Herman Wrangel

Levde: ca 1584-1643 (56 år)
Titel: Fältmarskalk 1621, riksråd, generalguvernör i Livland 1643
Adel/ätt: Grevliga ätten Wrangel af Salmis. Grevlig 1651. Utdöd 1676
Far: Hans Wrangel af Salmis (-1593)
Mor: Barbara von Anrep (1565-1628)

Herman Wrangel

Biografi
Herman Wrangel af Salmis föddes i Livland, som då tillhörde Polen, antingen 1584 eller 1587 (årtal osäkert) som son till lantrådet och ryttmästaren Hans Wrangel och Barbara von Anrep (ca 19).

Mot slutet av Karl IX:s regering kom Herman till Sverige och blev 1608 ryttmästare vid Östgöta ryttare. 1611 förlänades han med Sko kloster med underlydande hemman, där hans son, Carl Gustaf Wrangel senare byggde upp Skokloster slott.
1612 var han ryttare vid kungens livfana och deltog i kriget mot Danmark och Ryssland. Detta år blev han även kommendant i Ivangorod.
År 1619 var det Wrangel - som på kungens vägnar - tog emot borgen och som ny kommendant på Älvsborgs fästning fick hissa den svenska flaggan. Under Gustav II Adolfs polska krig utmärkte han sig så, att han inom kort tid befordrades till generallöjtnant och 1621 - vid Rigas erövring - var han fältmarskalk. Under kriget utförde han en mängd lysande bedrifter och avslutade dem med segern vid Gurzno 1629. Året därpå blev han riksråd.

Efter att kungen stupat vid Lützen 1632, drog sig Wrangel tillbaka men förordnades snart till guvernör i Preussen (1632) och var sedan svenskt ombud vid fördraget med Polen i Stuhmsdorf 1635 samt förde 1636-1637 befäl över östra sidohären i Tyskland.

Wrangels förhållande till Johan Banér var inte det bästa, och det blev inte bättre efter att regeringen sänt bägge till Pommern, eftersom det då blev två stycken överbefälhavare i landet. Som äldste fältmarskalk stod Wrangel nämligen inte under Banérs befäl. Banér begärde snart avsked, och Wrangel fick då överbefälet.

Wrangel var gift tre gånger. Första giftermålet var med friherrinnan Margareta Grip som han fick sonen Carl Gustaf Wrangel med. Giftermål nummer två var med Katarina Gyllenstierna och 1636 gifte han sig för tredje gången, nu med Amalia Magdalena, grevinna av Nassau.

I juli 1637 utfärdades Wrangels avsked, men han stannade ändå kvar. På våren året därpå återkallade därför regeringen honom till Sverige, sedan Johan Banér begärt att en riksförmyndare skulle komma och ta hand om krigsangelägenheterna. 1643 blev Wrangel generalguvernör i Livland men han dog redan den 10 december samma år, 56 år gammal.

dela sidan
  
Samtida händelser 1584 - 1643
1588  En pestepidemi härjar i Stockholm.
1592  Johan III dör.
1595  Freden i Teusina efter kriget mot Ryssland.
1596  Svår missväxt drabbar Sverige.
1598-1599  Kriget mot Sigismund
1599  Sigismund avsätts.
1600  Linköpings blodbad.
1600-1629  Andra Polska kriget
1604  Karl IX blir kung.
1606  Rembrandt föds den 15 juli i Holland.
1611-1613  Kalmarkriget.
1611  Karl IX dör och Gustaf II Adolf blir kung.
1614  Svea Hovrätt inrättas i Stockholm.
1619  Halmstads slott är färdigbyggt.
1621  Luleå, Piteå och Sundsvall grundas.
1623  Västerås gymnasium grundas.
1624  De första mynten i koppar präglas.
1628  Regalskeppet Vasa kantrar och sjunker.
1630  Sverige går med i Trettioåriga kriget.
1632  Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen.
1636  Svenska postverket grundas.
1638  Kolonin Nya Sverige grundas i Nordamerika.

Källor
Böcker:
Sveriges fältmarskalker (Rosander)
Svenska slagfält (Ericson, Hårdstedt, Iko, Sjöblom, Åselius)
Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)

Hemsidor:
» adelsvapen.com

Inlagd 2004-10-29 | Uppdaterad 2018-08-15