Lorentz Creutz d.ä.

Levde: 1615-1676 (61 år)
Titel: Storgodsägare, riksråd, landshövding, häxdomare och generalamiral
Adel/ätt: Friherrliga ätten Creutz. Friherrlig 1654
Far: Ernst Larsson Creutz (1584-1635)
Mor: Katarina Hess von Wichdorff (-1660)

Lorentz Creutz

Historia
Lorentz Creutz föddes 1615 i Tartu (Dorpat) i Estland som son till Ernst (Erengisle) Larsson Creutz (31) och Katarina Hess von Wichdorff.
Tjugofyra år gammal (1639) gifte han sig med friherrinnan Elsa Duwall. I sin ungdom anställdes han i bergskollegium och 34 år gammal blev han landshövding i Åbo och Björneborgs län. Han var, efter Per Brahe, Finlands största jordägare och en mycket förmögen man.

Trettionio år gammal (1654) upphöjdes han - och hans bror - till friherrligt stånd, och 1655 förflyttades hans tjänst, och han blev landshövding i Dalarna istället, där han bland annat dömde femton "häxor" till döden. Han var också en av dem som stod bakom Karl XI:s reduktion.

År 1660 blev han riksråd och hade flera olika civila befattningar och bevisade därmed att han var "en man av beprövad rättskaffenhet och levande nit" och detta fick regeringen att tro att han även skulle vara duglig som befälhavare för flottan, fastän han aldrig ens varit till sjöss och inte heller hade den ringaste kännedom om sjölivet. Under kriget mot danskarna, det så kallade Karl XI:s krig utnämndes han därför till amiralgeneral och den 1 juni 1676 befann han sig utanför Ölands kust, där han mötte de förenade danska och holländska flottan under amiral Tromp. Strax efter att striden börjat var ett fientligt fartyg på väg mot svenska amiralskeppet Kronan. Några danska fångar upplyste då honom om att det annalkande fartyget var en brännare, och då gav han order om att öppna de nedersta kanonportarna för att skjuta skeppet i sank. Omedelbart efter detta gav han dock order om att skeppet skulle vända, vilket gav till resultat att vatten rusade in genom de öppna kanongluggarna och skeppet kantrade, och i samma veva krossades lanternan i krutkammaren och Kronan flög i luften. Både han själv och en av hans söner, och 800 stycken i besättningen omkom. Han blev 61 år.

dela sidan
  
Samtida händelser 1615 - 1676
1619  Halmstads slott är färdigbyggt.
1621  Luleå, Piteå och Sundsvall grundas.
1623  Västerås gymnasium grundas.
1624  De första mynten i koppar präglas.
1628  Regalskeppet Vasa kantrar och sjunker.
1630  Sverige går med i Trettioåriga kriget.
1632  Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen.
1636  Svenska postverket grundas.
1638  Kolonin Nya Sverige grundas i Nordamerika.
1643-1645  Torstenssons krig.
1645  Fred i Brömsebro.
1649  Svenska Afrikanska kompaniet bildas.
1650  90 procent av svenska folket bor på landet.
1650  Alla måste besöka kyrkan på söndagar.
1655-1660  X Gustav:s polska krig.
1656-1661  Karl X Gustav ryska krig.
1657-1658  Karl X Gustavs första danska krig.
1658-1660  Karl X Gustav andra danska krig.
1660  Karl X Gustav dör av feber i Göteborg.
1661  Stockholm Banco ger ut de första sedlarna.
1664  Karlshamn får stadsrättigheter.
1665  Stora delar av Nyköping brinner (1 juli).
1666  Lunds universitet grundas.
1668  Sveriges riksbank grundas.
1669  23 kvinnor döms till döden för häxeri i Mora.
1669  Kyrkobön mot trolldom införs.
1670  Sex personer avrättas för häxeri i Kungälv.
1673  En 5 år lång missväxtperiod börjar.

Källor

Inlagd 2004-10-18 | Uppdaterad 2017-10-25