Kristina

Levde: 1626-1689 (62 år)
Titel: Svensk regent 16(32)-1654 (22 år)
Krönt: 20 oktober 1650
Valspråk: Visheten är rikets stöd
Adel/ätt: Kungliga ätten Vasa
Far: Gustav II Adolf (1594-1632)
Mor: Maria Eleonora av Brandenburg (1599-1655)

Kristina av Vasa - målad av David Beck

Biografi
Kristina (ätten Vasa) föddes den 8 december 1626 på Stockholms slott som dotter till Gustav II Adolf (32) och Maria Eleonora av Brandenburg (27).

Uppväxt
När hon var nästan sex år gammal (1632) stupade hennes far vid Lützen. Enligt det brev som han skrivit den 4 december 1630 anförtrodde han dottern Kristinas vård till rikskanslern Axel Oxenstierna ifall han inte skulle överleva kriget. Kristina placerades vid sin faster pfalzgrevinnan Katarina Vasa eftersom förmyndarregeringen inte ansåg att hennes mor Maria Eleonora var lämplig att uppfostra henne. Så Kristina växte upp vid sin faster och kusin Karl (X) Gustav. Högsta ledningen av hennes undervisning leddes alltså av Axel Oxenstierna och lärare var Johannes Matthiæ som var en lärd man med ett milt sätt och med en ovanlig förmåga att undervisa. Kristina var begåvad och lärde sig snabbt.

Gedigen utbildning
Vid tio års ålder kunde hon redan skriva nästan felfritt både på svenska, tyska och latin, och vid sexton skrev och talade hon dessa språk och läste dessutom verk av de grekiska historikerna Thukydides och Polybios på grekiska. Dessutom visade hon i regeringen och rådet skarpsinnighet och övade redan då genom sin personlighet stort inflytande på sin omgivning. När hon fyllde arton (1644) övertog hon själv regeringen, och sysselsatte sig genast med de viktigaste ämnena. Ena stunden deltog hon i rådets överläggningar om rikets inre styrelse, och i nästa stund kunde hon träffa främmande sändebud och avhandla med dem. Där emellan engagerade hon sig i vetenskapliga studier, och diskuterade med lärda män om filosofi, klassiska författare med mera.

Personbeskrivning
Då den dåvarande franske ministern Pierre Chanut var i Stockholm, beskrev han henne så här 'Längden var något under medelmåttan och syntes ännu mindre, emedan hon blott begagnade enkla sulor och ej, som den tidens fruntimmer, höga klackar under skorna. Växten var satt, ena axeln var något högre än den andra, vilket fel dock hade genom klädseln lätt kunnat döljas, om hon vårdat sig därom. Hår och ögonbryn voro ljusa, pannan likväl behaglig'. Han antydde också att hon nog bort tvätta sig litet oftare.

Gunstlingar
Kristina blev alltid högt prisad vilket gjorde att hon blev egenkär och fick ett begär att alltid överglänsa alla andra. Detta ledde till slut till att gamla självständiga män som troget stått vid hennes sida avlägsnades eller drog sig frivilligt tillbaka. I deras ställen plockade hon istället in sina favoriter, till exempel gunstlingen Magnus Gabriel De la Gardie som blint följde och smickrade henne.

Missnöje i riksdagen
Gunstlingarna överöstes med gåvor och förläningar, kronogods och utmärkelser, samtidigt som statsintäkterna krympte. På samma gång växte missnöjet i landet vilket kom fram vid riksdagarna. Spänningen mellan rådet och Kristina växte och 1654 förklarade hon att hon tänkte avsäga sig regeringen och kronan. Hon drogs mer och mer åt den katolska tron, vilket hon hade diskuterat med både Pierre Hector Chanut och Renatus Cartesius.

Abdikerade 1654
Som ung hade hon, och antagligen även hennes kusin Karl Gustav också, varit inställda på att gifta sig med varandra. Men det skulle ha betytt slutet för hennes självständighet och frihet, vilket hon inte ville mista. Dessutom drogs hon ju åt den katolska tron. Eftersom hon inte ville gifta sig med honom, lyckades hon få honom vald till tronföljare istället. Så den 6 juni 1654, avsade hon sig Sveriges tron, och Karl X Gustav blev kung istället. Efter abdikeringen gick hon öppet över till den katolska tron, vilken då var förbjuden i Sverige. Hon flyttade utomlands och bodde sedan största delen av sitt liv i Rom i Italien.

Kristina (62) gick bort den 9 april 1689 och begravdes med pompa och ståt i Peterskyrkan i Rom.

År Titel/händelse (urval)
1632 Drottning vid faderns död
1634 Mottog ständernas hyllning o regeringens ed (29 juli)
1644 Övertog riksstyrelsen (8 dec)
1650 Krönt i Stockholms storkyrka (20 okt)
1654 Abdikerade i Uppsala (6 juni)
1654 Övergick i hemlighet till katolicismen i Bryssel (24 dec)
1655 Övergick till katolicismen offentligt i Hofkirche i Innsbruck (3 nov)
1655 Intåg i Rom (23 dec)
Antog namnet Kristina (Maria) Alexandra

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-14 | Uppdaterad 2021-01-06

Samtida händelser 1626 - 1689
1630 Sverige går med i Trettioåriga kriget
1632 Gustav II Adolf stupar vid Lützen
1636 Svenska postverket grundas
1638 Nya Sverige grundas i Nordamerika
1643-1645 Torstensons krig
1645 Fred i Brömsebro
1649 Svenska Afrikanska kompaniet bildas
1650 90 % av svenskarna bor på landet
1650 Påbud på kyrkobesök på söndagar
1655-1660 X Gustav:s polska krig
1656-1661 Karl X Gustav ryska krig
1657-1658 Karl X Gustav 1:a danska krig
1658-1660 Karl X Gustav 2:a danska krig
1660 Karl X Gustav dör i Göteborg
1661 1:a sedlarna (Stockholm Banco)
1664 Karlshamn får stadsrättigheter
1665 Stora delar av Nyköping brinner
1666 Lunds universitet grundas
1668 Sveriges riksbank grundas
1669 23 st avrättas häxeri i Mora
1669 Kyrkobön mot trolldom införs
1670 6 st avrättas för häxeri i Kungälv
1673 En 5 år lång missväxtperiod börjar
1676 Skeppet Kronan förliser
1677 Kyrkobönen mot trolldom avskaffas
1680 Straffet för kyrkoslagsmål skärps
1682 Indelningsverket införs
1685 Kaffet kommer till Sverige
1687 Newton ger ut sin gravitationslag

Källor
Böcker:
• Sveriges regenter (Lagerqvist)
• Kungliga släktband (Sundberg)

Hemsida:
» biografi
» adelsvapen.com
» stora färgbilden
» stora nedre bilden
» lilla bilden

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon