Carl Gustaf Wrangel

Levde: 1613-1676 (62 år)
Titel: ÖB, riksamiral, fältmarskalk 1646 och generalguvernör i Pommern, Greve
Adel/ätt: Grevliga ätten Wrangel af Salmis. Grevlig 1651. Utdöd 1676
Far: Herman Wrangel (158(4)-1643)
Mor: Margareta Birgersdotter Grip (1586-1624)

Carl Gustaf Wrangel

Biografi
Carl Gustaf Wrangel föddes den 13 december 1613 på Skokloster som son till fältmarskalken Herman Wrangel (ca 29) och Margareta Birgersdotter Grip (27).

När han var tio år fick han börja på Skytteanska kollegiet i Stockholm där han var i tre år, och efter det fick han följa med sin far till Preussen. Väl hemma i Sverige igen anställdes han som kammarjunkare hos Gustav II Adolf, och utnämndes kort därpå till kornett för livregementet, och 1632 blev han ryttmästare. Han deltog därefter i flera blodiga drabbningar, och var en av de första som sprängde fram över bryggan i Lech, där bland annat Jean Tserclaes (Tilly) blev dödligt sårad, och han var även med vid Lützen där Gustav II Adolf miste livet. Mellan åren 1633-1641 var han med i Johan Banérs här, och deltog i flera ärofulla strider.
Redan som tjugotvååring (1635) utnämndes han till överstelöjtnant och året därpå till överste för ett regemente till häst, och vid tjugofem blev han generalmajor och chef för Dalregementet.

Familj & barn
På 1630-talet friade Carl Gustaf till Karl X Gustavs syster Kristina Magdalena men fick avslag.

Den 1 juni 1640 gifte Carl Gustaf (26) sig med den tyska adelsdamen Anna Margareta von Haugwitz (18).
Beroende på var man läser hittar man olika uppgifter om hur många barn de fick, men troligen är det här nära sanningen.
1) Hannibal Gustaf (1641-1643) † (2 år)
2) Margareta Juliana (1642-1701)
3) Akilles (1643-1648) † (5 år)
4) Augustus Gideon (1645-1648) † (3 år)
5) Carl Filip (1648-1668) (19 år)
6) Eleonora Sofia (1651-1687)
7) Charlotta Emilia (1652-1657) † (5 år)
8) Christina (1654-1657) † (3 år)
9) Polydora Christiana (1655-1675) (20 år)
10) Augusta Aurora (1658-1699)
11) Herman (1661-1661) † (1 dag)
12) Anna Lovisa (1664-?)
13) En son (1665-1665) † (1 dag)

Johan Banér tyckte inte så bra om honom för han var emot hans utnämning till generalmajor. Efter Banérs död 1641 tog Lennart Torstensson befälet över hären och Wrangel blev då en av de mest anlitade och verksammaste avdelningsbefälhavarna.

Anna Margareta
Anna Margareta
(1622-1673)
Under danska kriget (1643-1645) (även kallat Torstenssons krig) fick han också möjlighet att visa sin duglighet till sjöss. När den svenska flottan låg instängd i Kiel bukten för reparation, och Klas Fleming blivit dödligt sårad, fick han ta över befälet över flottan, vilket var Flemings sista önskan, och han lyckades med flottan ta sig ur det farliga läge de var försatta i. I sjöslaget vid Fermen slog han sjutton beväpnade danska skepp, av vilka femton gick förlorade, 2000 dog och 1000 togs tillfånga. Året därpå befordrades han till general av artilleriet och till rikstygmästare och 1646 till fältmarskalk och riksråd, och efter att Torstensson i december 1645 lämnade sin tjänst som överbefälhavare, fick han 1646 överbefälet över samtliga svenska härarna i Tyskland. Tre år senare (1648) avgick han - enligt en önskan från drottning Kristina som ville sätta pfalzgreven Karl Gustav (senare kung Karl X Gustav) som generalissimus på hans post. Wrangel blev istället belönad genom att få bli generalguvernör över Svenska Pommern och kansler för Greifswalds universitet, och efter krigets slut upphöjdes han 1651 till greve av Salmis och 1653 till riksviceamiral och fick samma år även friherreskapet Lindeberg.

Fyrtiotvå år gammal (1655) blev han lagman för Närke och två år senare även i Uppland. År 1659 blev han lieutenant royal i Pommern, för att rusta mot Danmark och han hade på hösten befäl över den armé som belägrade och intog Fredriksodde, tack vare Dahlbergs rekognoscering. Han utnämndes efter det till riksamiral, och året därpå förde han huvudstyrkan av den svenska hären över Stora Bält, samt deltog som befälhavare både till land och till sjöss. Carl Gustaf Wrangel är den enda som någonsin haft högsta befälet över både flottan och armén.
Efter Karl X Gustav avlidit 1660, blev han överbefälhavare i Danmark. Som riksamiral var han också en av Karl XI:s förmyndare. 1664 blev han riksmarskalk och president i krigskollegium, vilket ämbete han dock skötte dåligt. Vid 61 års ålder (1674) förde han befälet över det olyckliga kriget i Brandenburg, där svenskarna, under oeniga generaler och medan Wrangel själv inte var närvarande - förlorade slaget.

Han har uppfört Skokloster slott och byggt ut Wrangelska palatset på Riddarholmen i Stockholm. Han dog på godset Spieker på ön Rügen den 25 juni 1676, 62 år gammal men begravdes i gravkoret i Skoklosters kyrka.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-13 | Uppdaterad 2019-07-07
Samtida händelser 1613 - 1676
1619  Halmstad slott är färdigbyggt.
1621  Luleå, Piteå och Sundsvall grundas.
1623  Västerås gymnasium grundas.
1624  De första mynten i koppar präglas.
1628  Regalskeppet Vasa kantrar och sjunker.
1630  Sverige går med i Trettioåriga kriget.
1632  Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen.
1636  Svenska postverket grundas.
1638  Kolonin Nya Sverige grundas i Nordamerika.
1643-1645  Torstenssons krig.
1645  Fred i Brömsebro.
1649  Svenska Afrikanska kompaniet bildas.
1650  90 procent av svenska folket bor på landet.
1650  Alla måste besöka kyrkan på söndagar.
1655-1660  X Gustav:s polska krig.
1656-1661  Karl X Gustav ryska krig.
1657-1658  Karl X Gustavs första danska krig.
1658-1660  Karl X Gustav andra danska krig.
1660  Karl X Gustav dör av feber i Göteborg.
1661  Stockholm Banco ger ut de första sedlarna.
1664  Karlshamn får stadsrättigheter.
1665  Stora delar av Nyköping brinner (1 juli).
1666  Lunds universitet grundas.
1668  Sveriges riksbank grundas.
1669  23 kvinnor döms till döden för häxeri i Mora.
1669  Kyrkobön mot trolldom införs.
1670  Sex personer avrättas för häxeri i Kungälv.
1673  En 5 år lång missväxtperiod börjar.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
Sveriges historia (Melin, Johansson, Hedenborg)

Hemsida:
» adelsvapen.com
» biografi
» nedre bild
Oljemålning av Abraham Wuchters (övre stora bild)

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon