döden för påstådd trolldom.

Creutz var också en av dem som stod bakom Karl XI:s reduktion, det vill säga jordegendomar som en gång skänkts av kronan genom gåvor, förläningar, donationer och dylikt, i första hand till adeln, togs tillbaka (reduktionen genomfördes av Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII).

Riksråd 1660
År 1660 blev han riksråd och hade flera olika civila befattningar och bevisade därmed att han var 'en man av beprövad rättskaffenhet och levande nit' och detta fick regeringen att tro att han även skulle vara duglig som befälhavare för flottan, fastän han aldrig ens varit till sjöss och inte heller hade den ringaste kännedom om sjölivet.

Äktenskap & barn
1639 gifte Lorentz (24) sig med friherrinnan Elsa Duwall (19) och de fick barnen:
1) Catharina (1640-1687)
2) Ernst (1641-1651) († 9 år)
3) Anna (1642-1671)
4) Jakob (1645-1667)
5) Lorentz (1646-1698)
6) Elsa (1647-1717)
7) Gustaf (1650-1676)
8) Johan (1651-1726)
9) Brita (1651-1710)
10) Margaretha (1655-1695)
11) Helena (1657-1730)
12) Christina (1659-1699)
13) Carl Gustaf (1660-1728)

Karl XI:s krig
Under kriget mot danskarna, det så kallade Karl XI:s krig utnämndes Creutz till amiralgeneral och den 1 juni 1676 befann han sig utanför Ölands kust där han mötte de förenade danska och holländska flottan under amiral Tromp. Strax efter att striden börjat var ett fientligt fartyg på väg mot svenska amiralskeppet Kronan. Några danska fångar upplyste då honom om att det annalkande fartyget var en brännare och då gav han order om att öppna de nedersta kanonportarna för att skjuta skeppet i sank. Omedelbart efter detta gav han dock order om att skeppet skulle vända vilket gav till resultat att vatten rusade in genom de öppna kanongluggarna och skeppet kantrade. I samma veva krossades lanternan i krutkammaren och Kronan flög i luften.

Både Creutz (61) och hans son Gustaf (26) samt åttahundra stycken i besättningen omkom.

År Titel/händelse (urval)
1632 Student i Dorpat (maj)
1637 Student i Leiden (feb)
1638 Assessor i bergsamtet
1644-1650 Hade inspektion och kommando över bergverken i hela Finland
~ Bevistade riksdagarna 1644, 1649, 1650 & 1654
1649 Landshövding i Åbo och Björneborgs län
1653-1655 Vice president i bergskollegium
1654 Friherre (juni)
1655 Landshövding i Stora Kopparbergs län
1658 Kommissarie i Trondheims län
1660 Riksråd
1671-1674 Ledamot av kommissionen angående militiens redressement (uppbyggande av militären) i Finlanld
1662 Utnämnd av Karl X Gustav till hovrättsråd i Åbo hovrätt
1663 Erhöll avsked från landshövdingämbetet nyåret
1663-1670 Åter vice president i bergskollegium
1666 Ledamot av kommissionen angående myntväsendet
1666-1668 Ledamot av kommissionen angående vikten (sep-nov)
1667-1668 Ledamot av kommissionen för undersökning av tillståndet i Västerbotten och Österbotten
1667-1669 Ledamot av kommissionen för undersökning av tillståndet i Västmanland, Dalarna, Närke och Värmland
1669 Ordförande i trolldomskommissionen i Dalarna (aug)
1670 Häradshövding i Västerbotten
1670 Erhöll avsked från hovrättsrådsämbetet (dec)
1670 Erhöll avsked från vice presidentsbefattningen i bergskollegiet
1673 Kammarråd
1675 Amiral och amiralitetsråd (dec)
1676 Ledamot av kommissorialrätten över amiralitetet (mars)
1676 Chef för amiralitetskollegiet (4 apr)
1676 Lagman i Norrfinne lagsaga (17 apr)

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-18 | Uppdaterad 2021-01-08

Samtida händelser 1615 - 1676
1619 Halmstads slott är färdigbyggt
1621 Luleå, Piteå och Sundsvall grundas
1623 Västerås gymnasium grundas
1624 De första mynten i koppar präglas
1628 Regalskeppet Vasa sjunker
1630 Sverige går med i Trettioåriga kriget
1632 Gustav II Adolf stupar vid Lützen
1636 Svenska postverket grundas
1638 Nya Sverige grundas i Nordamerika
1643-1645 Torstenssons krig
1645 Freden i Brömsebro
1649 Svenska Afrikanska kompaniet bildas
1650 90 % av svenskarna bor på landet
1650 Påbud på kyrkobesök på söndagar
1655-1660 X Gustav:s polska krig
1656-1661 Karl X Gustav ryska krig
1657-1658 Karl X Gustavs 1a danska krig
1658-1660 Karl X Gustavs 2a danska krig
1660 Karl X Gustav dör i Göteborg
1661 1:a sedlarna (Stockholm Banco)
1664 Karlshamn får stadsrättigheter
1665 Stora delar av Nyköping brinner
1666 Lunds universitet grundas
1668 Sveriges riksbank grundas
1669 23 st avrättas häxeri i Mora
1669 Kyrkobön mot trolldom införs
1670 6 st avrättas för häxeri i Kungälv
1673 En 5 år lång missväxtperiod börjar

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» geni.com

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon